ອັດຕະປື ຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 17.284 ຄອບຄົວ ຄາດປີ 2021 ຈະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມ 3.454 ຄອບຄົວ

ອັດຕະປື ຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 17.284 ຄອບຄົວ ຄາດປີ 2021 ຈະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມ 3.454 ຄອບຄົວ

ອັດຕະປື ຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 17.284 ຄອບຄົວ ຄາດປີ 2021 ຈະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມ 3.454 ຄອບຄົນ

ອີງຕາມບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ທີ່ສະເໜີໂດຍທ່ານ ສູນນະຄອນ ແກ້ວວຽງຄໍາ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍມະຕິສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງອັດຕະປື ຊຸດທີ 1 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ, ໃນປີ 2021 ນີ້ ອົງການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ 3.454 ຄອບຄົວ, ລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 5 ບ້ານ, ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 5.627 ຄອບຄົວ, ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 10 ບ້ານ ແລະ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 80 ກຸ່ມ, ສ້າງຕັ້ງສະຫະກອນການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 5 ສະຫະກອນ.

ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍຄືດັ່ງກ່າວ: ຕ້ອງສືບຕໍ່ຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າການໃນການທໍາການຜະລິດໃຫ້ມີກິນ ມີໃຊ້ ເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມຕົນເອງ ຕີຖອຍແນວຄິດຄອງຄອຍ ລໍຖ້າແຕ່ການຊ່ວຍເຫລືອ, ສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ບັນດາເຂດຈຸດສຸມ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສາ ມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງລັດໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ທ່ານ ສູນນະຄອນ ແກ້ວວຽງຄໍາ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາອົງການປົກຄອງ ແຂວງອັດຕະປື ທຸກຂັ້ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຊຶ່ງມີຄວາມຄືບໜ້າພໍສົມສົມຄວນ,ເປັນຕົ້ນ: ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຕາມຈຸດສຸມພັດ ທະນາຕ່າງໆ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດຂຶ້ນຈໍານວນ 10 ກຸ່ມ ຄື: ກຸ່ມລ້ຽງໄກ່ 5 ກຸ່ມ ມີ 958 ຄອບ ຄົວ ແລະ ກຸ່ມລ້ຽງກາ 5 ກຸ່ມ ມີ 958 ຄອບຄົວ.

ສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຕາມດໍາລັດ 348/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ ເຫັນວ່າທົ່ວແຂວງ ຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 17.284 ຄອບຄົວ,ເທົ່າກັບ 56,56% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດທົ່ວແຂວງ, ບ້ານທຸກຍາກ ມີ 113 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 80% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດທົ່ວແຂວງ.

ຂໍ້ມູນ: ປະເທດລາວ

 

ຂ່າວ