ຜົນວິໄຈເຜີຍວ່າ ຄົນທີ່ເຄີຍນອກໃຈມາແລ້ວ ມັກຈະຢຸດນອກໃຈບໍ່ໄດ້

ຜົນວິໄຈເຜີຍວ່າ ຄົນທີ່ເຄີຍນອກໃຈມາແລ້ວ ມັກຈະຢຸດນອກໃຈບໍ່ໄດ້

ຜົນວິໄຈເຜີຍວ່າ ຄົນທີ່ເຄີຍນອກໃຈມາແລ້ວ ມັກຈະຢຸດນອກໃຈບໍ່ໄດ້

ເພາະການທີ່ຄົນເຮົາມີນິໄສແບບນັ້ນນັ້ນຫຼາຍໆຄັ້ງ ມັນເຮັດໃຫ້ເຄີຍຊິນ ກັບການຕົວະ ການນອກໃຈ

ໂດຍນັກວິໄຈຂອງ Archives OfSexual Behavior ໄດ້ສຳຫຼວດກຸ່ມຕົວຢ່າງຈຳນວນ 484 ຄົນ ມີ່ກຳລັງມີຄວາມສຳພັນຢູ່ ພົບວ່າຄົນທີ່ເຄີຍເຮັດນອກໃຈຄັ້ງທຳອິດ ລ້ວນແລ້ວຍອມມີຄັ້ງທີສອງດ້ວຍກັນທັ້ງນັ້ນ ໂດຍມີອັດຕາການນອກໃຈກວ່າຄົນປົກກະຕິເຖີງ 3 ເທົ່າ

ສາເຫດເປັນເພາະການຂີ້ຕົວະນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງຄົນນັ້ນເຄີຍຊິນກັບມັນ ແລ້ວນອກໃຈແລ້ວສົ່ງຜົນປະສົບຜົນສຳເລັດມັກຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການນອກໃຈໃນຄັ້ງຄຕໍ່ໆໄປເຊັນກັນ

ພວກພວກເຂົາຄິດວ່າການທີ່ພວກເຂົານອກໃຈ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ຄົນຮັກຮູ້ນັ້ນ ມັນຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ

ແລະ ການນອກໃຈຍັງເປັນການປ່ຽນບັນຍາກາດຂອງການມີຄວາມສຳພັນທີ່ຊ້ຳຊາກ ເຊິ່ງບາງຄົນມັກເບື່ອກັບຄົນເກົ່າທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນມາດົນ ຈື່ງເປັນການຕັດສິນໃຈ ເປັນການນອກໃຈເພື່ອລອງຄົ້ນຫາປະສົບການໃໝ່ໆ

ເຊີ່ງຈາກການວິໃຈໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ການນອກໃຈຄູ່ຮັກຄັ້ງທຳອິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຟນ, ເມຍ,ຜົວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຄົນນັ້ນຮູ້ສຶກບໍ່ດີກັບຕົວເອງ

ແຕ່ພໍເຮັດເລື້ອຍໆຕໍ່ໄປມັນກັບກາຍເປັນຄວາມເຄີຍຊິນ ຈົນສຸດທ້າຍແລ້ວເຂົາຈະບໍ່ຮູ້ສຶກແບບນັ້ນອີກຕໍ່ໄປ
ເພາະນີ້ຈື່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນມີນິໄສເຈົ້າຊູ້ມັກຈະແກ້ນິໄສນີ້ໄດ້ຍາກສຸດໆ ໂດຍນັກວິທະຍາສາດ ໃນການວິໄຈຊື່ ” Elite Daily ”  ນັກວິໄຈຈາກ Princeton Neuroscience ແລະ ຜູ້ຮ່ວມວິໄຈ Neil Garrett ໃຫ້ສຳພາດວ່າ

ການວິໄຈຂອງເຮົາ ແລະ ງານອື່ນໆ ມຸ້ງເນັ້ນໄປທີ່ດ້ານການນອກໃຈກັນຂອງຄູ່ຮັກ ເຊິ່ງເປັນປະຕິກິລິຍາທາງດ້ານອາລົມລະຫວ່າງຄົນສອງຄົນ ໂດຍມີປະຕິກິລິດ້ານລົບເກີດຂື້ນພາຍໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ ອາດເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວທາງອາລົມ

ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກຫຼາຍຄູ່ມັກນອກໃຈກັນ ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຜິດຢູ່ໃນຕົວ ແຕ່ບາງຄັ້ງຂະບວນການຂອງສະໝອງມັກເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫຼຸດຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນລົງ ເຂົາຈື່ງສາມາດທີ່ຈະນອກໃຈຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ
ເຊິ່ງນັ້ນເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາເຫຼົ່ານີ້ຈື່ງມີນິໄສເຈົ້າຊູ້ຄຳຕອບກໍຄືທີ່ກ່າວມານັ່ນລະ

ແລະ ເຂົາຍັງໄດ້ກ່າວເສີມອີກວ່າ ຄົນບາງຄົນນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຢູ່ໃນໃຈຕັ້ງແຕ່ການນອກໃຈຄັ້ງທຳອິດແລ້ວ ເພາະແນວນັ້ນການນອກໃຈຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ ເຂົາບໍ່ຈຳເປັນຈະຮູ້ສຶກຜິດໃດໆທັງສິ້ນ.

 

ບັນເທີງ