ຄວາມເຊື່ອ

ຢືມເຂົາແລ້ວຟ້າວໃຊ້ຄືນສາ ! ກຳມັນແຮງຄົນທີ່ຢືມເງິນແລ້ວບໍ່ໃຊ້ເຂົາ ທັງໃນຊາດນີ້ແລະຊາດໜ້າ

ຢືມເຂົາແລ້ວຟ້າວໃຊ້ຄືນສາ ! ກຳມັນແຮງຄົນທີ່ຢືມເງິນແລ້ວບໍ່ໃຊ້ເຂົາ ທັງໃນຊາດນີ້ແລະຊາດໜ້າ

ເລື່ອງເງິນໆທອງໆນັ້ນ ມັນບໍ່ເຂົ້າໃຜອອກໃຜ
ແຕ່ເມື່ອຢືມເຂົາແລ້ວ ເຖີງເວລາທີ່ກຳນົດກໍຄວນໃຊ້ເຂົາຄືນ

ໃຫ້ນຶກເຖີງຕອນທີ່ເຮົາເດືອດຮ້ອນ ແລ້ວເຂົາເຂົ້າຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາ

ບາງຄົນຮອດເວລາກຳນົດໃຊ້ ແຕ່ກັບບໍ່ໃຊ້ເຂົາຄືນ ແບບນັ້ນເຂົາກໍເດືອດຮ້ອນລະ

ບາງຄົນບໍ່ມີ ແຕ່ພໍເຂົາມາທ້ວງກໍຮ້າຍເຂົາກັບ ແທນທີ່ຈະຍອມເຂົາ ວ່າບໍ່ມີໄວ້ເດືອນໜ້າມືໃໝ່ຈະໃຊ້ ແທນທີ່ຈະເວົ້າກັນດີໆ

+ ເວນກຳຂອງຄົນຢືມເງິນແລ້ວບໍ່ໃຊ້ເຂົາຄືນ

– ເວນກຳໃນຊາດນີ້ ຈະບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍເຫຼືອ ບໍ່ມີໃຜຢາກຍື່ນມືເຂົ້າໄປຊ່ວຍເມື່ອຕົນລຳບາກ ມີຄົນຊັງຂີ້ໜ້າ
ບໍ່ມີໃຜສົງສານ ໃຫ້ຢຶມເງິນອີກ ຕໍ່ໃຫ້ເດືອດຮ້ອນ ກໍຍາກຈະມີໃຜມາຊ່ວຍເຈົ້າ

– ເວນກຳໃນຊາດໜ້າ ເປັນຜູ້ມີຊັບພິນາດດ້ວຍເຫດຮ້າຍ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກຄົນອື່ນຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຖືກໃສ່ຮ້າຍ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ເສຍທັງຊັບ ແລະ ຊື່ສຽງ ດ້ວຍການຖືກໃຊ້ຮ້າຍ ຫຼື ຖືກຄົນອື່ນຫຼອກລວງຕົ້ມຕຸ໋ນສາລະພັດນັ່ນເອງ

ດັ່ງພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ : ຄົນຕົວະທີ່ລະໜ້ອຍ ທີ່ຈະເຮັດຊົ່ວອີຫຍັງນັ້ນບໍ່ມີ

ເຮັດໃຫ້ຄົນເດືອດຮ້ອນໜ້າຕາເສີຍໄດ້ ກໍແປວ່າຈະເຮັດບາບຮ້າຍກາດໄດ້ໜັກກວ່ານີ້ເລື້ອຍໆ

ສະນັ້ນໂທດທີ່ແທ້ຈິງ ກ່ອນຈະມີສິດມາເກີດເປັນມະນຸດ ເປັນຕາຢ້ານກວ່າທີ່ເຫັນ ໃນຂະນະເປັນມະນຸດຢູ່

ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ຢືມໃຜມາ ກໍໃຊ້ຄືນສາເດີ ກຳມັນແຮງທັງໃນຊາດນີ້ ແລະ ຊາດໜ້າໃດ.