ມາເບີ່ງ 5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫາກບໍ່ຢາກເສຍໃຈ ແລະ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກພາຍຫຼັງ

ມາເບີ່ງ 5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫາກບໍ່ຢາກເສຍໃຈ ແລະ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກພາຍຫຼັງ

ມາເບີ່ງ 5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫາກບໍ່ຢາກເສຍໃຈ ແລະ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກພາຍຫຼັງ

ຢ່າງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນດີວ່າ ວັນເວລາບໍ່ສາມາດຫວນກັບຄືນມາໄດ້ ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າບາງສິ່ງທີ່ເຮົາຕັດສິນໃຈເຮັດໄປໃນວັນນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ໃຫ້ເຮົາຄິດເສຍໃຈ ແລະ ຢາກຢ້ອນເວລາໄປແກ້ໄຂ ແນວໃດກໍຕາມ ເຮົາລອງມາເບິ່ງ 5 ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດຖ້າບໍ່ຢາກເສຍໃຈພາຍຫຼັງ.

1 ຕັດສິນໃຈໂດຍອີງຕາມຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນ: ເມື່ອຕັດສິນໃຈໂດຍໃຊ້ຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນເປັນຫຼັກ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການຕ້ອງທົນຮຽນໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ມັກ ຫຼືບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກສົນໃຈ ພຽງເພາະຜູ້ປົກຄອງບັງຄັບ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼືຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ມັກໄປຕະຫຼອດຊີວິດ ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າເຮົາຈະມີຄວາມຖະນັດໜ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ໄດ້ຮຽນ ຫຼືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຮັກ ແນວໃດກໍຕາມ ຖ້າບໍ່ຢາກຄິດເສຍໃຈໃນພາຍຫຼັງ ໃຫ້ຄິດໄວ້ສະເໝີວ່າ ສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເວົ້າມັນກໍເປັນພຽງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຕາມທີ່ເຂົາເວົ້າກໍໄດ້.

2 ເຮັດວຽກໜັກຈົນບໍ່ມີເວລາເຮັດຢ່າງອື່ນ: ເຖິງວ່າຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງການເຮັດວຽກໜັກຂອງແຕ່ລະຄົນຈະແຕກຕ່າງກັນ ບາງຄົນອາດຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເພື່ອເງິນ ເພາະຕ້ອງແບກຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ, ຜ່ອນລົດ, ຄ່ານໍ້າ, ໄຟ, ຄ່າໂຮງຮຽນລູກ ແລະ ອື່ນໆ ກໍອາດຈະທຸ່ມເທຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ກັບວຽກງານທັງນີ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫດຜົນໃດ ແຕ່ການທີ່ເຮົາມົວແຕ່ຫາຍໃຈເຂົ້າອອກເປັນວຽກງານ, ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ ແລະ ຈິດໃຈພັງແລ້ວ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດໂອກາດຫຼາຍຢ່າງໃນຊີວິດໄປແບບໜ້າເສຍດາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການທ່ອງທ່ຽວ, ການໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຄອບຄົວ, ການໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາທີ່ຕົນມັກ ຫຼືສົນໃຈ ດັ່ງນັ້ນຄວນຈັດສັນເວລາໃຫ້ດີ.

3 ບໍ່ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຊັດເຈນບາງເລື່ອງ: ກໍອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດເສຍດາຍໃນພາຍຫຼັງ.

4 ຂາດການຕິດຕໍ່ຈາກໝູ່ເພື່ອນ: ໃນຊີວິດຂອງທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງຜ່ານການມີໝູ່ເພື່ອນແລ້ວທັງນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ທີ່ດີ ຫຼືບໍ່ດີ ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າເຮົາຄວນຕັດຄົນທີ່ບໍ່ດີອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງເຮົາກ່ອນເປັນອັນດັບທໍາອິດ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ ສໍາລັບໝູ່ເພື່ອນທີ່ເຮົາຄິດວ່າເຂົານິໄສດີ ຫຼືເປັນມິດແທ້ ເຮົາກໍຄວນຕິດຕໍ່ ຫຼືອັບເດດຊີວິດກັບເຂົາຕະຫຼອດ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດເຮົາມີສີສັນຫຼາຍຂຶ້ນ ອີກທັງຍັງຄອຍເປັນກໍາລັງໃຈ ແລະ ຢູ່ຄຽງຂ້າງຍາມທີ່ເຮົາທໍ້ແທ້ ຖ້າບໍ່ຢາກເສຍໃຈໃນພາຍຫຼັງ ກໍຄວນໝັ່ນຕິດຕໍ່ກັບໝູ່ເພື່ອນເກົ່າໆໄດ້.

5 ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມທຸກມາຄອບງໍາຊີວິດ: ຊີວິດຄົນເຮົາຍ່ອມມີຄວາມສຸກ ແລະ ທຸກປະປົນກັນໄປ ຊຶ່ງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອພົບບັນຫາ ຫຼືເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເສົ້າໃຈມັນຈະຈົມຢູ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກລົບໆເລົ່ານັ້ນຈົນອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກ ລອງປ່ອຍວາງ ຮັບຮອງວ່າສຸຂະພາບຈິດຈະຕ້ອງດີຂຶ້ນຢ່າງແນນອນ.

 

ຂໍ້ຄິດ