ຫົວ​ພັນ​ແຈ້ງ​ໂຈະເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຊົ່ວ​ຄາວ !! ເນື່ອງ​ຈາກ​ອາ​ກາດ​ໜາວ​ເຢັນຫຼາຍ !!

ຫົວ​ພັນ​ແຈ້ງ​ໂຈະເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຊົ່ວ​ຄາວ !! ເນື່ອງ​ຈາກ​ອາ​ກາດ​ໜາວ​ເຢັນຫຼາຍ !!

ຫົວ​ພັນ​ແຈ້ງ​ໂຈະເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຊົ່ວ​ຄາວ !! ເນື່ອງ​ຈາກ​ອາ​ກາດ​ໜາວ​ເຢັນຫຼາຍ

ອີງຕາມສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ນາວເຢັນຢູ່ໃນທົ່ວແຂວງແຂວງຫົວພັນ; ອີງຕາມປະຕິທຶນການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຄັ້ງ

ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021; ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຂໍແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ 10 ເມືອງ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນ ສາມັ່ນສຶກສາ ໃນທົ່ວແຂວງຫົວພັນຊາບກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງສອບເສັງພາກຮຽນທີ່ I ແລະ ການພັກຮຽນໄລຍະອາກາດທີ່ຫນາວເຢັນ ຢູ່ໃນແຂວງຫົວພັນດັ່ງນີ້:

1 ສໍາລັບໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແມ່ນໃຫ້ພັກການຮຽນນັບແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນ ເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດ ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ແມ່ນເຂົ້າຮຽນພາກຮຽນທີ II

2 ສໍາລັບ ຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການສອບເສັງໂດຍບໍ່ໃຫ້ແກ່ຍາວ, ໃນນີ້ໂຮງຮຽນໃດທີ່ເສັງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ພັກພາກຮຽນທີ I ເລີຍ, (ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ແມ່ນເຂົ້າຮຽນພາກຮຽນທີ II )

3 ໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນຊາບຢ່າງທົ່ວເຖີງ ແລະຮີບດ່ວນ.

 

ຂ່າວ