ສາວໆຫ້າມພາດ !! ວິທີມັດໃຈຜົວດ້ວຍລິລາເຊັກຊີ່ສຸດຝີວທີ່ຜົວຈະຫຼົງໄຫຼ

ສາວໆຫ້າມພາດ !! ວິທີມັດໃຈຜົວດ້ວຍລິລາເຊັກຊີ່ສຸດຝີວທີ່ຜົວຈະຫຼົງໄຫຼ

ສາວໆຫ້າມພາດ !! ວິທີມັດໃຈຜົວດ້ວຍລິລາເຊັກຊີ່ສຸດຝີວທີ່ຜົວຈະຫຼົງໄຫຼ

ເລືອງເຊັກຖືເປັນໂຕຊ້ອຍທີ່ດີໃນການເພີ່ມຄວາມຊຳພັນຂອງຄູ່ຮັກຫຼັ່ງແຕ່ງງານໃຫ້ຍາວນານຂື້ນໄດ້ແຕຈະມີເຊັກທັງທີຖ້າມີໃນຮູບແບບເກົ່າໆ ກໍ່ຄົງຈະໜ້າເບື່ອດັ່ງນັ້ນສາວໆຈຶ່ງຕ້ອງຮູ້ທັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາໂດຍການພັດທະນາລີລາເຊັກໃຫ້ສາາດມັດໃຈຜົວໄດ້ມື້ນີ້ເຮົາຈຶ່ງມີ 4 ເຄັດຫຼັບທີ່ຈະທີ່ຈະສາມາດປ່ຽວແມວນ້ອຍໃຫ້ກາຍເປັນແມ່ເສືອສາວລີລາແພວພຣາວໃນເລືອງບົນຕຽງແບບທີ່ຜົວເຫັນແລ້ວຈະຕ້ອງຫຼົງຫົວປັກຫົວປໍາຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າຢ່າງແນ່ນອນມີເຄັດຫຼັບຫັຍງມາເບິ່ງນໍາກັນ

1. ລີລາຈູບມັດໃຈຊາຍ : າເຖິ່ງສິ່ງຊໍາຄັນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການມີເຊັກຊວຍໃຫ້ແມວນ້ອຍທັງຫຼາຍກາຍເປັນເສືອສາວເຕັມຕົວກໍ່ຄືລີລາຈູບໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ທີ່ສາວຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ວ່າການຈູບແບບໄດທີ່ໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກຢາກມີເພດສໍາພັນລົດລະດັບຕໍາລົງໄປຈູບນ້ອງຊາຍຂອງຄູ່ຮັກກໍ່ຈະຍິ່ງໃຫ້ຮູ້ສຶກຟິນຫຼາຍຂື້ນໄປອີກຢ່າງແນ່ນອນ.

2. ໝັ້ນເຮັດວຽກບ້ານ ຝຶກຝົນກະບວນທ່າລີລາຮັກຢູ່ສະເໝີ : ທໍາອິດຂອງການອັບເດດເວລາຈາກແມວໂຕນ້ອຍມາເປັນແມວເສືອສາວກໍ່ຄື ການຝຶກຝົນທ່າລີລາຮັກໃຫ້ແພວພຣາວຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ຜົວຂອງເຈົ້າປະທັບໃຈໃນລີລາໃໝ່ໆ ທີ່ເຈົ້ານໍາສະເໜີຖຶກເວລາຕ້ອງພະເດັດເສິກຢູ່ຕຽງໂດຍເຈົ້າເລືອກທ່າທີຜູ້ຊາຍມັກ ເພາະຈະຊວຍດີກີຄວາມຟິນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກຫຼາຍຂື້ນ

3. ໃຊ້ກະໂພກໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ : ກົ້ນຂອງສາວໆ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍຫຼົ່ງຫົວປັກຫົວປໍາດັ່ງນ້ນຄວນໃຊ້ກົ້ນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນທຸກໆເທືອທີ່ມີກິດຈະກໍາຢູ່ຕຽງເຊັ່ນ ແກ່ງກົ້ນເພື່ອໂຊລີລາໃຈໂຕເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນຈະຊວຍເພີ່ມລະດັບຄວາມສຽວ ແລະ ອາລົມທາງເພດໃຫ້ກັບຄູ່ຮັກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

4. ສົ່ງສຽງຮ້ອງດຶງອາລົມເຂົາ : ສຽງຖືເປັນຕົວຊວຍທີ່ຈະເພີ່ມດີກີຄວາມຟິນຫ້ກັບກິດຈະກໍາຢູ່ຕຽງດັ່ງນັ້ນສາວໆຄ່ວນສົ່ງສຽງຄາງຊ່ວນກະເສົ່າຄະນະທີ່ຮ່ວມຮັກກັບໜຸມຂ້າງກາຍຂອງເຈົ້າເບິ່ງຊຶ່ງສຽງທີ່ເປັງອອກມານັ້ນນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຮູ້ສຶກຟິນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ໃຊ້ຕອບສະໜອງລີລາຮັກຂອງເຂົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າຄວນຈະໄປຕໍ່ແນວໄດ .

ແຫຼະ ນີ້ກໍ່ຄື ເທັກນິກໃນການເພີ່ມລະດັບຄວາມຮ້ອນແຮງຂອງລີລາເຊັກທີ່ຜູ້ຊາຍມັກ ໃຫ້ແມວນ້ອຍຜູ້ແສ່ນແບ້ວຄືເຈົ້າມາເປັນແມ່ເສືອສາວພຣາວສະເໜເຂົາຫຼົ່ງໃຫຫຼາຍຂື້ນຮັບຮອງໄດ້ວ່າຮາກລອງເຮັດແລ້ວໜຸ່ມໆຂາງກາຍຈະຕ້ອງປະທັບໃຈໃນຄວາມເປັນເສືອສາວຂອງເຈົ້າຈົນລືມບໍ່ລົງ

 

ບັນເທີງ