ສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄົນໝົດໃຈ ແມ່ນ ຄວາມຮັກອີ່ມຕົວ ແລະ ພົບຄົນໃໝ່ທີ່ດີກວ່າ

ສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄົນໝົດໃຈ ແມ່ນ ຄວາມຮັກອີ່ມຕົວ ແລະ ພົບຄົນໃໝ່ທີ່ດີກວ່າ

ສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄົນໝົດໃຈ ແມ່ນ ຄວາມຮັກອີ່ມຕົວ ແລະ ພົບຄົນໃໝ່ທີ່ດີກວ່າ

ການຄົບກັນແລ້ວເລີກລາກັນໄປກະມີຫຼາຍສາເຫດ !!!
ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງອາການຂອງຄົນໝົດໃຈຍ້ອນຄວາມຮັກອີ່ມໂຕ ແລະ ເຂົາເຈົ້າພົບຄົນໃໝ່ທີ່ໂອເຄກ່ວາ ທີ່ເຮົາເຄີຍພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ

1. ຄວາມຮັກອີ່ມໂຕ : ສາເຫດຍ້ອນຄົບກັນໄວເກີນໄປ, ຄົບກັນຍ້ອນຕັດສິນໃຈພຽງແຕ່ເຫັນຈຸດດີຂອງກັນແລະກັນ, ຄົບກັນຍ້ອນເບິ່ງແຕ່ພາຍນອກ ຮູບຮ່າງໜ້າຕາ, ແຕ່ພໍຄົບກັນໄປດົນໆ ກໍ່ເລີ່ມເຫັນອີກດ້ານເສຍຂອງທັງສອງອອກມາທັງສອງຝ່າຍ ແລ້ວກໍ່ເລີ່ມຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະ ຄ່ອຍໆເລີກລາກັນໄປໃນທີ່ສຸດ.

2. ຍ້ອນພົບຄົນໃໝ່ທີ່ດີກວ່າ : ຫຼາຍຄົນເມື່ອພົບຄົນທີ່ຄິດວ່າແມ່ນແລ້ວ ກໍ່ຄົບກັບຜູ້ນັ້ນ, ເມື່ອຄົບກັນໄປ ເຫັນຈຸດອ່ອນຂອງທັງສອງຝ່າຍອອກມາເຮັດໃຫ້ເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້, ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມ ເມື່ອມີຄົນໃໝ່ເຂົ້າມາ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈໂຕເອງບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງລະຈະເອົາຈຸດດີຂອງຜູ້ໃໝ່ມາທຽບກັບຈຸດເສຍແຟນໂຕເອງແລ້ວກໍ່ຕັດສິນໃຈໄປແບບງຽບໆ ເສີຍໆໄປເລີຍ.

ທັງ 2 ຂໍ້ທີກ່າວມານັ້ນແມ່ນໄດ້ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຄູ່ຮັກ ທີ່ມັກເຮັດເລີກກັນທີ່ສຸດ ແລະ ສ່ວນເຫດຜົນອື່ນໆກໍມີຢູ່ ບາງຄູ່ ຍ້ອນບໍ່ມີເງິນທອງ , ຍ້ອນໄລຍະທາງ ແລະ ຍ້ອນພໍ່ແມ່ກີດກັ້ນ ເວົ້າໄປລະມີຫຼາຍໆເຫດຜົນຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຈື່ງໄດ້ສະຫຼຸບມາເປັນ 2 ຂໍ້ໃຫຍ່ໆ.

 

ບັນເທີງ