ຂໍ້ຄິດ

ຢ່າລໍຖ້າໃຫ້ສູນເສຍແລ້ວຈຶ່ງເຫັນຄ່າ ຢ່າຖ້າໃຫ້ຈາກລາແລ້ວຄ່ອຍພະຍາຍາມເຮັດດີ

ຢ່າຖ້າລໍໃຫ້ສູນເສຍແລ້ວຈຶ່ງເຫັນຄ່າ ຢ່າຖ້າໃຫ້ຈາກລາແລ້ວຄ່ອຍພະຍາຍາມເຮັດດີ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນສີ່ງໃດກໍຕາມ ເມື່ອບໍ່ຮູ້ຈັກສາ ມັກຈະຢູ່ກັບບໍ່ໄດ້ດົນດອກ ແລະ ມັກຈະບໍ່ເຫຼືອ ມັກຈະເສຍດາຍ ແລະ ເຫັນຄ່າທີ່ຫຼັງ ຢາກໄດ້ກັບມາ ບາງຄັ້ງບໍ່ມີໂອກາດ ແຕ່ບາງຄົນກໍຍັງມີໂອກາດ ກໍຖືວ່າດີໄປ

ເລື່ອງລາວຄວາມຮັກ ກໍເຊັນດຽວກັນ ເມື່ອເລີ່ມໄດ້ຄົບຫາກັນ ຍ່ອມມີຝ່າຍໃດໜື່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈິງໃຈຕໍ່ກັນ ແລະ ອີກຝ່າຍຈິງໃຈ

ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຈິງໃຈ ສະສົມຄວາມອົດມາດົນ ສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງຈາກໄປ ເມື່ອເຖີງຕອນນັ້ນ ມານຶກເຖີງໄດ້ ເສຍດາຍໄປ ກໍສາຍເກີນໄປ

ຄົນບາງຄົນຕອນຢູ່ນຳກັນບໍ່ເຫັນຄ່າ ຕອນມີບໍ່ຮັກສາ ແຕ່ພໍເສຍສິ່ງນັ້ນໄປກັບຊອກຫາ ແລະ ຢາກໄດ້ຄືນມາ ເຊີ່ງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ມັກຈະລະເລີຍໃນສິ່ງທີ່ຕົນມີ ແລະ ໂຫຍຫາໃນສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ມີ ກໍຖຶວ່າບໍ່ແປກ ແຕ່ໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດພໍດີ ມັນຈື່ງຈະມີ

ຄົນເຮົາມັກຈະເຫັນຄຸນຄ່າຫຍັງບາງຢ່າງຕອນທີ່ເສຍມັນໄປ ຫຼື ເສຍມັນໄປແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຕອນທີ່ມີຢູ່ກັບບໍ່ຄິດຮັກສາ ຫຼື ເບິ່ງແຍງເອົາໄວ້ ຄົນຮັກກັນກັບບໍ່ຄິດທີ່ຈະເບິ່ງແຍງ ດູແລ ໃສ່ໃຈ ແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ

ແຕ່ພໍເລີກກັນ ຫຼື ໝົດຮັກກັນໄປ ກັບພະຍາຍາມມາເບິ່ງແຍງ ຫຼື ຄິດເຮັດດີ ເຊິ່ງພໍເຖິງຕອນນັ້ນມັນກໍ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດແລ້ວລະ ເພາະຕົວເອງບໍ່ຮູ້ຈັກພໍເອງ ໂທດໃຜບໍ່ໄດ້ດອກ ນອກຈາກຕົວເອງ

ຢ່າຄິດເຮັດຫຍັງໃນຕອນທີ່ມັນສາຍເກີນໄປແລ້ວ ເພາະເຮົາອາດຈະບໍ່ສາມາດກັບໄປແກ້ໄຂມັນໄດ້ອີກ ຕອນທີ່ເຮົາມີໂອກາດກໍ່ຈົງຈັບມັນເອົາໄວ້

ແລ້ວເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເສຍດາຍ ຫຼື ຕ້ອງເສຍໃຈພາຍຫຼັງ ເຮັດທຸກວັນໃຫ້ມັນດີທີ່ສຸດ ຮັກຄົນທີ່ເຂົາຮັກເຮົາໃຫ້ຫຼາຍ ຢ່າເຮັດໃຫ້ເຂົາຕ້ອງເສຍໃຈມີນ້ຳຕາເລີຍ

ສະນັ້ນ ຢ່າລໍຖ້າໃຫ້ສູນເສຍແລ້ວຈຶ່ງເຫັນຄ່າ ຢ່າຖ້າໃຫ້ຈາກລາແລ້ວຄ່ອຍພະຍາຍາມເຮັດດີ ແລະ ເສຍຮູ້ສຶກສຳນຶກເສຍໃຈທີ່ຫຼັງ

ອ່ານແລ້ວ ສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໆ ແລະ ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ອອກໄປ ຂໍຂອບໃຈ.