ອາວະສານຄູອາສາສະຫມັກ ສອນມາ 8 ປີ ບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນຈຳໃຈລາອອກ

ອາວະສານຄູອາສາສະຫມັກ ສອນມາ 8 ປີ ບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນຈຳໃຈລາອອກ

ອາວະສານຄູອາສາສະຫມັກ ສອນມາ 8 ປີ ບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນຈຳໃຈລາອອກ

ອາວະສານຄູອາສາສະຫມັກ 8 ປີ (ລາອອກ)​

– ຊາວບ້ານດົງນາງາມໃຕ້ ສິ້ນຄວາມຫວັງ​ ເມື່ອໄດ້ຟັງຄຳອຳລາຂອງການສິດສອນລູກຫລານນັກຮຽນມູນລະປະຖົມ​ ບ້ານດົງຄັນຈ້ອງ,​ການລາອອກຂອງ ຄູລຳເພັນ ກັ້ງທຸ່ນ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນ,​ອາສາມາ8ປີ ວັນນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດ,​ເພາະຫມົດຫວັງການລໍຄອຍ.

ຊາວບ້ານດົງນາງາມໃຕ້ ແຫ່ມັນແຂນໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນການດຳເນີນຊີວິດ ທີ່ຈະສະແຫວງຫາວຽກງານໃຫມ່

– ແລງ​ ວັນທີ​ 09 ມິຖຸນາ​ 2022

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ຂໍໃຫ້ໄດ້ງານດີໆເດີ

 

ຂ່າວ