ບັນເທີງ

ຢ່າໄປສົນຄຳເວົ້າຂອງຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງິນເຮົາໃຊ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຫ້ເຮົາກິນ

ຢ່າໄປສົນຄຳເວົ້າຂອງຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງິນເຮົາໃຊ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຫ້ເຮົາກິນ

ໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງຄົນເຮົານັ້ນ ຄົນເຮົາມັກຈະມີຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນສາຍຕາຄົນອື່ນສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະເລື່ອງໃດໆກໍຕາມ

ເພາະການໃຊ້ຊີວິດນັ້ນ ເຮົາຈະຢູ່ຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງມີການຢູ່ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໃນບ້ານໝູ່ບ້ານນັ້ນໆ ແນ່ນອນ ມີບາງຄົນມັກເຮົາ ແລະ ມີບາງຄົນບໍ່ມັກເຮົາ ກໍຖືວ່າປົກກະຕິ

ດັ່ງນັ້ນຢ່າສົນຄຳເວົ້າຂອງຄົນ ບໍ່ຄວນເກັບມາໃສ່ໃຈ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໄປລ້າໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງິນເຮົາໃຊ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຫ້ເຮົາກິນ ເຂົາຈະເວົ້າເຖິງເຮົາແນວໃດ ກໍຊ່າງເຂົາ ເຂົາຈະວິຈານສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດແນວໃດ ກໍຊ່າງເຂົາຖ້າເຈົ້າພໍໃຈທີ່ຈະເປັນ ແລະ ພໍໃຈທີ່ຈະເຮັດ ແລະ ເຈົ້າກໍມີເງິນໃຊ້ ມີເຂົ້າກິນ ເພີ່ງພາຕົນເອງ

ເຈົ້າກໍ ມີຊີວິດທີ່ດີກໍບໍ່ເຫັນຕ້ອງສົນ ກໍເຊີດໆໄປ ເພາະຄົນທີ່ ໂຈມຕີເຈົ້າທີ່ສຸດຄືຄົນທີ່ອິດສາເຈົ້າທີ່ສຸດ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາຫົວຂວັນເຈົ້າດັງໆແຕ່ຮູ້ສຶກ ດ້ອຍກວ່າ ຢູ່ເລິກໆ

ສ່ວນເຈົ້າກໍຫົວຂວັນເຂົາເບົາໆແຕ່ຮູ້ສຶກ ເໜືອກວ່າ ຢູ່ເລິກໆ ຈຳໄວ້ ຖ້າເຈົ້າເປັນ ຄົນດີ ຄົນເກັ່ງ ຄົນມີຄ່າ
ເຈົ້າຈະບໍ່ສົນໃຜກໍໄດ້ທັງນັ້ນ ຈຳໄວ້ ຊີວິດມັນສັ້ນ
ສົນຄົນທີ່ຮັກເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ເງິນເຈົ້າຢ່າປ່ຽນ ເພື່ອຄົນອື່ນ ຢ່າສົນຄົນອື່ນຈະຄິດແນວໃດ

ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ກັບສິ່ງທີ່ເປັນ
ຄົນທີ່ຮັກເຈົ້າ ຈະຍອມຮັບມັນ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ມັກ ມັນຈະອອກໄປຈາກຊີວິດເຈົ້າ ສົນຄົນທີ່ແມ່ນ ແລະ ເລືອກຈະຢູ່ລືມຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນ ແລະ ເລືອກຈະໄປ
ເພາະເຂົາ ບໍ່ຈຳເປັນກັບຊີວິດເຈົ້າເລີຍ

ສະນັ້ນ ບໍ່ຄວນແຄ ບໍ່ຄວນໄປສົນໃຈຫຼາຍເກີນໄປ ກັບຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງິນໃຫ້ເຮົາໃຊ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຫ້ເຮົາກິນ ຄວນໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກໃນແບບທີ່ເຮົາເປັນ ແລະ ບໍ່ຜິດກົດໝາຍບ້ານເມືອງກໍພໍແລ້ວ

ອ່ານແລ້ວດີ ສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນ ແລະ ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການ ກົດແຊຣ໌ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງ ເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈໃຫ້ທີມງານແອັດ ຂໍຂອບໃຈ.