ຢ່າເປັນທຸກລ່ວງໜ້າກັບສີ່ງທີ່ບໍ່ທັນເກີດຂື້ນ ບໍ່ທັນມາເຖີງ

ຢ່າເປັນທຸກລ່ວງໜ້າກັບສີ່ງທີ່ບໍ່ທັນເກີດຂື້ນ ບໍ່ທັນມາເຖີງ

ຢ່າເປັນທຸກລ່ວງໜ້າກັບສີ່ງທີ່ບໍ່ທັນເກີດຂື້ນ ບໍ່ທັນມາເຖີງ

ອັນໃດມັນຈະເກີດໃຫ້ມັນເກີດ ປ່ອຍວາງມັນເຖາະ ຈິດຈະໄດ່ແຈ່ມໃສ

ມີຫຼາຄົນທີ່ມັກຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມົກມຸ່ນ ເປັນທຸກລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນ

ຄວາມຈິງເລື່ອງທີ່ຄິດຈົນເປັນທຸດກ່ອນນັ້ນ ມັນອາດບໍ່ເກີດຂື້ນແບບທີ່ເຮົາຄິດກໍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ

ຄວາມຄິດຄວາມກັງວົນຂອງເຮົາ ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍຄວາມໄປລ້າໆ

ເຊິ່ງຄວາມຄິດລ່ວງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ທຸກນັ້ນກໍມີຫຼາຍກໍລະນີ ເຊັ່ນ :

ແອບຮັກໃຜຄົນໜື່ງ ຢ້ານເຂົາປະຕິເສດເສຍໃຈລ່ວງໜ້າ, ມີແຟນຮັກຫຼາຍ ຢ້ານແຟນນອກໃຈ,

ການຮຽນຢ້ານເສັງບໍ່ຜ່ານ ແຕ່ທີ່ຈິງສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ທັນເກີດຂື້ນແຕ່ກັບໄປຄິດກ່ອນແລ້ວ ແລະ ອາດມັນບໍ່ທາງເກີດຂື້ນ

ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ຄວາມຄິດເປັນທຸກລ່ວງໜ້ານີ້ ເຮັດໃຫ້ກັງວົນເປັນທຸກເປັນຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ບາງຄົນອາດຫຼາຍປີ

ຍິ່ງຄິດກໍຍິງເປັນທຸກ ເມື່ອສະສົມມາດົນຕ້ອງກາຍເປັນນິໄສ ຕ້ອງກາຍເປັນຄົນທຸກເພາະຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ທັນເກີດຂື້ນ.

ຄວາມຄິດເປັກທຸກຮ້ອນຮົນ ທີ່ພາສາພາອັງກິດເອີ້ນວ່າ worry ສ່ວນຄົນສ່າງຄິດເອີ້ນວ່າ Thounghtful ຄຳນີ້ມັນບໍ່ຄື Worry ທີ່ໃຫ້ຄວາມທຸກ ຄວາມມືດມົ່ນ ຍີ່ງຄິດຫຼາຍຍີ່ງປວດຫົວຟຸ້ງຊານ ເຮັດຫຍັງບໍ່ຖືກ ຫຼົງໆລືມໆ ຫງຸດງິດ ແລະ ເປັນທຸກ

Thounghtful ຫຼື ຮອບຄອບນັ້ນ ກົງກັນຂ້າມແນ່ນອນ ຄື ເຮັດໃຫ້ຄົນມີປັນຍາສຽບຄົມ ມີປັນຍາວ່ອງໄວ ຄືມືດທີ່ລັບຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມວິທີການ
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບ worry ມັນຄືການເອົາມີດຄົມໄປແທງຫີນ ແຮງແທງ ແຮງ ປູ້

ຄົນຊ່າງຄິດນັ້ນເຂົາແນວຄິດຢ່າງມີລະບົບຫຼັກເກນຄິດເປັນເລື່ອງລາວເປັນປະໂຫຍດ ສົມມຸດວ່າຄິດເລື່ອງຄວາມຕາຍ ຄົນ worry ຈະຄິດເຖີງຄວາມຕາຍຢ່າງຫວາດຫວັ່ນ ຢ້ານ ເປັນຫ່ວງໜ້າ ຫ່ວງຫຼັງ ຕາຍແລ້ວຈະໄປເຜົາວັດໃດ ວັດນັ້ນກໍບໍ່ດີ ວັດນີ້ກໍແພງໄປ ຄົນທາງຫຼັງເຂົາຄົງລຳບາກຫຼາຍເຂົາຈະຢູ່ກັນແນວໃດ

ແຕ່ຄົນທີ່ຄິດເປັນນັ້ນ ພໍຄິດເລື່ອງຕາຍແລ້ວກໍເອົາໄປຫຍັງບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກບຸນ ແລະ ບາບ ຢູ່ໄປກະບໍ່ເປັນສຸກ ຕາຍໄປກໍບໍ່ເປັນສຸກ ຄົນຢູ່ທາງຫຼັງກໍສາບແຊ່ງດ່າ ສ່ວນຄົນເຮັດດີ ຕາຍຫຼືຢູ່ກໍເປັນສຸກ ຍາດພີ້ນ້ອງຄົບໜ້າຄົບຕາ ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ ຄວນລະເວັ້ນເຮັດຊົ່ວ ຈົ່ງເຮັດດີເອົາໄວ້

ສະນັ້ນຕ້ອງປະຄັບປະຄອງຕົນໃຫ້ຢູ່ໃນພວກຄົນທີ່ຄີດເປັນ ຄິດເປັນປະໂຫຍດ ຢ່າຄິດເລື່ອງໄຮ້ສາລະ ແລະ ຢ່າຄິດເລື່ອງຄວາມທຸກລ່ວງໜ້າ ກັບສີ່ງທີ່ມາບໍ່ເຖີງ ເສຍເວລາ ເສຍຄວາມໄປລ້າໆ.

 

ຂໍ້ຄິດ