ຄວາມເຊື່ອ

ມາເບີ່ງ !!  7 ເຫດຜົນເປັນຫຍັງເຮັດບຸນແລ້ວ ຊີວິດຍັງບໍ່ດີຂື້ນເລີຍ

ມາເບີ່ງ !!  7 ເຫດຜົນເປັນຫຍັງເຮັດບຸນແລ້ວ ຊີວິດຍັງບໍ່ດີຂື້ນເລີຍ

ເຄີຍສົງໃສ ແລະ ເກີດຕັ້ງຄໍາຖາມໃນໂຕເອງບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາເຮັດບຸນແລ້ວຊີວິດຄືຍັງບໍ່ດີຂື້ນເລີຍ ໄປເບິ່ງນໍາກັນວ່າເພາະອັນໃດ ໜຶ່ງໃນສະຖານະການທີ່ມັກຈະສ້າງຄວາມຄາງແຄງໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຫາກໍ່ຈະຫັນມາສຶກສາທໍາມະ ລວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ສຶກສາທໍາມະມາດົນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມໜັກແໜ້ນພໍທີ່ຈະເຊື່ອໝັ້ນໃນຄໍາສັ່ງສອນຂອງ ພະພຸດທະເຈົ້າກໍ່ຄື ເປັນຫຍັງເຮັດບຸນແຕ່ຊີວິດຍັງບໍ່ດີຂື້ນເລີຍ ຊາວພຸດຈໍານວນຫຼາຍເຮັດກິດຈະກໍາທາງສາດສະໜາຫຼາຍຢ່າງແລ້ວຄິດວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ບຸນແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວບາງຢ່າງກໍ່ໄດ້ບຸນໜ້ອຍຫຼາຍ ບາງຢ່າງກໍ່ບໍ່ໄດ້ບຸນເລີຍ ເຫດການດັ່ງກ່າວມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນພະພຸດທະສາດສະໜາຂອງບາງຄົນສັ່ນຄອນ ແລ້ວກາຍເປັນຄົນຫຼົງຜິດ ຈຶ່ງຂໍລວບລວມ ເຫດຜົນສ່ວນໜຶ່ງມາອະທິບາຍ ເພາະເຫດໃດການເຮັດບຸນຈຶ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນດັ່ງນີ້:

1. ເຮັດບາບເອົາໄວ້ຫຼາຍ: ແຕ່ຍັງເຮັດບຸນໜ້ອຍ ລອງຄໍານວນເບິ່ງຄ້າວໆວ່າເຮົາເລີ່ມສຶກສາທໍາມະຕອນອາຍຸເທົ່າໃດ ແລ້ວລອງປຽບທຽບເບິ່ງວ່າຈໍານວນປີທີ່ເຮົາເຮັດບາບກັບຈໍານວນປີທີ່ເຮົາເຮັດບຸນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ຍົກໂຕຢ່າງເຊັ່ນ ສົດມຸດວ່າຜູ້ອ່ານສ່ວນໃຫຍ່ສຶກສາທໍາມະຢ່າງຈິງຈັງໃນຊ່ວງອາຍຸ 30 ກວ່າໆ ຕໍ່ມາໄດ້ຢຸດເຮັດບາບແລ້ວຫັນມາເຮັດບຸນໃນຊ່ວງບໍ່ເກີນ 5 ປີຫຼັງ ກໍ່ແປວ່າກ່ອນໜ້ານັ້ນເຮົາເຮັດບາບປະມານ 30 ປີ ແລະ ເລີ່ມເຮັດບຸນຈິງຈັງມາປະມານ 5 ປີ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າປະລິມານການເຮັດບາບໃນຊາດນີ້ຍັງຫຼາຍກວ່າການເຮັດບຸນ ສະນັ້ນກໍ່ຄົງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ຊີວິດອາດຈະຍັງບໍ່ດີຂື້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.

2. ບຸນກໍ່ເຮັດ ບາງກໍ່ບໍ່ເຊົາເຮັດ: ຄົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍສຶກສາທໍາມະ ແຕ່ເຂົ້າເຖິງຫຼັກທໍາພຽງດ້ານດຽວຄືການເຮັດບຸນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຈະເຊົາເຮັດບາບ ຈຶ່ງເຮັດບຸນໄປພ້ອມ ເຮັດບາບໄປພ້ອມ ຊີວິດໂດຍລວມກໍ່ຈະມີສະພາບລຸ່ມໆ ດອນໆ ດຽວຊີວິດກໍ່ດີເພາະບຸນເກົ່າທີ່ເຮັດ ດຽວຊີວິດກໍ່ຮ້າຍແຮງເພາະຜົນຂອງບາບທີ່ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລະລົງເລີຍ.

3. ເຂົ້າໃຈຜິດ ຄິດວ່າເຮັດບຸນຢູ່: ຊາວພຸດຈໍານວນຫຼາຍເຮັດກິດຈະກໍາທາງສາດສະໜາຫຼາຍຢ່າງ ແລ້ວຄິດວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ບຸນ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວບາງຢ່າງກໍ່ໄດ້ບຸນໜ້ອຍຫຼາຍ ບາງຢ່າງກໍ່ບໍ່ໄດ້ບຸນເລີຍ ບໍ່ໜໍາຊໍ້າກິດຈະກໍາບາງຢ່າງກໍ່ໄດ້ບາບ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີບຸນມາສົ່ງເສີມໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນເຊັ່ນ ການເຂົ້າວັດລ້າໆ ການກາບພະພຸດທະຮູບເພື່ອຂໍພອນ ການສວດມົນເພື່ອໃຫ້ລໍ້າລວຍ ການແກ້ກໍາ ການຫົດນໍ້າມົນ ການໄປຮ່ວມພິທີກໍາຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ.

4. ເຮັດບຸນຫຼາຍແຕ່ໄດ້ບຸນໜ້ອຍ: ຫຼາຍຄົນຍັງຄົງທໍາມາຫາກິນໃນອາຊີບທີ່ຜິດສິນ ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ຈຶ່ງເປັນເງິນທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດ ເຊິ່ງເງິນກ້ອນນີ້ຫາກເອົາໄປເຮັດບຸນກໍ່ຈະໄດ້ບຸນໜ້ອຍຫຼາຍ ຈຶ່ງບໍ່ມີຜົນບຸນທີ່ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນ.

5. ເຂົ້າໃຈຜິດ: ຄິດວ່າລະບາບແລ້ວຫຼາຍຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລື່ອງການເຮັດບາບບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຈຶ່ງຄິດວ່າການກະທໍາຂອງໂຕເອງບໍ່ບາບ ແລະ ຍັງຄົງເຮັດກໍານັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເຮັດໃຫ້ຍົງຄົງໄດ້ບາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນກັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີບາບທີ່ລໍແສງສະຫວ່າງເປັນຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນ ການໃຊ້ເຄື່ອງລະເມີດລິຂະສິດ ການມີເພດສໍາພັນກັບຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສູ່ຂໍ ການເວົ້າໃຫ້ຄົນຜິດຖຽງກັນ ການເວົ້າຈາສຽດແທງຈິດໃຈ ເປັນຕົ້ນ.

6. ເຮັດບຸນບໍ່ກົງກັບຜົນທີ່ຕ້ອງການ: ຊາວພຸດຈໍານວນຫຼາຍມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຊີວິດບາງດ້ານດີຂື້ນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດແຫ່ງກໍາທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈຶ່ງເຮັດບຸນບໍ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ ຄົນທີ່ມີປັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ ຄວາມຈິງແລ້ວຄົນເຮົາຈະຮັກສາສິນອຸໂບສົດ ເຊົາເວົ້າຂີ້ຕົວະ ເວົ້າສຽດສີ ເວົ້າຄໍາຫຍາບ ແຕ່ກໍ່ກັບໄປເຮັດສັງຄະທານທີ່ຈະຊ່ວຍເລື່ອງເງິນທອງ ຄົນທີ່ມີປັນຫາເລື່ອງການເຮັດວຽກຄວາມຈິງແລ້ວຄວນເຮັດບຸນຖະຫວາຍສັງຄະທານ ແຕ່ກັບໄປປ່ອຍປາ ໄຖ່ຊີວິດສັດ ຈຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸຍືນ ແລະ ສຸຂະພາບດີ ຄົນປ່ວຍທີ່ຄວນຈະເຮັດບຸນດ້ວຍຢາ ຫຼື ປ່ອຍປາທີ່ກໍາລັງຈະຖືກຂ້າ ແຕ່ກັບໄປຊື້ປາທີ່ເຂົາກຽມຈັບໄວ້ແທນ ເຊິ່ງບຸນທີ່ໄດ້ຈະຊ່ວຍເລື່ອງອິດສະລະພາບຫຼາຍກວ່າ.

7. ບຸນຍັງບໍ່ສະແດງຜົນ: ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນກົດແຫ່ງກໍາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດບຸນ ລະບາບມາຕໍ່ເນື່ອງຍາວນານນັບສິບໆປີ ແຕ່ຊີວິດຍັງບໍ່ດີຂື້ນ ທີ່ເປັນແນວນັ້ນກໍ່ເພາະບຸນທີ່ເຮັດຍັງບໍ່ສະແດງຜົນ ເພາະໃນຊາດທີ່ແລ້ວ ແລະ ຊາດກ່ອນໜ້ານີ້ອາດຈະເຄີຍເຮັດບາບເອົາໄວ້ຫຼາຍ ບາບທີ່ເຄີຍເຮັດຈຶ່ງຍັງຕາມສະແດງຜົນໃຫ້ເຮົາພົບເຈິຄວາມທຸກບໍ່ຢຸດ ຊີວິດຈຶ່ງຍັງບໍ່ດີຂື້ນ ໂຕຢ່າງເຫດຜົນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ອ່ານທຸກຄົນໄດ້ລອງຫັນກັບມາພິຈາລະນາວ່າໂຕເຮົາເອງເຂົ້າໃຈເລື່ອງບາບບຸນຢ່າງຖືກຕ້ອງປານໃດ ແລະ ແທ້ຈິງແລ້ວໂຕເຮົາເຮັດບຸນ ຫຼື ເຮັດບາບຫຼາຍກວ່າກັນ ຖ້າເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງກໍ່ຈະເຫັນຄວາມຈິງວ່າເຮົາເຮັດດີພໍຫຼືຍັງ (ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະຍັງເຮັດບຸນບໍ່ຫຼາຍພໍ ແລະ ຍັງເຮັດບາບຄວບຄູ່ກັນໄປ) ໃນຄະນະດຽວກັນ ກໍ່ຫວັງວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄົນສາມາດຮັກສາຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການເຮັດບຸນ ແລະ ບາບຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຊີວິດຈະຈາກໄປ ເພາະເຖິງຢ່າງໃດເສັ້ນທາງນີ້ກໍ່ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງສອນເອົາໄວ້ ແລະ ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາດີຂື້ນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ.