ຝາກເຕືອນເປັນອຸທາຫອນ ໄພໃກ້ໂຕຢ່າສາກໂທລະສັບໃກ້ຕົວ ຫຼື ໃກ້ບ່ອນນອນ

ຝາກເຕືອນເປັນອຸທາຫອນ ໄພໃກ້ໂຕຢ່າສາກໂທລະສັບໃກ້ຕົວ ຫຼື ໃກ້ບ່ອນນອນ

ຝາກເຕືອນເປັນອຸທາຫອນ ໄພໃກ້ໂຕຢ່າສາກໂທລະສັບໃກ້ຕົວ ຫຼື ໃກ້ບ່ອນນອນ

ກະລຸນາຢ່າສາກໂທລະສັບ ໃກ້ບ່ອນນອນ ເພາະ ມີຜູ້ຖືກໄຟຟ້າຊ໋ອດດູດຕາຍເສຍຊີວິດ ເມື່ອມື້ເຊົ້າ ເວລາ 07:00 ນາທີ ຂອງວັນທີ3/08/2019 ທີ່ປະເທດເພື່ອບ້ານ ຮາຊາອານາຈັກປະເທດໄທ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຍາດຕິພີ່ນ້ອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຂໍໃຫ້ວີນານຜູ້ເສຍຊີວິດໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີສາທຸໆໆ

ຝາກແຊຣ໌ເຕືອນເປັນອຸທາຫອນ

ຂ່າວ