ລາວຢູ່ອັນດັບ 6 ຂອງໂລກ! ຂອງປະເທດທີ່ອັດຕາເງິນເຝີ້ສູງທີ່ສຸດ

ລາວຢູ່ອັນດັບ 6 ຂອງໂລກ! ຂອງປະເທດທີ່ອັດຕາເງິນເຝີ້ສູງທີ່ສຸດ

ລາວຢູ່ອັນດັບ 6 ຂອງໂລກ !! ຂອງປະເທດທີ່ອັດຕາເງິນເຝີ້ສູງທີ່ສຸດ

Economy  ທ່ານ Steve H. Hanke ສາດສະດາຈານ ດ້ານເສດຖະສາດປະຍຸກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມການຂອງສະຖາບັນເສດຖະກິດໂລກ, ສຸກຂະພາບ ແລະ study of Business Enterprise at the Johns Hopkins University in Baltimore ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄດ້ຈັດອັນດັບຂອງອັດຕາເງິນເຝີ້ທົ່ວໂລກເຊິ່ງມີທັງໝົດ 15 ປະເທດ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ ສປປ ລາວ

ອັດຕາເງິນເຝີ້ນີ້ແມ່ນໄລ່ຈາກເປີເຊັນອັດຕາເງິນເຝີ້ແບບກະໂດດຂັ້ນ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງໜ້າຕົກໃຈຫຼາຍທີ່ປະເທດລາວເຮົາຕິດ 1 ໃນ 10 ຂອງປະເທດທີ່ເປີເຊັນເງິນເຝີ້ສູງສຸດຢູ່ອັນດັບທີ 6 ຂອງໂລກເຊິ່ງຮອງຈາກ 5 ປະເທດຄື:

1. Zimbabewe ຊິມບັບເວ
2. Labanon ເລບານອນ
3. Sri Lanka ສີລັງກາ
4. Turkey ຕຸລະກີ
5. Venezuela ເວເນຊູເອລາ
6. Laos ລາວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: https://bit.ly/3GYOvD4


ຂ່າວ