ມາເບີ່ງ 5 ພຶດຕິກຳຂອງຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈິງ ທີ່ຈະບໍ່ວັນຖີ້ມເຮົາໄປໃສ

ມາເບີ່ງ 5 ພຶດຕິກຳຂອງຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈິງ ທີ່ຈະບໍ່ວັນຖີ້ມເຮົາໄປໃສ

5  ພຶດຕິກຳຂອງຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈິງ ທີ່ຈະບໍ່ວັນຖີ້ມເຮົາໄປໃສ

ເຄີຍສົງໃສບໍ່ວ່າແຟນທີ່ຄົບປັດຈຸບັນຈະຮັກເຮົາແທ້ຫຼືບໍ່ ? ຫຼື ທີ່ຈິງແລ້ວເຂົາຄົບກັບເຮົາເພື່ອພຽງຄາຍເຫງົາໄປວັນໆເທົ່ານັ້ນ ມື້ນິ້ຈະພາມາຮູ້ຈັກ ພຶດຕິກຳຂອງຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈິງ ບໍ່ມີວັນຈະຖີ້ມເຮົາໄປໃສ ສັງເກດໄດ້ດັ່ງນີ້ເລີຍ :

1. ເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກທຸກຄັ້ງທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຫຼ ເວລາລົມກັນ : ຄົນທີ່ຄິດຈະຈິງໃຈກັບໃຜແທ້ໆ  ເຂົາກໍຢາກເຮັດໃຫ້ຄົນຮັກມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ມັນສະແດງໄດ້ຊັດວ່າເຂົາຮັກຈິງ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຈົ້າເສຍໃຈ ເພາະບໍ່ຢາກເສຍເຈົ້າໄປໃສ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ວຍການກະທຳ ແລະ ຄຳເວົ້າຕ່າງໆ

2. ເຖີງວ່າຈະຜິດຖຽງກັນແຕ່ເຂົາພະຍາຍາມປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ : ຄູ່ຮັກເລຶ່ອງຜິດຖຽງກັນຖືວ່າມັນເປັນເລື່ອງຜິດປົກກະຕິ ແຕ່ສຸດທ້າຍຫຼັງຈາກຜິດຖຽງກັນແລ້ວ ຖ້າຫາກຮັກກັນຈິງ ເຂົາຈະພະຍາຍາມປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ຂໍໂທດ ກັບເຮົາ ມັນສະແດງວ່າເຂົາແຄເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ຢາກເສຍເຈົ້າໄປ ເຂົາຮັກເຈົ້າແທ້

3. ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຈົ້າ : ເຂົາມັກຈະເປີດໃຈຍອມຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນສະເໝີ ເຂົາຈະບໍ່ປິດກັ້ນຄວາມຄິດເຫັນເຈົ້າ ບາງຄັ້ງເຂົາຈະເຮັດຫຍັງ ເຂົາຈະຖາມຄວາມຄິດເຫັນຈາກເຈົ້າກ່ອນ ໃນການປະກອບການຕັດສິນໃຈ

4. ເທັກແຄດູແລເປັນຢ່າງດີ : ຄົນຮັກກັນກໍຕ້ອງດູແລເທັກແຄກັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ເຂົາເທັກແຄດູເເລເປັນຢ່າງດີ ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຈົ້າ ອັນໃດທີ່ເຈົ້າບອກບໍ່ມັກ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດ ເຂົາກໍຈະບໍ່ເຮັດ ເພາະເຂົາຢ້ານເຈົ້າຈະເສຍໃຈ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາຮັກແທ້ ເຂົາຈິງແຄເຈົ້າ

5. ຈະສຸກແລະທຸກເຂົາກໍຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງເຈົ້າສະເໝີ : ບໍ່ວ່າຊີວິດຈະທຸກ ແລະ ສຸກ ເຂົາກໍຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ ເຂົາຈະບໍ່ຖີ້ມໃນຍາມທີ່ຊີວິດລຳບາກທີ່ສຸດ ຖ້າເຂົາເຮັດແບບນີ້ສະແດງວ່າເຂົາຮັກເຈົ້າຈິງ ເພາະຄົນທີ່ຮັກເຈົ້າຈິງ ຈະບໍ່ຖີ້ມໃຫ້ລຳບາກພຽງລຳພັງຄົນດຽວ ເຂົາຕ້ອງຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກ ໃຫ້ກຳລັງໃຈກັນ

 

ບັນເທີງ