ອີງຕາມວິທະຍາສາດດ ສາເຫດເວລາອົກຫັກແລ້ວຕ້ອງເຈັບ ແລະ ຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້

ອີງຕາມວິທະຍາສາດດ ສາເຫດເວລາອົກຫັກແລ້ວຕ້ອງເຈັບ ແລະ ຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້

ເປັນຫຍັງອົກຫັກແລ້ວຕ້ອງເຈັບ ແລະ ຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ ?

ອີງຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດບອກວ່າ, ການອົກຫັກຈະເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງສື່ປະສາດໃນສະໝອງ, ເມຶ່ອອົກຫັກປຸບ ສະໝອງຈະຂາດ “ຟິນນິລເອທິລາມິນ” ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕຶ່ນໂຕ ແລະ ມີແຮງ.

ແລ້ວສະໝອງກໍ່ຢຸດຫຼັ່ງສານ “ເອັນໂດຣຟິນ” ທີ່ເປັນສານແຫ່ງຄວາມສຸກ ແລະ ສານລະງັບອາການເຈັບແບບກະທັນຫັນ, ດັ່ງນັ້ນ ເມຶ່ອຂາດສານນີ້ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຈັບປວດຫຼັ່ງເຂົ້າສະໝອງແບບບໍ່ມີຫຍັງກັ້ນໄວ້. ເລີຍເຮັດໃຫ້ອາການຄືຈັ່ງຄົນຕິດຢາ, ທີ່ຢູ່ໆບໍ່ໄດ້ເສບຢາແລ້ວຫງຸດຫງິດ, ຊືມເສົ້າ,ເສຍໃຈ.

ນອກຈາກນັ້ນຍັງບໍ່ພໍ, ສະໝອງຍັງຫຼັ່ງສານທີ່ມີຄວາມທຸກອອກມາອີກ, ໄດ້ແກ່ສານ “ຄອລດີຊໍ” ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໃຈ ແລະ ຄຽດໜັກ, ນອກນີ້ ສະໝອງຍັງຫຼັ່ງສານ “ເນີແອພິເນເນຟິນ” ແລະ ສານ “ອະດິນາລິນ” ທີ່ເປັນສານທີ່ຫຼັ່ງອອກມາເວລາມີຄວາມທຸກໃຈຫຼາຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄຽດຈັດ,ກິນເຂົ້າບໍ່ລົງ, ຮ້ອງໄຫ້ຂີ້ມູກໂປ່ງ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ໃຈສັ່ນ.. ຖ້າເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຮັກໂຕເອງແຮ່ງເຮັດໃຫ້ອາການໜັກເຖິງຂັ້ນກາຍເປັນໂລກຊືມເສົ້າ,ສະໝອງເຊື່ອມ ດີບໍ່ດີອາດຈະຫຼົງຄິດສັ້ນກໍ່ເປັນໄດ້.

ສະຫຼຸບງ່າຍໆຄື: ເວລາທີ່ເຮົາອົກຫັກ, ທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກເຈັບປວດ,ຮ້ອງໄຫ້,ເສຍໃຈ ແມ່ນເກີດມາຍ້ອນ ສານແຫ່ງຄວາມສຸກນັ້ນໝົດໄປ, ດັ່ງນັ້ນວິທີແກ້ຄື ຕ້ອງກັບມາປ່ຽນໂຕເອງໃຫ້ສະໝອງກັບມາຫຼັ່ງສານແຫ່ງຄວາມສຸກໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ, ໂດຍການທີ່ບໍ່ຕ້ອງຢູ່ຄົນດຽວ, ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດຫຼາຍ, ຈົ່ງຫາຄົນທີ່ສະໜິດມາລະບາຍຄວາມທຸກອອກໄປຈາກໂຕເອງ. ຫຼືບໍ່ກະໄປຫາກິດຈະກຳເຮັດ, ເບິ່ງໜັງ, ເລາະຫຼິ້ນ, ຫຼິ້ນກິລາໃຫ້ເຫຶ່ອອອກ…

ເອົາລະ ເມຶ່ອຮູ້ຜົນເສຍຂອງມັນແລ້ວ ເຮົາກໍ່ຄວນກັບມາຮັກໂຕເອງໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ, ຖ້າເຮົາບໍ່ຮັກໂຕເອງ ລະ ຈະໄປຮັກໃຜໄດ້ລະ

ຂ່າວ ບັນເທີງ