ມາເບີ່ງ 10  ຂໍ້ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ກັບ ຜູ້ຍິງ ຕ່າງແນວໃດໄປເບີ່ງນຳກັນເລີຍ

ມາເບີ່ງ 10 ຂໍ້ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ກັບ ຜູ້ຍິງ ຕ່າງແນວໃດໄປເບີ່ງນຳກັນເລີຍ

10 ຂໍ້ ທີ່ຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍອາດແຕກຕ່າງກັນ ບ່ອນໃດ ? ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າແມ່ນແທ້ບໍ່ ສີ່ງທີ່ຈະກ່າວຕໍ່ໄປນີ້ຕົງກັບຄວາມແຕກຕ່າງຜູ້ຍິງ ກັບ ຜູ້ຊາຍແທ້ບໍ່ ມາເບີ່ງເລີຍ.

1. ຜູ້ຊາຍຈະຮູ້ສຶກດີ ເມື່ອຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນໆ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງ ຫຼື ແມ້ກະທັງຄົນຮັກ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຍິງຈະຮູ້ສຶກດີ ເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບການດູແລເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ຕົນຮັກ.

2. ເມື່ອເກີດບັນຫາ,ຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫ່ຍຈະເກັບໂຕເພື່ອຫາທາງອອກທີ່ດີແກ້ໄຂບັນຫາ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຍິງຈະຕ້ອງການໃຜຈັກຄົນທີ່ໄວ້ໃຈມາຮັບຟັງແລະຄິດຫາທາງອອກຊ່ວຍ ແລະ ຢາກໄດ້ຄຳປືກສາ.

3. ຈາກສະຖິຕິ ພົບວ່າຜູ້ຊາຍມັກມີອາຍຸສັ້ນກວ່າຜູ້ຍິງ, ສັງເກດໄດ້ວ່າ ຜູ້ຊາຍຈະຕາຍກວ່າເມຍ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ເປັນແບບນັ້ນສະເໝີໄປ ເພາະເປັນພຽງສະຖິຕິເທົ່ານັ້ນ ເຊີ່ງເພດຊາຍມັກໃຈຮ້ອນ , ຄຶກຄະນອງ, ດື່ມເຫຼົ້າດື່ມເບຍຫຼາຍ ສ່ວນຜູ້ຍິງກົງກັນຂ້າມກັບຜູ້ຊາຍບາງສ່ວນໃນຂໍ້ນີ້ ອາດຈະມີບາງສ່ວນຄືກັນ ເຊັ່ນ ຄຶກຄະນອງ ດື່ມເຫຼົ້າເບຍ.

4. ຜູ້ຍິງເມົາງ່າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ, ເວລາອອກງານຜູ້ຍິງຈຶ່ງເລືອກແນວມາຂັ້ນເວລາເຊັ່ນ: ຫຼິ້ນໂທລະສັບ, ຖ່າຍຮູບ, ລົມກັນ ຫຼື ຕັ້ງໃຈຟັງຄົນອື່ນເວົ້າ, ກິນແນວງ່າຍໆທີ່ເປັນຂອງແກ້ມ ແລ້ວ ກໍ່ອອກໄປເຕັ້ນ ທັງໆທີ່ຍັງກິນບໍ່ຫຼາຍ, ໂດຍທີ່ປະຈອກເຫຼົ້າ,ເບຍຕົນໄວ້ໜ້າໂຕະ.

5. ຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຊາຍຄືໜ້າທີ່ການງານດີ, ໝັ້ນຄົງ ສາມາດເຮັດລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້, ແຕ່ຄວາມສຳເລັດໃນຊິວິດຂອງຜູ້ຍິງຄືການແຕ່ງງານ ແລະ ມີຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັນ.

6. ເມື່ອເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງທີ່ບໍ່ສຳເລັດ, ຜູ້ຍິງມັກຈະຂໍຄຳຊ່ວຍເຫຼືອ (ສ່ວນຫຼາຍ), ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍຈະບໍ່ຍອມຂໍຄຳຊ່ວຍເຫຼືອ,ເພາະຄິດວ່າ ມັນເປັນການຢາມກຽດ ເຮັດຄືເຮົາບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ( ສະເພາະບາງຄົນ)

7. ຜູ້ຍິງຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດໄດ້ດີກວ່າຜູ້ຊາຍ, ແລະ ວິຊາ ເວົ້າ ແລະ ການສື່ສານຈະໄດ້ດີກວ່າ ( ສະເພາະບາງຄົນ , ສ່ວນຜູ້ຊາຍບໍ່ຄ່ອຍໃສ່ໃຈໃນເລື່ອງນີ້ປານໃດ (ສະເພາະບາງຄົນ)

8. ຜູ້ຍິງມັກຈະບໍ່ຖີ້ມໝູ່ ຫາກວ່າໝູ່ກຳລັງປະສົບບັນຫາ ແລະ ມີເລື່ອງບໍ່ສະບາຍໃຈບາງຢ່າງ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫ່ຍ ຈະພຽງແຕ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳເພື່ອໃຫ້ໝູ່ ຝຶກແກ້ບັນຫາດ້ວຍໂຕເອງ ໃຫ້ໝູ່ເຂົ້າໃຈ.

9. ຜູ້ຊາຍມັກຖືກກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຜ່ານສາຍຕາ ແລະ ການເວົ້າຢົວຢວນຂອງຜູ້ຍິງ , ສ່ວນຜູ້ຍິງຈະກະຕຸ້ນທາງຄຳເວົ້າ ແລະ ການສຳພັດ .

10. ເວລາທີ່ຄົບກັນຢູ່ ຜູ້ຊາຍມັກຕ້ອງການຄວາມຜູກພັນ, ໄກ້ຊິດ ແລະ ອິດສະຫຼະ ໂລກສ່ວນຕົວ ຄຽງຄູ່ກັນໄປ. ແຕ່ຜູ້ຍິງມັກຮູ້ສຶກບໍ່ດີຖ້າຫາກຜູ້ຊາຍບອກວ່າຕ້ອງການຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ, ຜູ້ຍິງຈະຂີ້ຫຶງ ຂີ້ຫວງຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ແລະ ຄຽດຮ້າຍກັນທັນທີ.

10ຂໍ້ທາງເທິງນັ້ນເປັນພຽງສຽງສ່ວນໃຫ່ຍ(ຂໍຢ້ຳວ່າສ່ວນໃຫ່ຍ) ໃນສັງຄົມທີ່ເຄີຍມີຜູ້ວິໃຈເຄີຍທົດລອງສອບຖາມມາ. ອາດຈະບໍ່ຖຶກກັບບາງຄົນ, ສະນັ້ນ ຕ້ອງຂໍອະໄພມານະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ. ໄວ້ມື້ໜ້າຈະເອົາຢ່າງອຶ່ນມາປຽບທຽບອີກ.

 

ບັນເທີງ