ມາກວດເຊັກລະດັບຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າທີ່ມີກັບຄົນຮັກເຈົ້າວ່າຮອດລະດັບໃດກັນ

ມາກວດເຊັກລະດັບຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າທີ່ມີກັບຄົນຮັກເຈົ້າວ່າຮອດລະດັບໃດກັນ

ມາກວດເຊັກລະດັບຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າທີ່ມີກັບຄົນຮັກເຈົ້າວ່າຮອດລະດັບໃດກັນ ? ຄູ່ຮັກສ່ວນໃຫ່ຍມັກຈະຈອດຮອດແຕ່ 2-3 ລະດັບ.

1. ລະດັບອະນຸບານ – ຕົກຂຸມຮັກທຳອິດ.
ຄືຊ່ວງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນນຂອງຄວາມຮັກ, ທຳອິດກວ່າຈະຮັກໃຜໄດ້ຕ້ອງເລີ່ມຈາກຕົກຂຸມຮັກກ່ອນ,​ຈະເປັນຊ່ວງທີ່ເຮົາມີຄວາມຫວັງ,​ຜູກພັນຊີວິດກັບເຂົາ,​ ຢາກໃຫ້ເຂົາມາຮັກເຮົາ,​ ແລະ ຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກທຸກຄັ້ງທີ່ໄດ້ເວົ້າກັບເຂົາ.

2. ລະດັບປະຖົມ – ເປັນຄົນຮັກກັນ,​ເປັນແຟນກັນ.
ຂື້ນຊື່ວ່າໄດ້ເປັນແຟນກັນແລ້ວບໍ່ແມ່ນວ່າຈະສົມຫວັງໄປໝົດລະ, ເປັນແຟນກັນມັນເປັນພຽງການເລີ່ມຕົ້ນເບິ່ງໃຈກັນ ຄົບໆກັນໄປ,​ແຕ່ຈະແຂງແຮງກວ່າຊ່ວງທຳອິດ.. ການເປັນແຟນມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກນິໃສ ໃຈຄໍ, ຮູ້ຈັກລາຍລະອຽດກັນ.. ຖ້າຄວາມຮູ້ສຶກພັດທະນາໄປຕໍ່ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢາກມີຄອບຄົວ ແລະ ຢາກມີລູກນຳກັນ.

3. ລະດັບມັດທະຍົມ – ຊ່ວງທີ່ຜິດຫວັງກັບອີກຝ່າຍເມຶ່ອໃດ້ເຫັນຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຄິດໄວ້.
ເມື່ອຄວາມຮັກທີ່ເຄີຍມີນັ້ນໄດ້ຖືກທຳລາຍລົງ,​ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຄີຍມີໃຫ້ຫຼາຍໆນັ້ນຫຼຸດລົງ, ຄຳເວົ້າ ບວກກັບການກະທຳ ແລະ ນິໃສເຮັດໃຫ້ເລີ່ມຄິດຢາກຈະເລີກລາກັນໄປ..​ຫຼາຍຄູ່ມາຕາຍຍ້ອນຂັ້ນທີສາມນິລະ

4. ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ – ຊ່ວງທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຈິງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັກໃນຮູບແບບຂອງຕົວເອງ.
ເມຶ່ອຜ່ານໄລຍະທີສາມມາໄດ້ແລ້ວ,​ ຖ້າເຮົາຍອມຮັບ ແລະ ບໍ່ຄາດຫວັງຫຍັງນຳອີກຝ່າຍຫຼາຍ, ກາຍເປັນການຍອມຮັບໄດ້ທຸກຮູບແບບ, ກໍ່ຈະເປັນການຕໍ່ຍອດໄປອີກຂັ້ນ.

5. ລະດັບຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ – ເປັນລະດັບສຸດທ້າຍ ໃຊ້ພະລັງງານຂອງຄວາມຮັກສ້າງເລຶ່ອງໃໝ່ໆ ເປັນລະດັບທີ່ຜ່ານທຸກຜ່ານສຸກມານຳກັນໝົດແລ້ວ,​ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນແຂງແກ່ນຂື້ນ,​ ຕໍ່ມາເຈົ້າກັບເຂົາມັກຈະຫາເລຶ່ອງຫຍັງໃໝ່ໆເຮັດເຊັ່ນ: ເຮັດວຽກນຳກັນ,​ ເຮັດທຸລະກິດນຳກັນ,​ ຫຼື ເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວິດ.

ຖ້າເຈົ້າຜ່ານລະດັບນີ້ໄປຖືວ່າເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າພົບຮັກແທ້.

ບັນເທີງ