ພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງໃຫ້ລົດໂຮງໝໍຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ !!

ພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງໃຫ້ລົດໂຮງໝໍຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ !!

ພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງໃຫ້ລົດໂຮງໝໍຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ !!

ຫຼ້າສຸດ, ທ່ານ ດຣ ເພັດສະໝອນ ບູລົມມະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເມື່ອວັນທີ 28 ທັນວາ 2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້ກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າລົດອໍາບຸຍລັງສົ່ງຄົນເຈັບຂຶ້ນທາງດ່ວນ ຊຶ່ງແຈ້ງການໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ເຫັນດີໃຫ້ຄົນເຈັບ ຫຼື ພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າທາງດ່ວນ ຊຶ່ງຈາກໂຮງໝໍວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຫາ ໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນແມ່ນຈ່າຍ 114.000 ກີບ/ຄັ້ງ

ແລະ ຈາກໂຮງໝໍເມືອງວັງວຽງ ຫາ ໂຮງໝໍສູນກາງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໃຫ້ຈ່າຍ 224.000 ກີບ/ຄັ້ງ. ການຈ່າຍຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນນີ້ ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 28 ທັນວາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ຢາກຈ່າຍຄ່າທາງດ່ວນເພີ່ມແມ່ນໃຫ້ເດີນທາງຕາມທາງເກົ່າ ຫຼື ທາງ 13 ເໝືອ.

ພາຍຫຼັງທີ່ມີກະແສຈາກສັງຄົມອອນລາຍທີ່ວ່າລົດໂຮງໝໍ ຫຼື ລົດອໍາບຸຍລັງ ທີ່ຂົນສົ່ງຄົນເຈັບຈາກໂຮງໝໍເມືອງວັງວຽງ ມາ ໂຮງໝໍແຂວງ ໂດຍຜ່ານທາງດ່ວນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບທາງດ່ວນກໍ່ໄດ້ມີການເກັບເງິນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມສົນໃຈ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງເກັບເພາະເປັນລົດໂຮງໝໍ ຫຼື ລົດສຸກເສີນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງວັງວຽງ.

 

ຂ່າວ