ຢ່າໄດ້ຄິດວ່າຄົນເຄີຍທົນໄດ້ ຈະທົນໄດ້ຕະຫຼອດໄປ ກັບການກະທຳຂອງເຈົ້າ

ຢ່າໄດ້ຄິດວ່າຄົນເຄີຍທົນໄດ້ ຈະທົນໄດ້ຕະຫຼອດໄປ ກັບການກະທຳຂອງເຈົ້າ

ຢ່າໄດ້ຄິດວ່າຄົນເຄີຍທົນໄດ້ ຈະທົນໄດ້ຕະຫຼອດໄປ ກັບການກະທຳຂອງເຈົ້າ

ແນ່ນອນຄວາມອົດທົນຂອງຄົນນັ້ນມີຂີດຈຳກັດທຸກຄົນນັ້ນລະ ມື້ນີ້ທົນໄດ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າມື້ຕໍ່ໄປຈະໄດ້ຕະຫຼອດ

ຄວາມອົດທົນຂອງໃຈຄົນມັນມີຂີດຈຳກັດຂອງມັນ ຢ່າໄດ້ຄິດວ່າຈະທົນໄດ້ຕະຫຼອດໄປ ຈາກການກະທຳຂອງໃຜບາງຄົນ

ເພາະຄົນເຮົາກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກ ບໍ່ແມ່ນກ້ອນຫີນ ບໍ່ແມ່ນສີ່ງຂອງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ບໍ່ມີຫົວໃຈ

ຢ່າຄິດໄດ້ວ່າວັນນີ້ເຂົາຍັງທົນໄດ້ ມື້ຕໍ່ໄປເຂົາກໍຍັງຈະທົນໄດ້ເລື້ອຍໆຕະຫຼອດ ຢ່າງທີ່ວ່າຄົນເຮົາມີຄວາມອົດທົນມີຂີດຈຳກັດ

ເມື່ອໃດເຂົາທົນບໍ່ໄດ້ ຈາກການກະທຳຂອງເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເສຍໃຈ ເສຍຄວາມຮູ້ ໂດຍສະເພາະຄົນຮັກ ບໍ່ແຄເຂົາ ບໍ່ໃຫ້ກຽດເຂົາ ບໍ່ໃສ່ໃຈເຂົາ ຖ້າມື້ໜື່ງເຂົາຮູ້ສຶກໄຮ້ຄ່າຫຼາຍໆ

ເມື່ອຍອົດເມື່ອຍທົນ ເມື່ອຍໃຫ້ໂອກາດ ແຕ່ເຈົ້າຍັງບໍ່ປ່ຽນ ບໍ່ເຫັນຄ່າໃນຕົວເຂົາ ເມື່ອນັ້ນເຂົາຈະຖອຍອອກມາແບບບໍ່ມີວັນກັບໄປງໍ້ເຈົ້າອີກເລີຍ

ຖ້າຈະເປັນຄົນໃກ້ຕົວ ໝູ່ຄູ່ ພີ່ນ້ອງ ເມື່ອເຂົາໝົດຄວາມອົດທົນ ເຂົາຈະລະບາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແນມໜ້າກັນຍາກ

ສະນັ້ນຈະເຮັດສີ່ງໃດ ໃຫ້ຄິດເຖີງຈິດໃຈຄົນອື່ນແນ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ຄູ່ ພີ່ນ້ອງ ຄົນຮັກ

ຢ່າເຫັນວ່າເຂົາ ເປັນຄົນທີ່ເຈົ້າຈະເອົາປຽບຕະຫຼອດ ລອງນຶກເຖີງໃຈເຂົາໃຈເຮົາ ຖ້າເຮົາ ເຮົາຈະທົນໄດ້ບໍ? ໃຫ້ຄິດເບີ່ງຄັກໆ.

 

ຂໍ້ຄິດ