ຜົນວິໄຈເຜີຍ !! ການໄປທ່ຽວເລື້ອຍໆ ຊ່ວຍໃຫ້ສຸພາບຂື້ນ ແລະ ຫ່າງຈາກໂລກໄພໄດ້

ຜົນວິໄຈເຜີຍ !! ການໄປທ່ຽວເລື້ອຍໆ ຊ່ວຍໃຫ້ສຸພາບຂື້ນ ແລະ ຫ່າງຈາກໂລກໄພໄດ້

ຜົນວິໄຈເຜີຍ !! ການໄປທ່ຽວເລື້ອຍໆ ຊ່ວຍໃຫ້ສຸພາບຂື້ນ

ຜົນວິໃຈຂອງ Surrey ໄດ້ທຳການສຶກສາເມື່ອປີ 2002 ໄດ້ເປີດເຜີຍ ຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍອອກໄປທ່ຽວ ຫຼື ບໍ່ຄ່ອຍອອກເດີນທາງໄປໃສ ມີໂອກາດເປັນໂລກຫົວໃຈ ຫຼາຍກວ່າຄົນໄປທ່ຽວປະຈຳ ຫຼາຍເຖີງ 30 % ເມື່ອໄດ້ຮູ້ວ່າຈະໄປທ່ຽວ ສະໝອງຈະມີການຄາດສະຖານະການ ແລະ ເລີ່ມວາງແຜນລ່ວງໜ້າ

ຫາກສຳເລັດຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນການໄປທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າງກາຍຈະຜະລິດຮໍໂມນໂດພາມິນ ທຸກຄັ້ງທີ່ເກີດຂື້ນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນໃຫ້ຮູ້ສຶກດີ ຄືປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນບາງຢ່າງໃນຊີວິດ ດ້ວຍເຫດນີ້ພົບວ່າການໄປທ່ຽວປະຈຳຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຊ່ອຍໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂື້ນໄດ້ຈິງ

ຕາມຂໍ້ມູນ 2013 ຕ່າງປະເທດ ຈາກການສຳຫຼວດເພິ່ມເຕີມການອອກເດີນທາງ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຄຽດໄດ້ຫຼາຍ ຄົນທີ່ມັກໄປທ່ຽວໃນທີ່ຕ່າງໆ ແບບບໍ່ຊ້ຳກັນ ຫຼື ອອກໄປເປີດຫູເປີດຕາ ພະຈົນໄພສະຖານທີ່ໃໝ່ໆ ມີໂອກາດເປັນໂລກຊືມເສົ້ານ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ຊ້ອນເກັບຕົວຢູ່ຄົນດຽວ ສ່ວນຜູ້ບໍ່ໄດ້ໄປທ່ຽວຕິດກັນເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຫຼາຍກວ່າ 30 % ມີໂອກາດເປັນໂລກຫົວໃຈ ຕ່າງຈາກຜູ້ອອກໄປທ່ຽວປະຈຳກັບມີອັດຕາການເປັນໂລກຫົວໃຈຕ່ຳກວ່າຫຼາຍ

ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າຜູ້ທີ່ທ່ອງທ່ຽວເປັນປະຈຳຈະເດີນທາງໄກ ຍີ່ງເດີນທາງເທົ່າໃດຍີ່ງຕື່ນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ເຫັນຈະຖານແປກໃໝ່ ໃນທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ການທ່ອງທ່ຽວ ດ້ານວັດທະນະທຳ ສະຖານທີ່ເກົ່າ ສະຖານທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ທຳມະຊາດ ນ້ຳຕົກຕາດ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເຫັນສີ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.

ການໄປທ່ຽວໃຜໆກໍຢາກໄປ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ມີບັນຫາເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

 

ຂ່າວ ບັນເທີງ