ຂ່າວ

ຜົນດີຂອງການບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນຫຼິ້ນໂທລະສັບໃນໂຮງຮຽນ ນັກຮຽນຮຽນເກັ່ງຂື້ນ

ຜົນດີຂອງການບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນຫຼິ້ນໂທລະສັບໃນໂຮງຮຽນ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຮຽນເກັ່ງຂື້ນ

ການຫ້າມນັກຮຽນນຳໃຊ້ໂທລະສັບສະມາດໂຟນໃນໂຮງຮຽນ ຖືເປັນແຜນການຮຽນທີ່ເໝາະສົມກັບການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນ ເພາະສ່ວນຫຼາຍນັກຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຍັງຢູ່ໃນເກນອາຍຸທີ່ຄວາມຮັບຮູ້ໃນການຫຼິ້ນໂທລະສັບໜ້ອຍ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ຕິດໂທລະສັບ ແລະ ປະລະການຮຽນ ໂດຍບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈການອະທິບາຍບົດຮຽນຂອງຄູ – ອາຈານ

ໂທລະສັບເປັນເຄື່ອງນຳໃຊ້ໃນການສື່ສານ ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແຕ່ໃນໄວທີ່ກຳລັງເປັນນັກຮຽນສາມັນ, ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍທີ່ຫຼິ້ນໂທລະສັບແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອການແຊັດຫາໝູ່ເພື່ອນ, ເພື່ອເບິ່ງຮູບເງົາ ແລະ ໃຊ້ສື່ອອນລາຍຕ່າງໆໃນທາງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເໝາະສົມ ແລະ ຜິດຕໍ່ການສຶກສາຮໍ່າຮຽນຂອງຕົນເອງ

ເຊິ່ງການໃຊ້ໂທລະສັບໃນຫ້ອງຮຽນຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຂາດຄວາມຕັ້ງໃຈຟັງຄູ – ອາຈານ, ບໍ່ສົນໃຈບົດຮຽນ ຟ້າວແຕ່ຈະຫຼິ້ນໂທລະສັບ ບາງຄັ້ງຄາວກໍເກີດ ຄວາມຫງຸດງິດ ແລະ ເສຍອາລົມເພາະຕອບບໍ່ທັນຂໍ້ຄວາມຂອງໝູ່ເພື່ອນທີ່ແຊັດຫາ ລວມທັງສົນໃຈແຕ່ເບິ່ງຢູທູບ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຕໍ່ການຮຽນຂອງເດັກນັກຮຽນຮຸ່ນປັດຈຸບັນ

ການຫ້າມຫຼິ້ນໂທລະສັບສະມາດໂຟນໃນໂຮງຮຽນເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນຫັນມາຕັ້ງໃຈຮຽນ, ສົນໃຈບົດຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນການສ້າງພຶດຕິກຳ ແລະ ນິດໄສທີ່ດີໃນການນຳໃຊ້ໂທລະສັບສະເພາະຍາມທີ່ຈຳເປັນ ເຊິ່ງໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຫຼາຍໂຮງຮຽນຫ້າມນັກຮຽນໃຊ້ໂທລະສັບໃນຊົ່ວໂມງຮຽນ ລວມທັງໃນໂຮງຮຽນເລີຍ ໂດຍອອກລະບຽບໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຫ້າມນຳເອົາໂທລະສັບສະມາດໂຟນເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ

ທ່ານ ນາງ ວຽງສຸວັນ ພະໄຊສົມບັດ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນຫຼິ້ນໂທລະສັບໃນໂຮງຮຽນ ເປັນລະບຽບໜຶ່ງທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສົກປີ 2018 – 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງທຳອິດອາດເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ສຶກບໍ່ຄ່ອຍດີຫງຸດງິດ ແລະ ຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈເທົ່າໃດ ແຕ່ຫຼັງຈາກປະຕິບັດໄປໄລຍະໜຶ່ງພວກເຂົາຈະສຳນຶກເອງວ່າການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນເອົາໂທລະສັບສະມາດໂຟນເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນມີຜົນດີແນວໃດ

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາໄລຍະໜຶ່ງປີມານີ້​ເຫັນວ່ານັກຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເບິ່ງບົດຮຽນ, ຟັງຄູ – ອາຈານອະທິບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳໝູ່ຄູ່ເພື່ອນມິດໃນຫ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກຳບໍ່ຫຼິ້ນຄົນດຽວ ນັ່ງຄົນດຽວ ບໍ່ຫຼິ້ນບໍ່ລົມກັບໝູ່ເພື່ອນຫຼຸດລົງ ແລະ ຫັນມາຕັ້ງໃຈຮຽນຈົນໃນສົກປີ 2018 – 2019 ນີ້, ມສ ວຽງຈັນ ເຮົາມີນັກຮຽນທີ່ຮຽນໄດ້ດີ, ສາມາດເສັງໄດ້ຄະແນນຮອບດ້ານເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍສົມຄວນ ມີຈຳນວນ 515 ຄົນ ແລະ ສາມາດຍາດໄດ້ຄະແນນສູງສຸດຂັ້ນເມືອງຈັນທະບູລີ 4 ຄົນ. ນອກນັ້ນ, ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ໄດ້ໃບປະກາດແດງກໍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 5 ຄົນ

ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບສະມາດໂຟນໃນຂອບເຂດໂຮງຮຽນແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດກວ່າການປ່ອຍໃຫ້ໃຊ້ ເພາະນ້ອງນັກຮຽນສາມັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງຮູ້ບໍ່ເທົ່າເຖິງການຕໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການຫຼິ້ນໂທລະສັບ.ການຫຼິ້ນໂທລະສັບສ່ວນຫຼາຍເປັນການເບິ່ງຮູບເງົາ, ເບິ່ງຄລິບ ແລະ ແຊັດໄປມາຫາກັນໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຮຽນ

ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນນຳໂທລະສັບເຂົ້າໂຮງຮຽນກໍເປັນການສ້າງວິໄນໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ແລະ ເປັນການສ້າງພຶດຕິກຳທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ວ່າຫຼິ້ນໂທລະສັບແນວໃດ? ຫຼິ້ນໃນເວລາໃດ? ເມື່ອມາໂຮງຮຽນແມ່ນມາຮຽນບໍ່ແມ່ນມາຫຼິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເປັນການສ້າງນິດໄສໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ຈັກການຈັດການເວລາໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຮຽນສູງຂຶ້ນ ແລະ ຮູ້ວ່າຄວນຫຼິ້ນໂທລະສັບໃນເວລາໃດ

ທ້າວ ພູມມະຈັນ ມະນີວັນ ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງຫ້ອງ ມ 7/4 ສົກປີ 2018 – 2019 ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການທີ່ຫ້າມນຳເອົາໂທລະສັບມາໃນຂອບເຂດໂຮງຮຽນ ເປັນການສ້າງສະມາທິໃຫ້ເຮົາຕັ້ງໃຈສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ໃນເວລາພັກຜ່ອນກໍບໍ່ມີຫຍັງຫຼິ້ນແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາມີແຕ່ຮຽນກັບຮຽນຢ່າງດຽວ ແລະ ປະຕິບັດຕົນໄປໄລຍະໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນບໍ່ມັກຫຼິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ຫັນມາຕັ້ງໃຈຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ

ການຫ້າມນັກຮຽນນຳເອົາໂທລະສັບມາໃນໂຮງຮຽນເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນດີ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງໂທລະສັບ, ເປັນການສ້າງນິດໄສທີ່ດີ ເມື່ອຢູ່ເຮືອນກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຄ່ອຍຫຼິ້ນໂທລະສັບ ເພາະຫຼິ້ນໂທລະສັບຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍອາລົມງ່າຍ, ບໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມອົດທົນໃນການຮຽນ ເມື່ອຄົ້ນ ຄວ້າບົດຮຽນແລ້ວພົບບັນຫາໃດໜຶ່ງກໍທໍ້ ແລະ ບໍ່ຢາກເບິ່ງບົດຮຽນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກເຫງົານອນໃນເວລາຮຽນ ແລະ ຍັງເປັນການປະຢັດລາຍຈ່າຍ

ນາງ ເກດຕາວັນ ສີບຸນເຮືອງ ນັກຮຽນຫ້ອງ ມ 7/3 ມສ ວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງ ສົກປີ 2018 – 2019 ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການບໍ່ນຳເອົາໂທລະສັບມາໃນຂອບເຂດໂຮງຮຽນ ເປັນການສ້າງສະມາທິໃນການຮຽນ, ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຫງຸດງິດ, ບໍ່ເສຍອາລົມ ແລະ ມີສະມາທິໃນການຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຕັ້ງໃຈຟັງຄຳອະທິບາຍຂອງ ຄູ  – ອາຈານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃຝ່ຮຽນຮູ້

ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນນຳເອົາໂທລະສັບເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນເປັນສິ່ງທີ່ຖືກ ເພາະນັກຮຽນລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ເຖິງການນຳໃຊ້ໂທລະສັບໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຫຼິ້ນເກມ, ຫຼິ້ນເຟສບຸ໊ກ, ເບິ່ງຮູບ ແລະ ເບິ່ງຄລິບວິດີໂອຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຮຽນ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບອີກ

ໃນ ສປປ ລາວ ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນນຳເອົາໂທລະສັບສະມາດໂຟນເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນຖືວ່າຍັງປະຕິບັດບໍ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ເຖິງຜົນເສຍຂອງການຫຼິ້ນໂທລະສັບ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ການຮຽນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຍັງເປັນການເສຍເວລາບໍ່ມີປະໂຫຍດເສຍເງິນຄຳຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ອື່ນໆ

ການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ. ສະນັ້ນ, ຄູ – ອາຈານ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງຕັ້ງໜ້າສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ສິດສອນໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນຮັບຮູ້ເຖິງຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍຂອງການຫຼິ້ນໂທລະສັບ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນລາວທັງຫຼາຍຫັນມານຳໃຊ້ໂທລະສັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເໝາະສົມ ແລະ ປອດໄພທີ່ສຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນທັງຫຼາຍຫັນມາຕັ້ງໃຈໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງຊາດໃນອະນາຄົດ