ມາເບີ່ງ 4 ຂໍ້ດີ ທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນຢ້ານ ກັບການຢູ່ຄົນດຽວຕາມລຳພັງ

ມາເບີ່ງ 4 ຂໍ້ດີ ທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນຢ້ານ ກັບການຢູ່ຄົນດຽວຕາມລຳພັງ

ມາເບີ່ງ 4 ຂໍ້ດີ ທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນຢ້ານ ກັບການຢູ່ຄົນດຽວຕາມລຳພັງ

ການຢູ່ຄົນດຽວກໍມີປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ເປັນຕາຢ້ານ ການຢູ່ຄົນດຽວນັ້ນ ມີປະໂຫຍດແນວໃດແນ່ ເຮົາມາອ່ານເບີ່ງດັ່ງນີ້ 4 ຂໍ້ :

1. ຈຸດປະກາຍຄວາມຄິດສ້າງສັນໃຫ້ເກີດຂື້ນກັບຕົວເອງ :  ສີລະປິນ ນັກຂຽນ ແລະ ນັກດົນດີ ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໄດ້ເຫັນຕົງກັນວ່າ ຄວາມສັນໂດດສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາ ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາໄດ້ ການໃຊ້ເວລາຢູ່ຫ່າງຈາກຄວາມຕ້ອງການຈາກສັງຄົມ ຊ່ວຍໃຫ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນໄດ້.

2. ທັກສະໃນການຢູ່ຄົນດຽວ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ :  ເຖີງວ່າທັກສະທາງສັງຄົມຈະມີຄວາມສຳຄັນ ການມີປະສາສຳພັນກັບຄົນອື່ນ ສ້າງມິດຕະພາບດີໆ ລະຫວ່າງກັນ ແລະ ກັນ ເປັນໜື່ງວິທີການເຝິກທັກສະ ທາງມະນຸດສຳພັນແລະ ໃນທາງດຽວກັນ ກໍມີຫຼັກຖານທີ່ວ່າ ທັກສະໃນການຢູ່ດຽວ ກໍອາດມີຄວາມສຳຄັນພໍໆກັນ ດ້ານສຸຂະພາບດ້ານຄວາມສຸກອີກດ້ວຍ ເພາະຄວາມສາມາດໃນການອົດທົນ ເມື່ອຢູ່ຄົນດຽວຈະເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມສຸກ ທີ່ຫຼາຍຂື້ນ ຄວາມເພີ່ງພໍໃຈໃນຊີວິດ ແລະ ການຈັດການກັບຄວາມຄຽດທີ່ດີຫຼາຍຂື້ນ ເພາະແນວນັ້ນ ການຢູ່ຄົນດຽວເປັນການດີແບບໜື່ງ ໄດ້ເຝິກຕົນເອງ ໃຫ້ຮັບມືກັບຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຈິດໃຈພ້ອມອີກ.

3. ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ : ໜັງສືເລື່ອງໜື່ງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ເມື່ອຜູ້ຄົນໃຊ້ເວລາກັບຕົນເອງພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສະແດງຄວາມເມດຕາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຫາກໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບສັງຄົມຂອງຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະພັດທະນາຄວາມຄິດແບ່ງແຍກລະຫວ່າງເຂົາ ກັບ ເຮົາ ຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາປະຕິບັດບັດຕໍ່ຕົວຜູ້ອື່ນທີ່ຢູ່ນອກວົງສັງຄົມ ຢ່າງມີເມດຕາ.

4. ເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ : ເຖີງວ່າຫຼາຍບໍລິສັດຈະສົ່ງເສີມເຮັດວຽກເປັນທີມ ມີການປະສາສຳພັນກັນໃນວຽກທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ການວີໄຈ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດຜົນງານໄດ້ດີກວ່າ ເມື່ອພວກເຂົາມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບ ໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂື້ນ.

 

ຂໍ້ຄິດ