ມາຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຢ້ານ ແລະ ຕາຍໄດ້

ມາຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຢ້ານ ແລະ ຕາຍໄດ້

ມາຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຢ້ານ ແລະ ຕາຍໄດ້ ກົດອ່ານ 7 ຂໍ້ດັ່ງນີ້:

ແນະນຳ ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄວຮັສໂຄວິດ-19 ຢ້ານແລະຕາຍໄດ້ ມີດັ່ງນີ້:

1. COVID-19 ຢ້າແສງແດດ ຫລື ລັງສີ UV – A ເພາະວ່າ ມັນຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາ ມັນຊ່ວຍສ້າງວິນຕາມິນ D ທີ່ຈະມາຊ່ວຍສ້າງເມັດເລືອດຂາວ ແລະ ກະດູກ.

2. ຢ້ານອຸນາພູມສູງ 56ອົງສາ ມັນຈະຕາຍໃນ 1-4ນາທີ ອາກາດບ້ານເຮົາ 32ອົງສາ ຖ້າໄວຣັດຕົກລົງພຶ້ນ ມັນຈະຕາຍໃນ 30-60ນາທີ ສະນັ້ນເຮົາຄວນປຸງອາຫານດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສູງ ກິນຮ້ອນ ລວມເຖິ່ງການຊັກເຄື່ອງດ້ວຍລະບົບນ້ຳຮ້ອນ.

3. ຢ້ານອາກາດທີ່ຖ່າຍເທດີເຊັນ: ທົ່ງຫຍ້າ ສະໜາມ ແຕ່ບໍ່ຄວນເປັນບ່ອນທີ່ມີຄົນຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ.
4. ຢ້ານຢາຂ້າເຊື້ອ ພວກ ຄໍຣີນ ຫລື ພວກຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ ເຊິ່ງສາມາດຂ້າເຊື້ອ COVID ໄດ້ 99%.

5.ຢ້ານເອລກໍຫໍ ບໍລິສຸດ 75% ໃຊ້ໃນການຂ້າເຊື້ອໄດ້ດີສຸດ ສາມາດຂ້າເຊື້ອ COVID ໄດ້ 99% ສາມາດນຳມາເຮັດຄວາມສະອາດຕາມຮ່າງກາຍ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ສ່ວນເຈວລ້າງມື້ ສວນຫລາຍຈະມີເອລກໍຫໍປະສົມຢູ່ພຽງ 50-70%ນັ້ນ ມັນຊ່ວຍຂ້າເຊື້ອໄດ້ພຽງ 50-80% ເທົ່ານັ້ນ.

6.ຢ້ານການລ້າງມືໃສ່ສະບູ ຫລັກການສຳຄັນຄື ໃນການປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກ COVID ເພາະເຮົາໃຊ້ມືຢິບຈັບສິ່ງຂອງຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນ ການລ້າງມື້ໃສ່ສະບູປະຈຳ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນເປື້ອນເຊື້ອໂລກໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

7. ຢ້ານພູມຄຸ້ມກັນຂອງມະນຸດ ພວກເຮົາມີພູມຄຸ້ມກັນມາແຕ່ເກີດຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນ ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍປະຈຳ ນອນໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກ ຈະໄດ້ພ້ອມສູ້ກັບ ພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ອ່ານເເລ້ວຖ້າເຫັນວ່າມີປະໂຫຍດ ສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌.

 

ຂ່າວ