ຂໍ້ຄິດ

ມາເບີ່ງ 10 ຂໍ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາກ່ອນຄິດຈະແຕ່ງງານມາຝາກ ເພຶ່ອໄວ້ຄິດພິຈາລະນາກັນ

ມື້ນີ້ມາແນະນຳ 10 ຂໍ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາກ່ອນຄິດຈະແຕ່ງງານມາຝາກ ເພຶ່ອໄວ້ຄິດພິຈາລະນາກັນ.

1. ເຂົ້າໃຈຄຳວ່າ ແຕ່ງງານ ໃຫ້ດີກ່ອນ ຄືບໍ່ຢາກໃຫ້ຄິດວ່າການແຕ່ງງານຄືພຽງແຕ່ຈັດງານລ້ຽງ, ຮັບແຂກ ມາເປັນສັກຂີພະຍານວ່າເຮົາເປັນຜົວເມຍກັນແລ້ວ…. ຫຼື ເພາະເຫັນໝູ່ແຕ່ງ ມີຜົວ ມີເມຍ ມີລູກກັນໝົດແລ້ວ ລະໂຕເອງກໍ່ເລີຍຢາກແຕ່ງ.. ແບບນີ້ເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດ. ເພາະການແຕ່ງງານມັນເລິກເຊິ່ງກ່ວານັ້ນ.

2. ຄົນທີ່ເລືອກນັ້ນ ເໝາະສົມກັນແລ້ວດີບໍ່? ຕ້ອງເບິ່ງເຮົານຳວ່າເຮົາເປັນຄົນແນວໃດ, ແລ້ວອີກຝ່າຍເປັນຄົນແນວໃດ, ແລະ ເຂົ້າກັນໄດ້ດີແນວໃດ. ຖ້າເປັນແອັດມິນ ແອັດມິນຈະເອົາຂໍ້ເສຍຂອງເຮົາ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງອີກຝ່າຍມາສະເລ່ຍກັນ, ຖ້າເຂົາມີຄວາມດີຫຼາຍກ່ອນຈຸດເສຍ, ແລະ ເຮົາຮັບຈຸດດີຂອງອີກຝ່າຍ ຫຼື ເຂົາຮັບຈຸດເສຍເຮົາໄດ້ ກະຖືວ່້າໂອເຄແລ້ວ.

3. ຄອບຄົວທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າກັນໄດ້ດີປານໃດ ? ແມ່ນຢູ່ວ່າເຮົາທັງສອງເຂົ້າກັນດີ, ຮັກກັນດີ, ແຕ່ງານກໍ່ຄົງຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກ ຫາກຄອບຄົວທັງສອງນັ້ນເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້.

4. ຝ່າຍຍິງຈະໄປຢູ່ນຳຝ່າຍຊາຍ ຫຼື ຝ່າຍຊາຍຈະໄປຢູ່ນຳຝ່າຍຍິງ ? ບັນຫາໂລກແຕກ, ເຫັນຫຼາຍຄູ່ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເປັນລູກຫຼ້າ ຫຼື ລູກຄົນດຽວ, ພໍ່ແມ່ ກໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ລູກຢູ່ກັບໂຕເອງຢູ່ແລ້ວ. ຄວນຕົກລົງກັນໃຫ້ຈະແຈ້ງ.

5. ເງິນທີ່ທ້ອນໄວ້ ມີພໍທີ່ຈະຈັດງານແຕ່ງໄວ້ຫຼືບໍ່ ແນ່ນອນທຸກຄົນກ່ອນຈະແຕ່ງງານກໍ່ຕ້ອງທ້ອນເງິນມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ, ຈະແຕ່ງໂດຍທີ່ຕົນເອງບໍ່ມີເງິນຈັກກີບ ອາໄສອີກຝ່າຍກໍ່ບໍ່ໄດ້, ຈະອາໄສພໍ່ແມ່ໝົດ ກະບໍ່ແມ່ນແນວ. ເພາະງານແຕ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນມະຫາສານ. ແລະ ຢ່າຫວັງໄປເພິ່ງກັບເງິນໃສ່ຊອງຂອງແຂກ ແລ້ວ ຈັດງານໃຫ່ຍເວີ້ເກີນ ຈົນແລ້ວງານລະຕ້ອງນຳມາໃຊ້ໜີ້ກັນ. ສ່ວນຫຼັງແຕ່ງກະຕ້ອງມີເງິນມາໝູນໃນການໃຊ້ຊີວິດແບບຄອບຄົວ.

6. ຊິຍັງເຮັດວຽກຄືເກົ່າ ຫຼື ຈະອອກມາເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ? ກະມີຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງຄິດເລຶ່ອງນີ້ຢູ່, ຖ້າຕ່າງຝ່າຍຕ່າງເຮັດວຽກກໍ່ແລ້ວໄປ. ແຕ່ໃນບາງກໍລະນີສຳລັບບາງຄົນ, ຝ່າຍຊາຍມີໂຄງການ ຫຼື ເຮັດວຽກສະເພາະດ້ານໃດໜຶ່ງ ຫຼື ມີທຸລະກິດດ້ານໃດໜຶ່ງແລ້ວຕ້ອງການໃຫ້ຝ່າຍຍິງອອກວຽກຊ່ອຍເບິ່ງແຍງດູແລເຮືອນຊານ, ຫຼື ເວລາມີລູກ ອາດຈະອອກວຽກມາເບິ່ງແຍງລູກ ຫຼື ບໍ່? ແຕ່ຝ່າຍຍິງບາງຄົນກະຄິດວ່າ ຄັນຖ້າກິນນຳແຕ່ຝ່າຍຊາຍ ແລ້ວ ເຂົາອາດຈະຂົ່ມເຫັງເຮົາ, ສະນັ້ນເຮົາຄວນຫາເງິນເອງ ແລ້ວ ເອົາງົບມາຈ້າງແມ່ບ້ານຫຼືບໍ່.

7. ບົດຮັກ ເທິງຕຽງນອນ ຢ່າວ່າເລຶ່ອງນີ້ບໍ່ສຳຄັນ, ເລຶ່ອງຜົວໆເມຍໆ ນີ້ສຳຄັນ, ບາງຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກຕ້ອງເຮັດແບບໃດ, ການເລົ້າໂລມແບບໃດ, ລີລາແນວໃດ.. ຖ້າອີກຝ່າຍໜຶ່ງອິນແທ້ອິນວ່າ ແລະ ອີກຝ່າຍເຮັດປານຂອນໄມ້ ອັນນີ້ກະລະວັງ, ມັນຈຶ່ງມັກເກີດມີແນວຄິດໄປຫາຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມແປກໃໝ່ ຢູ່ນອກ, ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ເກີດມີບ້ານນ້ອຍ ບ້ານໃຫ່ຍ… ລະກະເປັນເຫດໃຫ້ຂາຕຽງຫັກ ຄວາມຮັກແຕກຕາມມາ ເຫັນແບບນີ້ຫຼາຍຄູ່ລະ.

8. ສາສະໜາ ກໍ່ເປັນເລຶ່ອງລະອຽດອ່ອນ ຖ້າສາສະໜາດຽວກັນກໍ່ແລ້ວໄປ, ແຕ່ຖ້າຕ່າງສາສະໜາລະ ? ຮີດຄອງປະເພນີກະຕ່າງກັນ, ການປະຕິບັດຕາມສາສະໜາກະແຕກຕ່າງ… ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນເລຶ່ອງຫຼີ້ນໆ. ຈະຕ້ອງລົມກັນໃຫ້ຊັດເຈນຄື: ຈະແຕ່ງແບບສາສະໜາໃດ, ເມຶ່ອແຕ່ງໄປແລ້ວອີກຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຄວນຈະປ່ຽນສາສະໜາຫຼືບໍ່? ແລ້ວລູກເກີດມາຈະໃຫ້ຖືສາສະໜາໃດ ?

9. ຢາກມີລູກບໍ່ ? ຄວາມໝາຍຄືແຕ່ງປຸບຈະເອົາລູກເລີຍບໍ່? ຫຼື ຖ້າອີກ 1-2 ປີຄ່ອຍເອົາ. ແລ້ວຈະມີລູກນຳກັນຈັກຄົນດີ? ການເງິນພ້ອມທີ່ຈະລ້ຽງລູກບໍ່? ແລ້ວຈະລ້ຽງລູກ ຈະສອນລູກແນວໃດ? ເອົາລູກໄປຮຽນໃສ? ອັນນີ້ກະຄວນວາງແຜນໄວ້.

10. ອາຍຸ ແລະ ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ເບິ່ງຄືບໍ່ສຳຄັນ ແຕ່ມັນກະສຳຄັນ. ຄວນຄຳນຶ່ງເຖິງອາຍຸທັງສອງຝ່າຍວ່າເໝາະສົມທີ່ຈະແຕ່ງກັນແລ້ວບໍ່? ຄືບາງຄູ່ຍັງນ້ອຍຢູ່ ຍັງຮຽນຢູ່ຈະມາເອົາກັນແລ້ວຄວາມຮັບຜິດຊອບກໍ່ຈະຍັງບໍ່ພ້ອມ ແລະ ຍັງບໍ່ສູງພໍທີ່ຈະສ້າງຄອບຄົວ, ສະນັ້ນດີແທ້ຕ້ອງເປັນຊ່ວງຮຽນຈົບ ແລະ ເຮັດວຽກ ແລະ ມີເງິນເກັບແລ້ວ. ສ່ວນເລຶ່ອງສຸຂະພາບກະສຳຄັນ, ຖ້າອີກຝ່າຍເປັນໂລກປະຈຳໂຕແນວໃດກໍ່ຫາທາງປົວກ່ອນແຕ່ງດີບໍ່? ດີແທ້ໆກ່ອນຈະແຕ່ງຕ້ອງໄປກວດສຸຂະພາບເບິ່ງ, ເມຶ່ອຮູ້ວ່າຝ່າຍໃດເປັນພະຍາດໃດກໍ່ປົວກັນກ່ອນ, ສະໄໝນີ້ໂລກຕັບ ກັບ HIV ແຫ່ງລະບາດຫຼາຍ, ຄວນກວດເພຶ່ອຄວາມແນ່ນອນ ເພາະເລຶ່ອງສຸຂະພາບຈະມີຜົນຕໍ່ທັງສອງຝ່າຍ ລວມທັງການເອົາລູກນຳ.

ທັງໝົດ 10 ຂໍ້ທີ່ສັງລວມມາ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງມານັ່ງເຄຼຍກັນພາຍໃນມື້ດຽວ, ພໍດີບໍ່ໄດ້ແຕ່ງກັນພໍດີ, ຄວນເລີ່ມເບິ່ງຕັ້ງແຕ່ຕອນກຳລັງເປັນແຟນກັນ ແລະ ຄວນເບິ່ງດ້ວຍຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈກັນ, ອັນໃດຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ກໍ່ພະຍາຍາມຫາທາງອອກ ຖ້າພ້ອມທຸກຢ່າງແລ້ວຄ່ອຍກຽມເລຶ່ອງງານແຕ່ງ ໄວ້ສະບັບໜ້າແອັດມິີນຈະສັງລວມເລຶ່ອງກຽມພ້ອມກ່ອນງານແຕ່ງມາຝາກ.