ຜົນຂອງການມີນໍ້າໃຈ ຖ້າບໍ່ໄດ້ໃຈ ກໍໄດ້ຮູ້ນິໄສ ແລະ ສັນດານຂອງຄົນ

ຜົນຂອງການມີນໍ້າໃຈ ຖ້າບໍ່ໄດ້ໃຈ ກໍໄດ້ຮູ້ນິໄສ ແລະ ສັນດານຂອງຄົນ

ຜົນຂອງການມີນໍ້າໃຈ ຖ້າບໍ່ໄດ້ໃຈ ກໍໄດ້ຮູ້ນິໄສ ແລະ ສັນດານຂອງຄົນ

ຖ້າທ່ານດີກັບໃຜກໍຈົ່ງດີ ເພາະທ່ານຢາກດີ ແຕ່ຢ່າດີກັບໃຜແລ້ວຫວັງວ່າ ເຂົາຈະດີຕອບ ຢ່າບັງຄັບໃຫ້ໃຜໆສົນໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ ພຽງທ່ານດູແລຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເອງບໍ່ທຸກ ກໍພໍແລ້ວ

ຢ່າຫວັງວ່າຈະໄດ້ອີຫຍັງກັບການເຮັດດີກັບໃຜ ຫຼື ການເປັນຄົນດີ ເມື່ອເຮົາບໍ່ຄາດຫວັງ ເຮົາກໍບໍ່ມີການຜິດຫວັງເຮັດແນວໃດເຂົາກໍບໍ່ມັກ ເຮົາກໍຖອຍອອກມາ ປັບຕົວເອງແນວໃດບໍ່ໄດ້ຜົນ ເຮົາກໍຄວນກັບໄປເປັນຕົວຂອງຕົນເອງ

ໃນການດຳລົງຊີວີດນີ້ເວລາມັນນ້ອຍ ຫຼື ເວລາມັນຈະສັ້ນ ໃຊ້ຄວາມດີມອບໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຮັກເຮົາດີກວ່າ ເປັນຄົນດີບໍ່ແມ່ນຈະບໍ່ທຸກ ບໍ່ແມ່ນຈະບໍ່ລຳບາກ ແຕ່ຄົນດີຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ໃຜທຸກ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ໃຜລຳບາກ ເຖີງວ່າຈະເດີນທາງລຳບາກກໍແນ່ໃຈໄດ້ວ່າ ຈະເປັນທາງທີ່ສູງຂື້ນ ຍີ່ງເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຕົວເອງສູງຂື້ນຍີ່ງແຂງເເກັ່ນຂື້ນ

ເປັນຄົນດີບໍ່ແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີວັນຖືກຖີ້ມ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີວນຖືກລືມ ແຕ່ຄົນດີຈະບໍ່ຮ້າຍ ແລະ ຈະໃຫ້ອະໄພໄດ້ ມີຄວາມດີແນວໃດກໍແນວນັ້ນ ຄືກັບດ້ານຫຼັງຂອງຈານ ດ້ານຫຼັງຂອງຈານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ ແລະ ບໍ່ມີໃຜເຫັນ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງລ້າງໃຫ້ສະອາດທັງດ້ານໜ້າ ແລະດ້ານຫຼັງ ຄົນເຮົາຖ້າຄິດຈະດີ ຕ້ອງດີທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ

ຈົ່ງດີກັບທຸກຄົນ ເຖີງວ່າຄົນນັ້ນຈະຫຍາບຄາຍກັບທ່ານກໍຕາມ ບໍ່ແມ່ນວ່າເປັນເພາະຄົນນັ້ນເປັນຄົນດີຫຼືບໍ່ ແຕ່ເປັນເພາະທ່ານເປັນຄົນໃຜຕໍ່ໃຜມັກຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນດີຫາຍາກຫຼາຍ ແຕ່ມີນ້ອຍຄົນຈະຄິດໄດ້ວ່າ ເພາະຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ພະຍາຍາມຫາບໍ່ໄດ້ ພະຍາຍາມເປັນຄົນດີ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະເປັນອຳມະຕະ ຍອມມີຈາກໂລກໄປມື້ໃດໜື່ງເພາະເປັນທຳມະດາຂອງສັບພະສີ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນພິພົບແຫ່ງນີ້ ແຕ່ຈະຈາກໄປຢ່າງສະງ່າງາມ ປະຄວາມດີ ໄວ້ໃຫ້ຄົນເວົ້າເຖີງ ນຶກເຖີງ

ສະນັ້ນຈົ່ງເຮັດຄວາມດີກັບທຸກຄົນ ເຖີງຈະບໍ່ໄດ້ຄວາມດີຕອບແທນ ແຕ່ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຄົນນັ້ນເປັນແນວໃດ ນິໄສພຶດຕິກຳ ເຂົາເປັນຄົນແນວໃດ ນັ້ນລະຄືຜົນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ.

 

ຂໍ້ຄິດ