ຫຼວງພະບາງ ໄຟຂຽວ !!  ແຈ້ງການກຽມງານບຸນ ຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ 2022

ຫຼວງພະບາງ ໄຟຂຽວ !!  ແຈ້ງການກຽມງານບຸນ ຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ 2022

ຫຼວງພະບາງ ໄຟຂຽວ !!  ແຈ້ງການກຽມງານບຸນ ຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ 2022

ແຈ້ງການ #ຫ້ອງວ່າການແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຫັນດີໃຫ້ກະກຽມການຈັດງານບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະກິດຈະກຳປະກອບໃນງານບຸນດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ໃນປີນີ້


.


.


 

ຂ່າວ