ຂໍ້ຄິດ

ຜົວເມຍຈົ່ງຈື່ຈຳໄວ້ !!ຖ້າຢາກໃຫ້ຊີວິດຄູ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າເຮັດແບບນີ້ເດັດຂາດ

ຜົວເມຍຈົ່ງຈື່ຈຳໄວ້ !!ຖ້າຢາກໃຫ້ຊີວິດຄູ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າເຮັດແບບນີ້ເດັດຂາດ

ຜົວເມຍຈື່ຈຳໄວ້ ໄປຮ່ຳຮອນຄິດ

ເປັນຮີດຄອງຊີວິດ ໃຫ້ຄູ່ຄອງກອງໃຊ້

ກຸນແຈໃຈປິດກັ້ນ ກັບຄວາມແຍກຫ່າງ

ຜົວເມຍຈົ່ງຊ່າງຮູ້ ບູຮານເຄົ້າເກົ່າສອນ

+ ຍາມເຂົ້ານອນຢ່າເວົ້າ ຄວາມເກົ່າພາຜິດກັນ

+ ຜິດຖຽງກັນຢ່າທຳ ລູກຢູ່ນຳອຳໄວ້

+ ລູກຮ່ວມໃນພາເຂົ້າ ຢ່າສອນເຂົາກິນບໍ່ແຊບ

+ ລູກຈະແອບຈື່ໄວ້ ເປັນຄວາມດ້ອຍຢູ່ໃນໃຈ

+ ເມື່ອຍາມເຈັບປ່ວຍໄຂ້ ຢ່າໄດ້ກ່າວຄຳຂົມ

+ ຈົ່ງຊອກຫາຄຳຫວານ ຫວ່ານລົງໄວ້ໃຈ

+ ຜິດໃຈກັນພຽງໃດ ຢ່າໃຊ້ຄຳດູໜິ່ນ

+ ຢ່າໃຫ້ຍືນທໍ່ສ້ຽວ ລາມເຖິງເຊື້ອໂຄດວົງ

+ ຜິດກັນຈົ່ງຢ່າເວົ້າ ກ່າວເຊິ່ງຄວາມຕາຍ

+ ມັນຊິພາວາຍວອດ ຄອບຄົວໝອງໄໝ້

+ ຜິດກັນຢ່າແຕະຕ້ອງ ທຳລາຍຂອງມ້າງມຸ່ນ

+ ຢ່າຕົບຕີຕ່ອຍຕ້ອງ ຍາມຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງ

+ ຂໍ້ສຸດທ້າຍຮີດເຄົ້າ ຄອງຜົວຮັກເມຍແພງ

+ ຜິດກັນແຮງພຽງໃດ ຢ່າກ້າວຄຳປະຮ້າງ

ເປັນຄູ່ຄອງປອງສ້າງ ຜົວເມຍແກ້ວແກ່ນ ແມ່ນສິທຸກຍາກເຍືອນ ເໝືອນຄົກແກ້ວຄົກສາກຄຳ ສິບເອັດຂໍ້ເປັນເສົາຄ້ຳ ຮີດເກົ່າຄຳສອນ ເປັນຄຳພອນຄຳພະ ບູຮານສອນໄວ້

ຫາກໃຜສິນຳໄປໃຊ້ ຄອບຄົວເຮື່ອງຮຸ່ງຈະສົມໝາຍມາດມຸ້ງ ຊີວິດຫຍຸ້ງບໍ່ມີ ແທ້ນາ…