ສູດຜະລິດ ລູກຊາຍ ຫຼື ລູກສາວໃຜທີ່ຢາກໄດ້ລູກເປັນເພດໃດລອງເອົາໄປປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ

ສູດຜະລິດ ລູກຊາຍ ຫຼື ລູກສາວໃຜທີ່ຢາກໄດ້ລູກເປັນເພດໃດລອງເອົາໄປປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ

ສູດຜະລິດ ລູກຊາຍ ຫຼື ລູກສາວໃຜທີ່ຢາກໄດ້ລູກເປັນເພດໃດລອງເອົາໄປປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ ?

ຢາກໄດ້ລູກຊາຍ ຫຼື ລູກສາວພໍ່ແມ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ແທ້ບໍ? ຄຳຕອບຄືບໍ 100% ແຕ່ກໍ່ແມ່ນວ່າຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າພໍ່ແມ່ປະຕິບັດຕາມສູດນີ້ໃຫ້ໄດ້ຄົບທຸກຂໍ້…ສຳຫຼັບພໍ່ແມ່ທີ່ຢາກໄດ້ລູກຄົນທຳອິດເປັນລູກຊາຍ ຫຼື ລູກສາວ ຫຼື ຖ້າຜູ້ທຳອິດເປັນເພດໃດເພດໜື່ງໄປແລ້ວຜູ້ທີ່ສອງກໍ່ຢາກໄດ້ອີກເພດໃຫ້ຄົບຜູ້ຊາຍຜູ້ຍີງລອງມາເຮັດສູດລູກຊາຍ, ລູກສາວ,ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມລັບໃນໂລກນີ້ອີກຕໍ່ໄປ.

ກ່ອນອື່ນເຮົາມາເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ຈັກ ” ອະຈຸຈິ” ຫຼື “ສະເປີມ XY ” ເພາະວ່າສະເປີມຂອງຜູ້ຊາຍນີ້ແຫຼະຄືໂຕຫຼັກສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໄດ້ລູກຊາຍ ຫຼື ລູກສາວ.

X ຄືສະເປີມເພດແມ່: ມີລັກສະນະການເຄື່ອນໂຕຊ້າແຕ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດຄືທົນຕໍ່ສະພາບຄວາມເປັນກົດໃນຊ່ອງຄອດໄດ້ດີນາງຈີ່ງຄືຜູ້ຢູ່ໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນປະຊາກອນຍີງໃນໂລກນີ້ຫຼາຍກ່ວາຜູ້ຊາຍ.

Y ຄືສະເປີມເພດຜູ້: ສາມາດເຄື່ອນໂຕໄດ້ໄວກ່ວາສະເປີມເພດແມ່ແຕ່ເຖີງວ່າຈະລອຍໄດ້ໄວພຽງໃດເມື່ອພົບພາວະຄວາມເປັນກົດສູງໃນຊ່ອງຄອດມີສິດຈອດໄດ້ແຕ່ມັກຄວາມເປັນດ່າງ ແລະ ຈະລອຍແຂ່ງເຂົ້າມາເຖີງເສັ້ນໄຊໄດ້ເພື່ອຝັງໂຕກັບຜະໜັງມົດລູກຂອງແມ່ໄດ້ໄວ.

*ສູດເອົາລູກຜູ້ຊາຍ
ມື້ທີ່ເຫມາະແກ່ການເອົາລູກຄື ມື້ທີ່ຄ່າ LH ສູງສຸດ ຫຼື ຊ່ວງໄລຍະເວລາຕົກໄຂ່ ປະມານ 12-24 ຊົ່ວໂມງ ຄວນຮ່ວມເພດໃນຄະນະທີ່ໃກ້ໄຂ່ສຸກເຊີ່ງໄຂ່ຈະສຸກໃນໄລຍະເຄີ່ງກາງຂອງຮອບປະຈຳເດືອນ ຫຼື ໃຫ້ແພດຊ່ວຍຄຳນວນເວລາໄຂ່ຕົກໄດ້ໃຫ້ ແລະຄວນງົດການມີເພດສຳພັນປະມານ 3-5 ມື້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະເປີມ Y ເພີ່ມຈຳນວນກອງທັບໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນມີຈຳນວນຫຼາຍພໍທີ່ຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃຫ້ຊະນະສະເປີມ X

ລະຫວ່າງມີເພດສຳພັນ ແລະໃກ້ເຖີງຈຸດສຸດຍອດໃຫ້ຜູ້ຊາຍດັນນ້ອງຊາຍເຂົ້າໄປໃຫ້ເລີກທີ່ສຸດເພື່ອສົ່ງເດັກຊາຍ Y ເຂົ້າໄປໃຫ້ເຖີງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄຫວ. ຄວນເຮັດໃຫ້ແມ່ຮູ້ສືກເຖີງຈຸດສຸດຍອດໃນການຮ່ວມເພດນຳ ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດເພື່ອປຸກອາລົມຂອງທັງຄູ່ແລ້ວນັບມື້ຄອຍຖ້າທີ່ຈະໄດ້ລູກນ້ອຍເປັນຜູ້ຊາຍກັນ.

*ສູດເອົາລູກສາວ
ສາມາດເລືອກເອົາລູກສາວມື້ໃດກໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນຢ່າຟ້າວຮ່ວມເພດໃນຊ່ວງໄຂ່ສຸກເຊີ່ງໄຂ່ຈະສຸກໃນໄລຍະເຄີ່ງກາງຮອບປະຈຳເດືອນໃຫ້ຮ່ວມເພດກັນກ່ອນໜ້ານັ້ນເມື່ອຜູ້ຊາຍໃກ້ເຖີງຈຸດສຸດຍອດແລ້ວ ໃຫ້ຫົດຖອຍນ້ອງຊາຍອອກມາໜ້ອຍໜື່ງເພື່ອຫຼັ່ງນຳ້ອະສຸຈິໃນຂະນະທີ່ປາຍອະໄວຍະວະເພດຢູ່ໃນຊ່ອງຄອດພຽງຕື້ນໆ ເທົ່ານັ້ນຫຼີກລຽງບໍ່ໃຫ້ແມ່ມີຄວາມຮູ້ສືກເຖີງຈຸດສຸດຍອດເຖີງແມ່ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ແມ່ຍີງມີອາລົມຄ້າງໄປແດ່ ຫງຸດຫງິດແດ່ ກໍ່ຕ້ອງຍອມເພື່ອຈະໄດ້ລູກສາວໃນອະນາຄົດ.

ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມທ່ານໝໍໄດ້ຝາກຂໍ້ຄິດໄວ້ວ່າການເລືອກເພດໂດຍວິທີທຳມະຊາດນີ້ຕາມການທົດສອບມີໂອກາດໄດ້ເພດທີ່ຕ້ອງການພຽງແຕ່ 60-70 % ເທົ່ານັ້ນ.ຖ້າຢາກໄດ້ເພດໃດໜື່ງໃຫ້ສົມຫວັງພໍ່ແມ່ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ໃຊ້ຄວາມທົດທົນກັນຫຼາຍເຕີບແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມບໍ່ວ່າຈະໄດ້ເພດໃດພໍລູກອອກມາແລ້ວກໍ່ຕົກຫຼຸມຮັກລູກຄັ້ງແລກເກືອບທຸກຄົນດັ່ງນັ້ນການລ້ຽງລູກໃຫ້ເຕີບໂຕແຂງແຮງ ແລະເປັນຄົນດີທີ່ສຸດນັ້ນສຳຄັນກ່ວາວ່າບໍ.

ບັນເທີງ