ອ່ານແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈຊີວິດ !! ເລື່ອງກ່ຽວກັບການເດິນທາງຂອງຊີວິດ

ອ່ານແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈຊີວິດ !! ເລື່ອງກ່ຽວກັບການເດິນທາງຂອງຊີວິດ

ອ່ານແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈຊີວິດ !! ເລື່ອງກ່ຽວກັບການເດິນທາງຂອງຊີວິດ

1. ລາງວັນຊີວິດອາດບໍ່ແມ່ນຄວາມສໍາເລັດ ແຕ່ມັນແມ່ນຄວາມສຸກຕ່າງຫາກໃນລະຫວ່າງເດິນທາງຂອງຊີວິດ

2. ບັນຫາອາດບໍ່ແມ່ນການຊອກຫາທາງອອກ ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ແຕ່ອາດແມ່ນການຮຽນຮູ້ຢູ່ກັບບັນຫາ

3. ຄວາມຜິດພາດໃນຊີວິດຈະບໍ່ກາຍເປັນບົດຮຽນ ຫາກເຮົາຍັງພາດໃນຈຸດເກົ່າ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຮຽນຮູ້ຈາກມັນ

4. ຄວາມຮູ້ອາດຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍໃນໂລກປັດຈຸບັນເຊິ່ງໂຮງຮຽນສອນດ້ານທຸລະກິດ ກັບບໍ່ເຄີຍສອນໃຫ້ນັກຮຽນເປັນຜູ້ປະກອບການ ແຕ່ກັບສອນນັກຮຽນໃຫ້ເປັນລູກຈ້າງ ເຊິ່ງຄໍາຄົມສະໄໝໄໝ່ ກ່າວວ່າ “ປະສົບການມີລາຄາກວ່າຄວາມຮູ້ ແລະ ຫາຊື້ບໍ່ໄດ້

5. ຄວາມຄິດສ້າງສັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ຄິດແລ້ວບໍ່ເຄີຍນໍາໄປປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ ນີ້ແຫຼະອັນຕະລາຍກວ່າ

6. ຄວາມດຸໝັ່ນບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລໍ້າລວຍ ແຕ່ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ອົດຕາຍ ຖ້າຢາກລວຍຕ້ອງຮູ້ວິທີຫາເງິນ ຫຼື ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຊ່ອງທາງ

7. ໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ສ້າງມາເພື່ອຄົນລວຍ ພຽງແຕ່ຄົນລວຍເຂົາຮູ້ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດເຕັ່ມທີ່ເຮັດໃຫ້ມື້ນີ້ເຂົາລວຍໄດ້

8. ໂລກອອນລາຍບາງຄັ້ງສອນໃຫ້ຄົນສະຫຼາດນ້ອຍລົງ ແຕ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ມີ”ຄວາມຢາກເພີ່ມຂື້ນ” ເທົ່າໂຕຈົນລືມຄິດວ່າຮູບທີ່ໝູ່ອັບຂື້ນເຟສບຸ໊ກງາມໆ , ສະຖານທີ່ໜ້າມ່ວນໆ ແລະ ວັດຖຸໜ້າມີໄວ້ໃຊ້ ແທ້ຈິງແລ້ວເຂົາຕ້ອງດິ້ນລົນ ຫຼື ຫາມັນແຖມຕາຍກວ່າຈະໄດ້ມາ ຫຼື ອາດເປັນພາບມາຢາໃນໂລກອອນລາຍແບບ “ຄົນສ້າງພາບ

9. ຄວາມທຸກ, ຄວາມງາມ, ຄວາມລໍ້າລວຍ, ຄວາມສຸກ, ຄວາມໂສກເສົ້າ, ຄວາມເຫງົາ ແລະ ອີກລ້ານໆ “ຄວາມ” ບໍ່ໄດ້ຢູ່ນໍາເຮົາທຸກວິນາທີ ແຕ່ລົມຫາຍໃຈນີ້ຢູ່ນໍາເຮົາຕະຫຼອດ ໝົດລົມຫາຍໃຈມື້ໃດ ມື້ນັ້ນແມ່ນການເດິນທາງຂອງຊີວິດສີ້ນສຸດ ຫຼື “ຕາຍ”

 

ຂໍ້ຄິດ