ບັນເທີງ

ມາເບີ່ງ 7 ຄວາມຈິງຈາກໃຈຜູ້ຊາຍທີ່ເຄີຍນອກໃຈເມຍມາກ່ອນ ສາເຫດຄື…

ມາເບີ່ງ 7 ຄວາມຈິງຈາກໃຈຜູ້ຊາຍທີ່ເຄີຍນອກໃຈເມຍມາກ່ອນ ສາເຫດຄື…

ການນອກໃຈເບິ່ງຈະເປັນເລື່ອງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຮັບໄດ້ຍາກສໍາລັບຜູ້ຍິງ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະແຕ່ງງານກັນແລ້ວ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຈະຄິດວ່າເປັນເພາະຄວາມເຈົ້າຊູ້ຂອງຜູ້ຊາຍ ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຢ່າງທີ່ເຮົາຄິດສະເໝີໄປ ເພາະສາເຫດມັນອາດຈະມາຈາກຊີວິດທີ່ຂາດສີສັນ ໄຮ້ຊີວິດຊີວາ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສຸກກໍ່ເປັນໄປໄດ້ ເລີຍຂໍນໍາຄວາມຈິງຈາກໃຈຜູ້ຊາຍທີ່ເຄີຍນອກໃຈເມຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ນໍາກັນ:

1. ເຖິງວ່ານອກໃຈຈະມີຄົນອື່ນ ແຕ່ໃນໃຈເຂົາກໍ່ຍັງຮັກເມຍຢູ່ສະເໝີ: ເມຍຜູ້ຍິງປ່ຽນສະຖານະມາເປັນຄູ່ຊີວິດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມສໍາພັນກໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງໄປພ້ອມ ເພາະທັງຍິງແລະຊາຍໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນກໍ່ຈະເຫັນນິໃສ ແລະ ຕົວຕົນຂອງກັນແລະ ກັນຫຼາຍຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຫຼື ວ່າເມຍບໍ່ອາດເຕີມເຕັມໃນສ່ວນທີ່ເຂົາຕ້ອງການໄດ້ ກໍ່ເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາຕ້ອງອອກໄປຫາຄວາມສຸກ ຫຼື ຫາສິ່ງເຕີມເຕັມນອກບ້ານເພື່ອໃຊ້ເປັນທີ່ລະບາຍອາລົມຊົ່ວຄັ້ງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃນໃຈແທ້ໆກໍ່ຍັງຮັກ ແລະ ເຄົາລົບເມຍຢູ່ສະເໝີ ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວຜູ້ຍິງທັງຫູາຍກໍ່ໜ້າຈະປ່ຽນຈາກການຈູ້ຈີ້ຈຸກຈິກ ມາເປັນການເວົ້າລົມກັນແບບສະບາຍໆ ຫຼື ຖາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜົວແດ່ຈະດີກວ່າ ຄອບຄົວຂອງເຮົາຈະໄດ້ກັບມາຮັກກັນຄືເກົ່າ.

2. ເຂົາມັກເລືອກຄົນໃກ້ຊິດສະເໝີ: ຫາກເຂົາຄິດຈະນອກໃຈກັບໃຜຄົນໜຶ່ງ ເຂົາຈະບໍ່ເລືອກຜູ້ຍິງແບບສຸ່ມສີ່ສຸ່ມຫ້າ ຫຼື ຜູ້ຍິງທີ່ຫາກໍ່ເຈິກັນ ແຕ່ພວກເຂົາຈະເລືອກຄົນໃກ້ໂຕເຊັ່ນ: ໝູ່ຮ່ວມງານ ຫຼື ໝູ່ເກົ່າຂອງເຂົາຫຼາຍກວ່າ ເພາະຄວາມໃກ້ຊິດ ແລະ ຄວາມສະໜິດສະໜົມນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າພວກນັ້ນເຂົ້າໃຈເຂົາ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ເຂົາໄດ້ດີກວ່າໃຜ ສະນັ້ນຫາກເຮົາເລີ່ມຕະຂິດຕະຂວງໃຈຢ້ານວ່າເຂົາຈະມີຄົນອື່ນກໍ່ຄວນຈະຫາເວລາຢູ່ນໍາກັນ ຫຼື ສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ກັນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນກໍ່ເປັນທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດເລີຍ.

3. ນອກໃຈເພື່ອຮັກສາຄວາມສໍາພັນຂອງຄອບຄົວເອົາໄວ້: ບາງເທື່ອການທີ່ຜູ້ຊາຍນອກໃຈນັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາໝົດຮັກເຮົາແລ້ວ ແຕ່ອາດເປັນເພາະວ່າເຂົາບໍ່ຮູ້ຈະແກ້ປັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນແນວໃດຕ່າງຫາກ ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈຶ່ງຫາທາງອອກໂດຍການຫາໃຜຄົນໜຶ່ງມາເປັນທີ່ລະບາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງສະບາຍໃຈ ແລະ ຫຼີກໜີຄວາມວຸ້ນວາຍຈັກໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນຈະກັບອອກໄປປະເຊີນກັບຄວາມຈິງອີກເທື່ອ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນທີ່ເຂົາຈະໃຫ້ຄົນອື່ນມາເຮັດໜ້າທີ່ນີ້ ເຮົາກໍ່ຄວນເຮັດໜ້າທີ່ເມຍທີ່ດີ ໂດຍຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຖາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາແດ່ ເຂົາຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງອອກນອກລູ້ນອກທາງໃຫ້ເຮົາຕ້ອງຊໍ້າໃຈອີກ.

4. ຜູ້ຊາຍຮູ້ສຶກຜິດທຸກເທື່ອທີ່ນອກໃຈ: ເຖິງວ່າການນອກໃຈຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີຄວາມສຸກ ແຕ່ກໍ່ເປັນຄວາມສຸກພຽງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສໍາຄັນເຂົາບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສຸກຢ່າງທີ່ສະແດງອອກມາດອກ ເພາະແທ້ຈິງໃນໃຈເລິກໆແລ້ວເຂົາກໍ່ຮູ້ສຶກຜິດຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ ສະນັ້ນຫາກເຂົາກໍາລັງນອກໃຈເຮົາຢູ່ກໍ່ຢ່າຢ້າວຊວນເຂົາໃຫ້ຜິດຖຽງ ຫຼື ຕີໂພຍຕີພາຍຈົນກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ໄປກ່ອນ ແຕ່ເຮົາທັງສອງຄວນທົບທວນເລື່ອງລາວທີ່ຜ່ານມາວ່າເຮັດອັນໃດພາດໄປແດ່ ເພາະຊີວິດຄູ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍຄືໃນນິຍາຍ ດັ່ງນັ້ນຮ່ວມກັນ ແກ້ໄຂປັນຫາແລ້ວຍ່າງໄປພ້ອມກັນຈະດີກວ່າ.

5. ເພື່ອຫາຄວາມເລົ້າໃຈ: ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍຂອງທັງສອງຄົນອາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດການແຕ່ງງານກາຍເປັນເລື່ອງຈືດຊືດໜ້າເບື່ອ ບາງ ເທື່ອເຂົາກໍ່ຢາກຫາອັນໃດທີ່ຕື່ນເຕັ້ນແປກໃໝ່ໃຫ້ກັບຊີວິດແດ່ ຈາກຈຸດນີ້ເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຫຼາຍໆຄົນເລືອກທີ່ຈະນອກໃຈເມຍໄປ ຫາຜູ້ຍິງຄົນອື່ນ ໂດຍສາເຫດສ່ວນຫຼາຍກໍ່ມັກຈະມາຈາກເລື່ອງເທິງຕຽງນັ້ນເອງ ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວກໍ່ຢ່າຟ້າວທໍ້ແທ້ຕັດໃຈໄປເສຍກ່ອນ ລອງປ່ຽນຈາກແມວເຊື້ອງໆມາເປັນແມ່ເສືອດາວສຸດແຊັກຊີ ກໍ່ໜ້າຈະດີໄດ້.

6. ເພາະເມຍປ່ຽນໄປ: ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍຍອມຮັບວ່າທີ່ເຂົານອກໃຈກໍ່ເພາະວ່າເມຍທີ່ແສນດີຂອງເຂົາປ່ຽນໄປຈາກໜ້າມືເປັນຫຼັງມືເຊັ່ນ: ຈາກສາວສຸດເຊັກຊີ້ກໍ່ກາຍເປັນແມ່ນບ້ານສຸດເຊີຍບໍ່ມີອັນໃດໜ້າດຶງດູດຈັກໜ້ອຍ ຫຼື ຈາກສາວແສນດີຮຽບຮ້ອຍຄືຜ້າພັບໄວ້ກໍ່ກາຍເປັນແມ່ເສືອທີ່ພ້ອມຈະຜິດຖຽງກັນຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງຫາກເຮົາເປັນຢ່າງທີ່ເວົ້າມາກໍ່ບໍ່ແປກທີ່ເຂົາຈະນອກໃຈ ສະນັ້ນ ຫາກເປັນໄປໄດ້ກໍ່ພະຍາຍາມຮັກສາຕົວຕົນຂອງເຮົາທີ່ເຂົາເຄີຍເຈິເອົາໄວ້ດີທີ່ສຸດຈະດີກວ່າ.

7. ການນອກໃຈເປັນການແກ້ປັນຫາຢ່າງໜຶ່ງ: ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຄິດວ່າການນອກໃຈນັ້ນເປັນປັນຫາ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວການນອກໃຈນັ້ນກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ປັນຫາຊີວິດຄູ່ຂອງເຮົາໄວ້ໄດ້ ເພາະເຮົາຈະບໍ່ມີວັນຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຕເອງ ຫຼື ຄູ່ຮັກເລີຍຫາກເຂົາບໍ່ນອກໃຈເຮົາ ເພາະຢ່າງທີ່ຮູ້ໆກັນວ່າຜູ້ຊາຍບໍ່ຄ່ອຍມັກເວົ້າ ຫຼື ອະທິບາຍໃຫ້ໃຜຟັງ ດັ່ງນັ້ນຫາກເຮົາພົບວ່າເຂົານອກໃຈກໍ່ໃຫ້ຄິດອີກດ້ານໜຶ່ງວ່າ ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນສ່ວນທີ່ເຮົາເຂົາຕົກບົກພ່ອງ ຈະໄດ້ຫາທາງປັບປຸງປ່ຽນແປງເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຄູ່ຂອງເຮົາດີຂື້ນນັ້ນເອງ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການນອກໃຈບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາແລ້ວ ແຕ່ເປັນເພາະເຂົາຮູ້ສຶກວ່າການແຕ່ງງານຂອງເຂົາບໍ່ມີຄວາມສຸກເລີຍຫຼາຍກວ່າ ອາດຈະເນື່ອງມາຈາກປັນຫາຫຼາຍໆຢ່າງ ເຮົາກໍ່ຄວນຈະເບິ່ງແຍ່ງຈິດໃຈຂອງເຂົາພ້ອມເຊັ່ນກັນ ຢ່າລືມເອົາໃຈໃສ່ຄູ່ຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼາຍໆ ແລ້ວຊີວິດການແຕ່ງງານຂອງເຮົາກໍ່ຈະກາຍເປັນຄູ່ທີ່ມີຄວາມສຸກຫຼາຍທີ່ສຸດເລີຍແຫຼະ.

ຢ່າລືມແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌.