ຢ່າຄົບກັບຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ “ພະຍາຍາມ” ເຮັດຫຍັງເພື່ອເຮົາບໍ່ແຄຫຍັງເຮົາເລີຍ ຄວນຖອຍອອກມາ

ຢ່າຄົບກັບຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ “ພະຍາຍາມ” ເຮັດຫຍັງເພື່ອເຮົາບໍ່ແຄຫຍັງເຮົາເລີຍ ຄວນຖອຍອອກມາ

ຢ່າຄົບກັບຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ພະຍາຍາມເຮັດຫຍັງເພື່ອເຮົາບໍ່ແຄຫຍັງເຮົາເລີຍ ຄວນຖອຍອອກມາ

ຄຳວ່າແຟນໃນຄວາມໝາຍຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ ຫຼື ຄຳຈຳກັດຄວາມຂອງຄຳວ່າແຟນນີ້ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ຄົນທີ່ມີແຟນ ເຈົ້າຮູ້ຫຼືຍັງວ່າຄຳວ່າແຟນໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ ແຟນຄືຄົນທີ່ເຮົາມີສິດໃນຈິດໃຈໃນຕົວເຂົາ (ແຕ່ກໍບໍ່ຫຼາຍເດີ) ແລະ ກໍເປັນກຳລັງໃຈ ເປັນຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ມື້ນີ້ເຮົາມີບົດຄວາມດີໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກທ່ານເຂົ້າໃຈຄຳວ່າຮັກຫຼາຍຂຶ້ນ

ຢ່າຄົບກັບຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ພະຍາຍາມເຮັດຫຍັງເພື່ອເຈົ້າເລີຍ ບໍ່ເເຄເຮົາເລີຍ ຢ່າເດດກັບຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ພະຍາຍາມຫຍັງເລີຍທີ່ຈະມີ #ຄວາມສຳພັນທີ່ພິເສດ ກັບເຈົ້າ ຜູ້ຊາຍທີ່ຈະມາເຈີເຈົ້າພຽງແຕ່ຕອນທີ່ເຂົາວ່າງ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງເປັນຝ່າຍພະຍາຍາມ ມາຫາເຂົາ

ຜູ້ຊາຍທີ່ຈະເປັນແບບທີ່ເຂົາເປັນ ບໍ່ແຄຣ໌ວ່າເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກແນວວໃດ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງເປັນຝ່າຍພະຍາຍາມຍອມຮັບເຂົາ

ຜູ້ຊາຍທີ່ຈະບໍ່ໂທ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເຈົ້າກ່ອນ ນອກຈາກບໍ່ມີຫຍັງເຮັດ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງເປັນຝ່າຍ ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ ເຂົາ 

ຜູ້ຊາຍທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າຈິງຈັງ ເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເຈົ້າ ແລະ ເຂົາ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງເປັນຝ່າຍພະຍາຍາມບີບຄັ້ນເຂົາ

ຢ່າເດດກັບຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ ພະຍາຍາມ ຫຍັງເລີຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ ປະທັບໃຈ ເພາະນັ້ນຄືສັນຍານທີ່ບອກວ່າ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພິເສດຫຼື ແມ້ແຕ່ສຳຄັນກັບເຂົາ ຈຳໄວ້ວ່າ ເຈົ້າເດດກັບຜູ້ຊາຍເພື່ອຈັກມື້ເຈົ້າຈະພົບໃຜຈັກຄົນ ທີ່ເຈົ້າຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບເຂົາໄດ້ຕະຫຼອດໄປ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ໃຜຈັກຄົນ ທີ່ເຈົ້າຈະມີຄວາມສຸກນຳຊົ່ວຄາວ

ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າເສຍເວລາຖ້າ ຫຼື ຝືນຄົບກັບເຂົາຕໍ່ໄປ  ເພາະຜູ້ຊາຍທີ່ດີກວ່າຖ້າຢູ່ທາງໜ້າກໍເປັນໄດ້

ຜູ້ຊາຍທີ່ຄວນຄົບ ຄື ຜູ້ຊາຍທີ່ແຄເຈົ້າ ໃສ່ໃຈເຈົ້າ ຮັກເຈົ້າ ດ້ວຍການກະທຳບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄຳເວົ້າ ໃຫ້ກຽດເຈົ້າ ທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນເຮັດໃຫ້ທຸກ ເສຍໃຈ ມີນໍ້າຕາ

ສະນັ້ນໃຜຢູ່ໃນສະຖານະການແບບດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເຂົາບໍ່ໃສ່ໃຈ ບໍ່ເຮັດຫຍັງເພື່ອເຈົ້າ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຕັດສິນໃຈ ເຈົ້າຖອຍອອກມາ ຫຼື ວ່າເຈົ້າຈະທົນຢູ່ກັບຄົນບໍ່ເຮັດຫຍັງເພື່ອເຈົ້າ ເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຕັດສິນໃຈໄດ້ ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ສູ້ໆ.

 

ຂໍ້ຄິດ