ສຸດເສົ້າ !! ລູກພວມເປັນຕາຮັກ ເມຍເສຍຊີວິດຍ້ອນພິດກຳ

ສຸດເສົ້າ !! ລູກພວມເປັນຕາຮັກ ເມຍເສຍຊີວິດຍ້ອນພິດກຳ

ສຸດເສົ້າ !! ລູກພວມເປັນຕາຮັກ ເມຍເສຍຊີວິດຍ້ອນພິດກຳ

ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກ ວ່າເຈັບປວດສ່ຳໃດ ເມື່ອຄົນທີ່ເຮົາຮັກຈາກໄປ ແບບບໍ່ຫວນຄືນມາ

ນີ້ແຫລະເພີ່ນຈຶ່ງເວົ້າກັນວ່າ ຕອນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຈົ່ງຮີບສ້າງຄວາມດີໄວ້  ຄົນເຮົາມີ ເກີດ ແກ່ ເຈັບ ຕາຍ ເປັນຂອງທ່ຽງແທ້

ບໍ່ມີໃຜສາມາດໜີພົ້ນ ສະນັ້ນເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ຈົ່ງສູ້ຕໍ່ໄປ ສູ້ເພື່ອລູກເດີ້ ແອັດມິນຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້.

ພາຍະຍາມທຳໃຈແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ດີຂຶ້ນເລີຍ

#ຜ່ານມາແລ້ວ42ວັນທີ່ເຈົ້າຈາກໄປ
#ແມ່ຜິດກຳ

 

ຂ່າວ