ມາເບີ່ງ !! ລົດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າທາງດ່ວນວຽງຈັນວັງວຽງ ( ບໍ່ເກັບເງິນຄ່າເດີນທາງ )

ມາເບີ່ງ !! ລົດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າທາງດ່ວນວຽງຈັນວັງວຽງ ( ບໍ່ເກັບເງິນຄ່າເດີນທາງ )

ມາເບີ່ງ !! ລົດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າທາງດ່ວນວຽງຈັນວັງວຽງ ( ບໍ່ເກັບເງິນຄ່າເດີນທາງ )

ຊວງນີ້ ເລື່ອງລາວ ຂ່າວທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ກຳລັງມາແຮງ

ມີທັງຂ່າວໆ ເລື່ອງເກັບຄ່າເດີນທາງບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ແຈ້ງໄວ້ ແລະ ບໍ່ດົນມານີ້ ຂ່າວເລື່ອງເກັບເງິນລົດສຸກເສີນນຳສົ່ງຄົນເຈັບ

ດັ່ງນັ້ນຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ເລື່ອງທາງດ່ວນອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ວ່າລົດປະເພດໃດຄວນເກັບ ແລະບໍ່ເກັບ ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູ້ແລ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່ຮູ້ນຳ ດັ່ງນັ້ນມາເບີ່ງດັ່ງນີ້ເລີຍ :

ມາດຕາ 40 ຍານພາຫະນາທີ່ຍົກເວັ້ນຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນ

1. ລົດຕຳຫຼວດຈະລາຈອນທາງດ່ວນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສຸກເສີນ ແລະແກ້ໄຂ ອຸບັດເຫດຕາມທາງດ່ວນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຕິດຂ້າງລົດ.

2. ລົດໂຮງໝໍ, ກູ້ໄພ ແລະ ມອດໄຟ.

3. ຍານພາຫະນະອື່ນໆທີ່ຜູ້ສຳປະທານເປັນຜູ້ຕົກລົງ.

ຫວັງວ່າທ່ານທີ່ໄດ້ອ່ານຈະເຂົ້າໃຈແລ້ວບາດນີ່.

 

ຂ່າວ