ລົບທຸກຄຳດູຖູກ !! ສາວຂີ້ລ້າຍ ເກັບເງິນ 2 ປີໄປສັນຍາກຳອັບໜ້າໃໝ່ເຊີໄພ້ເຈົ້າບ່າວ ໃນວັນແຕ່ງງານ

ລົບທຸກຄຳດູຖູກ !! ສາວຂີ້ລ້າຍ ເກັບເງິນ 2 ປີໄປສັນຍາກຳອັບໜ້າໃໝ່ເຊີໄພ້ເຈົ້າບ່າວ ໃນວັນແຕ່ງງານ

ລົບທຸກຄຳດູຖູກ !! ສາວຂີ້ລ້າຍ ເກັບເງິນ 2 ປີໄປສັນຍາກຳອັບໜ້າໃໝ່ເຊີໄພ້ເຈົ້າບ່າວ ໃນວັນແຕ່ງງານ 

ຕ້ອງບອກວ່າລາວນັ້ນມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສູງຫລາຍ ເພື່ອທີ່ຈະເຊີໄພ້ເຈົ້າບ່າວໃນວັນແຕ່ງງານ ຫລັງພົບຫາດູໃຈກັນມາຫລາຍກວ່າ 7 ປີ ຈົນເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ເຫັນລາວ ກະທັ້ງວັນແຕ່ງງານ ພໍລາວເປິດຫນ້າອອກມາກໍ່ເຮັດໃຫ້ແຂກທັງງານເຖີງກັບຕະລືງໃນຄວາມປ່ຽນໄປ ຈາກສາວຫນ້າຕາຂີ້ລ້າຍກາຍເປັນສາວງາມ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບ່າວຂອງລາວເຖີງກັບໄຫ້ນ້ຳຕາໄຫລ ຊື້ງໃຈທີ່ລາວຍອມເຮັດເພື່ອເຂົາຂະຫນາດນີ້

ໜ້າຕາກ່ອນຈະສັນຍະກຳ

ໜ້າຕາຕອນສັນຍະກຳ

ໜ້າຕາລາວຫຼັງສັນຍະກຳ

ງາມຫຼາຍ

ແວວຕາຄົມໄດ້ໄດ້ໃຈ

 

ຂ່າວ ບັນເທີງ