ຜົນກຳຂອງການຖຽງພໍ່ແມ່ ລູກທີ່ດີບໍ່ຄວນເຮັດ ຖ້າຢາກໃຫ້ຊີວິດນີ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ

ຜົນກຳຂອງການຖຽງພໍ່ແມ່ ລູກທີ່ດີບໍ່ຄວນເຮັດ ຖ້າຢາກໃຫ້ຊີວິດນີ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ

ຜົນກຳຂອງການຖຽງພໍ່ແມ່ ລູກທີ່ດີບໍ່ຄວນເຮັດ ຖ້າຢາກໃຫ້ຊີວິດນີ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ

ທ່ານ ວ.ປັນຍາວະຊິໂຮ ກ່າວໄວ້ວ່າ “ພໍ່ແລະແມ່” ຄືພະອໍລະຫັນຂອງລູກ ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ເຮັດຄວາມດີລ້ຽງດູພໍ່ແມ່ກໍຈະມີແຕ່ຄວາມຈະເລີນ ບໍ່ມີໃຜໃນໂລກນີ້ທີ່ຈະຮັກເຮົາແລະຫວັງດີກັບເຮົາເທົ່າກັບທ່ານທັງສອງອີກແລ້ວ.

ແລະໃນບາງເທື່ອ ຄົນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຼືເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ກໍ່ມັກຈະເບິ່ງຄວາມດີຂອງພໍ່ແມ່ເປັນສີ່ງທີ່ຫນ້າລຳຄານ ໂດຍສະເພາະລູກທີ່ຖືກພໍ່ແມ່ຕາມໃຈມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແລະເມື່ອໃຫຍ່ຂື້ນມາພໍ່ແມ່ເວົ້າໃສ່ຫນ້ອຍຫນຶ່ງກໍ່ບໍ່ພໍໃຈແລ້ວ ຖຽງ ແລະ ເວົ້າໃສ່ພໍ່ແມ່ແບບນັ້ນແບບນີ້ ຈົນລືມໄປວ່າຄົນທີ່ເຮົາຖຽງຢູ່ນັ້ນ

ເປັນຄົນທີ່ອູ້ມທ້ອງເຮົາມາຢ່າງຍາກລຳບາກ ລ້ຽງດູເຮົາ ປ້ອນເຂົ້າປ້ອນນ້ຳເຮົາ ແລະ ສົງເສີມໃຫ້ຮຽນຫນັງສື ໃຫ້ມີການສືກສາທີດີ ເປັນເລື່ອງທີ່ແປກທີ່ເຮົາມັກຈະພົບເຫັນວ່າ ບາງຄົນເວົ້າຈາກັບຄົນອື່ນດີແຕ່ກັບພໍ່ແມ່ຕົນເອງເວົ້າບໍ່ໄດ້. ຮູ້ຢູ່ວ່າເປັນສີ່ງທີ່ຜິດແຕ່ຄືຍັງເຮັດຢູ່. ຄືຕົວຢ່າງທີ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນຕໍ່ໄປນີ້

ບູຮານວ່າ ລູກບາງຄົນມີກຳລັງປີກກ້າຂາແຂ້ງ ກໍມາຖ່ຽງພໍ່ແມ່ດ້ວຍຄວາມອວດເກັ່ງ ນີ້ຖືວ່າ “ເປັນເວນກຳແທ້ໆທີ່ລູກຖ່ຽງ ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່” ເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ລົງມືກໍ່ຕາມ ຊີວິດຈະມີຄວາມຮູ້ສືກວ່າເຮົາຕາຍທັງເປັນ ເຖີງຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ໂຕເອງດູດີສຳໃດ

ບໍ່ມີວັນສົມຫວັງດັງໃຈຫມາຍ ກຳທີສົ່ງຜົນກະຄື ”ຖ້າແມ່ນຜູ້ຍິງຖ້າແຕ່ງງານໄປກໍ່ຈະຖືກຜົວດ່າຜົວຕີ” ຫາກມີລູກເມື່ອລູກໃຫຍ່ມາກໍ່ຈະເຮັດແບບດຽວກັນທີ່ເຮົາເຮັດໃສ່ພໍ່ແມ່ ກຳທີ່ລູກເຮັດກັບພໍ່ແມ່ ຈະເປັນສີ່ງທີ່ກຳນົດຊີວິດເຮົາໃນພາຍພາກຫນ້າ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຫນ້າທີ່ການງານ ເພື່ອນຮ່ວມງານລວມໄປເຖິງຄູ່ຊີວິດ ຊີວິດເຮົາຈະມີຄວາມຈະເລີນເທົ່າໃດຂື້ນກັບການກະທຳຕໍ່ພໍ່ແມ່ທັງຫມົດ

+ ເລື່ອງເລົ່າກຳຂອງຄົນທີ່ທຳຮ້າຍພໍ່ແມ່
ເຊັນດຽວກັບຫລວງພໍ່ ຈັນ ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຄົນທີ່ຄິດບໍ່ດີກັບພໍ່ແມ່ເອົາໄວ້ວ່າ ສີ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫນັກກາຍເປັນເບົານັ້ນ ກະຄືການຂໍຂະມາລາໂທດທ່ານທັງສອງ ໃຜທີ່ຮູ້ວ່າເຄີຍເຮັດຜິດແລ້ວຢາກແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂື້ນ ຫລວງພໍ່ ຈັນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ

ຫາກທ່າເຄີຍດ່າຜູ້ມີພະຄຸນຖອນຄຳເວົ້າແລ້ວຂໍຂະມາລາໂທດເຖີດ ທ່ານຈະໄດ້ຫລຸດພົ້ນຈາກກຳທັນທີ ການຂໍຂະມາພໍ່ແມ່ ຫລວງພໍ່ ຈັນ ໄດ້ກ່າວໄວ່ວ່າ ຫາກຮອວັນເກີດເຮົາ ໃຫ້ເຮົາຊື້ໂສ້ງເສື້ອໃຫມ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຄົນລະຊຸດຜ້າເຊັດໂຕນ້ອຍມົນຫນຶ່ງ

ຕື່ນເຊົ້າມາໃຫ້ໄຫ້ວພະສວດມົນຈົບແລ້ວ ຫາອາຫານທີ່ພໍ່ແມ່ມັກໃຫ້ເພີ່ນກິນພໍເພີນກິນແລ້ວ ໃຫ້ເຊີນເພີ່ນໄປນັ້ງຕັ່ງພ້ອມກັນ ເອົາຊາມນ້ຳອຸ່ນມາລ້າງຕີນໃຫ້ເພີນທັງສອງ ໃຫ້ສະອາດເອົາຜ້າມົນນ້ອຍທີ່ກຽມໄວ້ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງເອົາແປງທາໃຫ້ຫອມແລ້ວເອົາໂສ້ງເສື້ອອອກມາໃຫ້ທ່ານແລ້ວເວົ້າວ່າ

”ກຳໃດທີ່ລູກໄດ້ລວງເກີນພໍ່ແມ່ ດ້ວຍການກະທຳກໍ່ດີ ດ້ວຍວາຈາກໍ່ດີ ດ້ວຍໃຈກໍ່ດີ ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ອະໂຫສິກຳໃຫ້ລູກດ້ວຍເຖີດ” ຈາກນັ້ນນົບສາມເທື່ອ ແລ້ວເອົາຕີນທັງສອງຄົນລະຂ້າງມາຢຽບທີ່ຫົວເຮົານັ້ນແລເຖີງຈະລ້າງກຳລົງໄດ້

ນອກຈາກການຂໍຂະມາແລ້ວ ການຕອບແທນພະຄຸນທ່ານ ດ້ວຍການພາທ່ານເຂົາວັດໄປເຮັດບຸນເຮັດທານເທົ່ານີ້ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົານັ້ນຈະເລີນຮຸງເຮື່ອງກ້າວຫນ້າ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ຍາກແລ້ວ.

 

ຂໍ້ຄິດ