ວ່າດ້ວຍຄົນທີ່ມີແຟນແລ້ວ ແຕ່ຍັງລົມ ແລະ ຄົບຊ້ອນຢູ່ ມາເບີ່ງສາເຫດ ແລະ ວິທີຢຸດ

ວ່າດ້ວຍຄົນທີ່ມີແຟນແລ້ວ ແຕ່ຍັງລົມ ແລະ ຄົບຊ້ອນຢູ່ ມາເບີ່ງສາເຫດ ແລະ ວິທີຢຸດ

ວ່າດ້ວຍຄົນທີ່ມີແຟນແລ້ວ ແຕ່ຍັງລົມ ແລະ ຄົບຊ້ອນຢູ່ ມາເບີ່ງສາເຫດ ແລະ ວິທີຢຸດ

ທຸກຄົນບໍ່ມີແຟນທີ່ສົມບູນໝົດທຸກຢ່າງ ສະເໝີໄປ, ຖ້າເມົາແຕ່ໄປເລືອກໃຫ້ສົມບູນໝົດທຸກຢ່າງນັ້ນ ລະວັງລົງຈາກຄານບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນ ຫຼາຍຄົນເມື່ອອາຍຸເລີ່ມຫຼາຍຂື້ນ ກໍ່ເລີ່ມທີ່ຈະຢຸດເລືອກ ແລະ ຍອມຮັບຄົນທີ່ຮັກເຮົາ, ອາດຈະມີບາງຂໍ້ທີ່ເຂົາຜູ້ນັ້ນຍັງບໍ່ມີ,ແຕ່ກໍ່ຍອມຮັບໄດ້..

ຫຼັງຈາກທີ່ມີແຟນໄປແລ້ວ, ວັນດີຄືນດີ ພັດມາເຈິ ກັບອີກຄົນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ, ຄົນຜູ້ນັ້ນມີໃນສິ່ງທີ່ແຟນເຮົາບໍ່ມີ, ມີໃນສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປລະຫວ່າງເຮົາກັບແຟນ, ມີໃນສິ່ງທີ່ແຟນເຮົາໃຫ້ບໍ່ໄດ້, ເລີຍອາດຈະແບ່ງໃຈໄປມີໃຈໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເຈິໃໝ່

ອາດຈະໃຊ້ເວລາຕອນແຟນເຜີ ໄປເຈິຜູ້ນັ້ນ, ໄປກິນເຂົ້າ ແລະ ລວມທັງໄປຫຼິ້ນນຳກັນກໍ່ມີ ຍ້ອນວ່າຕອນທີ່ໄປກັບແຟນ ມັນມີບາງສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ແຕ່ເຮົາດັນບໍ່ໄດ້ຮັບຈາກແຟນ, ແຕ່ໄປກັບຜູ້ໃໝ່ ຄົນໃໝ່ພັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ເຮົາຕາມຫານັ້ນໄດ້ ກໍ່ເລີຍເຮັດໃຫ້ແບ່ງໃຈໄປຫາຄົນໃໝ່ແນ່. ອ່ານແລະງົງບໍ່? ຖ້າງົງດຽວແອັດມິນຍົກໂຕຢ່າງໃຫ້ເບິ່ງຄື:

ສົມມຸດມີແຟນຄົນໜຶ່ງຄົບກັນມາດົນນານ, ດົນຈົນຄອບຄົວລຶ້ງເຄີຍກັນ, ຕ່າງຄົນຕ່າງເປັນຄົນແຂງກະດ້າງ ບໍ່ມີຄາລົມ, ບໍ່ມີຄຳຫວານ ແລະ ໂຣແມນຕິກ, ມີຫຍັງກະຕົງໆ ຈົນບາງຄັ້ງກໍ່ປານກັບເປັນສ່ຽວກັນກໍມີ, ບາງຄູ່ເປັນແຟນກັນ ຍັງເອີ້ນ ກູ ເອີ້ນ ມຶງ ກະມີ…

ຢູ່ມາວັນໜຶ່ງໄດ້ມາເຈິກັບຄົນທີ່ສຸພາບອ່ອນຫວານ ແລະ ໂຣແມນຕິກກໍ່ອາດຈະຕົກລົງໃນວັງຂອງຄວາມຮັກອີກຣົດຊາດໜຶ່ງທີ່ຕົນບໍ່ເຄີຍສຳພັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແບ່ງໃຈມາກໍມີ ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດລະ ? ຈະໃຫ້ເລີກກັບຄົນເກົ່າມາຄົບຄົນໃໝ່ ກະບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນຄົນເກົ່າມີຄວາມຜູກພັນອັນເລິກເຊິ່ງ, ແລະ ຜູ້ເກົ່າກໍດີກັບຕົນ, ຮັກຕົນ.

ຜູ້ໃໝ່ກໍ່ດີ ກໍ່ຮັກ, ຜູ້ເກົ່າກໍ່ມີບາງສິ່ງທີ່ຕົນມັກ ແລະ ບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກ, ຜູ້ໃໝ່ກໍ່ມີບາງສິ່ງທີ່ຕົນຮັບໄດ້ ແລະ ຮັບບໍ່ໄດ້… ສຸດທ້າຍບາງຄົນຈົນບໍ່ຮູ້ຈະຕັດສິນໃຈແນວໃດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສຳພັນແບບຊັບຊ້ອນ ແລະ ບໍ່ຊັດເຈນຕາມມາ

ໃນລະຫວ່າງຄວາມຜູກພັນທີ່ຊັບຊ້ອນນິ້ ຖ້າມີບາງຄົນມາຮູ້ເຖິງຄວາມສຳພັນແບບນັ້ນ ກໍ່ຈະຫາວ່າເຮົາຫຼາຍໃຈກໍ່ເປັນໄດ້. ແອັດມິນກໍ່ຫາກະເຂົ້າໃຈຄືກັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນປະເພດນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເປີດໃຈຖາມຫຼາຍຄົນ.

ແລ້ວ ສຸດທ້າຍເຂົາຈະເລືອກໃຜລະ ? ຄຳຖາມຈາກບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ມາເຫັນ

ຕາມທີ່ສອບຖາມຫຼາຍຄົນ, ກໍ່ໄດ້ຄຳຕອບຂ້ອນຂ້າງຊັດເຈນ ຖ້າເຂົາຜູ້ນັ້ນຄົບກັບຜູ້ເກົ່າໄດ້ດົນນານ, ຫຼາຍປີ.. ຖ້າແຟນເຂົາຍັງຮັກເຂົາດີ, ເອົາໃຈດີ..ເຂົາກໍ່ຈະເລືອກຄົນເກົ່າ ເພາະວ່າຍ້ອນວັນເວລາ ແລະ ຄວາມຜູກພັນ ເລີຍເຮັດໃຫ້ເລີກບໍ່ໄດ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີບາງຄົນທີ່ຄົບກັບຜູ້ເກົ່າຍັງບໍ່ດົນ, ບໍ່ຮອດປີ, ຜູ້ເກົ່າມີຫຼາຍອັນທີຮັບບໍ່ໄດ້.. ເຂົາກໍ່ຈະປ່ຽນໃຈມາຮັກຜູ້ໃໝ່ທັນທີ.

ຖ້າຖາມວ່າເຮັດແນວນີ້ຜິດບໍ່? ຄຳຕອບ : ຜິດ !!!

ມັນຜິດຕັ້ງແຕ່ເຮົາເລີ່ມມີຈິດໃຈຄອນແຄນມາເປີດໃຈໃຫ້ອີກຄົນເຂົ້າມາແລ້ວ ຖ້າຮັກດຽວໃຈດຽວ, ຊື່ສັດກັບແຟນ ກໍ່ບໍ່ຄວນນອກໃຈມາລົມກັບອີກຄົນ, ການເຮັດແນວນີ້ ແມ່ນຜິດທຸກຢ່າງ. ຜິດຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມ, ຜິດຕັ້ງແຕ່ຕັດສິນໃຈ. ລອງຄິດເບິ່ງຖ້າປ່ອຍໃຫ້ເລື່ອງມັນບານປາຍ, ຖ້າແຟນຮູ້ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຟນເສຍໃຈ,

ຖ້າເລືອກກັບໄປຫາແຟນ ແລ້ວຄົນໃໝ່ເດລະ? ເຂົາບໍ່ມີຫົວໃຈ ຊັ້ນຫວາ? ທີ່ຈະຕ້ອງບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບຫຍັງເລີຍ? ລອງແທນຄວາມຮູ້ສຶກຕົນໄປເປັນທັງຄົນເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ກໍ່ຈະໄດ້ຄຳຕອບເອງ.

ສະຫຼຸບ ແລ້ວການເຮັດແບບນີ້ຈັ່ງໃດເຮົາກໍ່ຜິດຢູ່ດີ.

ຄຳແນະນຳ ທາງອອກຂອງບັນຫານີ້???

ບອກໄດ້ຄຳດຽວວ່າ “ຢຸດ” ຈະດີກວ່າປ່ອຍໃຫ້ເລື່ອງມັນບານປາຍ ມັນກະມີຫຼາຍກໍລະນີຢູ່ ແອັດມິນເອງຂໍແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ:

1. ປະເພດໜຶ່ງ: ຫຼັງຈາກຄົບກັບແຟນແລ້ວ ຄວາມຮູ້ສຶກມັນຈາງຫາຍໄປ, ແລ້ວ ຄົ້ນພົບວ່າຕົນເອງໝົດຄວາມຮູ້ສຶກຮັກກັບແຟນແລ້ວ, ແລ້ວມາເຈິຄົນທີສອງ ຮູ້ສຶກວ່າເຂົ້າກັນໄດ້, ໄປກັນໄດ້ ກໍແນະນຳໃຫ້ບອກຕົງໆກັບແຟນຜູ້ເກົ່າວ່າໝົດຮັກແລ້ວ, ເຄຼຍ ກັນໃຫ້ຂາດ, ແລ້ວ ຢ່າຟ້າວຄົບກັບແຟນຄົນທີສອງເທື່ອ, ດຽວແຟນເກົ່າຈະເຂົ້າໃຈວ່າເຮົາໝົດຮັກຍ້ອນຜູ້ໃໝ່… ປ່ອຍຈົນກວ່າເລື່ອງຈະງຽບລົງແລ້ວຄ່ອຍຄົບ.

2. ປະເພດສອງ: ຄົບກັບແຟນເກົ່າມາດົນນານ, ລຶ້ງກັນໝົດແລ້ວ, ຄອບຄົວກໍ່ລຶ້ງກັນໝົດລະ, ແລ້ວແຟນມັກໄປຕ່າງແຂວງ, ຕ່າງປະເທດຕະຫຼອດ, ຫຼື ແຟນປ່ອຍໃຫ້ເຫງົາ. ມື້ໜຶ່ງມາເຈິຄົນໃໝ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເຊົາເຫງົາ, ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມສຸກ ທີ່ແຟນບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຈັກເທື່ອ.

ແລ້ວມີໃຈໃຫ້ຄົນໃໝ່ ແຕ່ ກໍ່ຍັງຮັກຄົນເກົ່າ…. ແນະນຳໃຫ້ຖາມໃຈໂຕເອງວ່າສົມມຸດມີຄະແນນຄວາມຮັກ 100 ຄະແນນ ຈະແບ່ງໃຫ້ຄົນເກົ່າທໍ່ໃດ, ຄົນໃໝ່ທໍ່ໃດ? ຖ້າຍັງ 50:50 ລະຂໍແນະນຳໃຫ້ກັບໄປຫາຄົນເກົ່າ, ຍ້ອນວັນເວລາແລະຄວາມຜູກພັນອັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຄີຍຍ່າງມາພ້ອມກັນ. ແລະ ກໍ່ຄວນເຄຼຍກັບຄົນໃໝ່ ບອກເຂົາຕົງໆວ່າເລືອກແຟນ, ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ດົນ ເພາະຄົນໃໝ່ກໍ່ມີຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັນ, ປ່ອຍໄວ້ດົນຫຼາຍເທົ່າໃດກໍ່ຍິ່ງເຈັບຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ຄວນເຫັນແກ່ໂຕ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຈັບ.

3. ປະເພດທີສາມ: ຫາກະຄົບກັບແຟນແລ້ວ ມາເຈິຄົນໃໝ່ທີ່ໂອເຄກວ່າ. ແນະ ນຳໃຫ້ຖາມໃຈໂຕເອງວ່າຢູ່ກັບໃຜແລ້ວຮູ້ສຶກດີກວ່າ, ແລ້ວກໍ່ໄປເຄຼຍກັບອີກຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ຂາດ. ຕ້ອງຕັດສິນໃຈໂດຍໄວ ແລະ ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ມັນບານປາຍໄປຫຼາຍ.

ຍັງມີອີກຫຼາຍໆປະເພດ ແລະ ກໍລະນີ, ເຊິ່ງແອັດມິນບໍ່ສາມາດຂຽນລົງມາໄດ້ໝົດໄດ້, ຫວັງວ່າອ່ານແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ທີ່ພົບພໍ້ ແລະ ຂໍໃຫ້ຜ່ານໄປໄດ້ໂດຍດີ.

ຕ້ອງບອກກ່ອນວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ກວມລວມຄົນທັງໝົດເດີ້, ເປັນພຽງບາງຄົນເທົ່ານັ້ນ, ອາດຈະຖືກກັບບາງຄົນ ແລະ ບໍ່ຖືກກັບບາງຄົນ. ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເອີ້ນວ່າຫຼາຍໃຈເດີ້, ຫຼາຍໃຈແມ່ນເຮັດໂດຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ປ່ຽນຄູ່ໄປຫຼາຍຄົນ, ກໍລະນີນີ້ແ່ມນເຈິແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ສະນັ້ນ ຄວນໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການອ່ານ.

 

ບັນເທີງ