ສິ່ງທີ່ທໍລະມານທີ່ສຸດກວ່າຄວາມຄິດຮອດ ຄືການຢາກພົບແຕ່ບໍ່ໄດ້ພົບກັນ

ສິ່ງທີ່ທໍລະມານທີ່ສຸດກວ່າຄວາມຄິດຮອດ ຄືການຢາກພົບແຕ່ບໍ່ໄດ້ພົບກັນ

ສິ່ງທີ່ທໍລະມານທີ່ສຸດກວ່າຄວາມຄິດຮອດ ຄືການຢາກພົບແຕ່ບໍ່ໄດ້ພົບກັນ

ການຄິດຮອດໃຜຈັກຄົນນັ້ນ ມັນເປັນຫຍັງທີ່ ທໍລະມານໃຈຫຼາຍເຫຼືອເກີນ

ຍິ່ງຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ພົບ ຫຼືຄິດຮອດເຂົາດົນ ເຮົາຈະຍິ່ງຮູ້ສຶກຄິດຮອດຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ການທີ່ຕໍ່ໃຫ້ຄິດຮອດກັນຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຈົ້າກໍ່ບໍ່ມີສິດທີ່ຈະໄດ້ພົບຄົນທີ່ເຈົ້າຄິດຮອດນັ້ນ

ມັນເປັນຫຍັງທີ່ທໍລະມານຫຼາຍກວ່າການຄິດຮອດເສຍອີກ ເພາະຕໍ່ໃຫ້ຄິດຮອດຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າໄດ້ພົບ ມັນກໍຫາຍເສົ້າເປັນປິດຖິ້ມທັນທີ ແລະ ມີຄວາມສຸກໃນທັນທີ

ແຕ່ການລໍຄອຍໃຜຈັກຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ພົບອີກນັ້ນລະ ມັນເປັນຫຍັງທີ່ທໍລະມານ ເພາະເຮົາຮູ້ສຶກດີວ່າແນວໃດເຮົາກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ພົບ

ເຮັດໄດ້ພຽງ ແຕ່ຄິດຮອດໄປວັນໆ ບໍ່ສາມາດໄປຫາຫຼືຈັບຕ້ອງເຂົາໄດ້ອີກ ເປັນຄວາມຮູກສຶກທີ່ທໍລະມານ ແລະແສນອ້າງວ້າງເຫຼືອເກີນ ເພາະມີເຫດຜົນບາງຢ່າງ

ຖ້າໃຜບໍ່ຢູ່ໃນສະຖານະການແບບນີ້ ກໍຄົງບໍ່ມີວັນເຂົ້າໃຈ ແລະ ເບີ່ງວ່າເປັນເລື່ອງງົມງວາຍ

ທຸກຄົນທີ່ມີຄົນຮັກຢູ່ໄກແບບນີ້ ຂໍໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນໄວ້ ເພາະແນວໃດກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈຄົບກັນແລ້ວ ຈົ່ງພະຍາມຕິດຕໍ່ກັນຢ່າຂາດ

ດູແລໃສ່ໃຈ ໂທຫາກັນລົມກັນໃນຍາມຫວ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກດີ ຮູ້ສຶກສຳຄັນ ຮູ້ສຶກມີກຳລັງໃຈຈະສານຕໍ່ຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນຄັ້ງນີ້

ຖ້າຂາດການຕິດຕໍ່ ຂາດການເອົາໃສ່ໃຈຕໍ່ກັນ ຫຼື ຝ່າຍໃດໜື່ງເສີຍຊາ ເຫີນຫ່າງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຝ່າຍເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ

ແລະ ຄວາມຮັກຄັ້ງນີ້ ອາດຈະໄປກັນບໍ່ຮອດຝັນທີ່ວາງໄວ້

ຈັ່ງໃດກໍຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ມີຄົນຮັກຢູ່ໄກ ຈົ່ງຊື່ສັດຕໍ່ກັນໄວ້ ແລ້ວຊີວິດຄູ່ຮັກຂອງເຈົ້າຈະມີຄວາມສຸກ ມື້ໜື່ງຕ້ອງໄດ້ພົບກັນຕົວຈິງແນ່ນອນ ສູ້ໆເດີ

 

ບັນເທີງ