ບັນເທີງ

ປ່ອຍໃຫ້ເວລາເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນ ຖ້າເກີດມາຄູ່ກັນແທ້ ມື້ໜື່ງທຸກຢ່າງຈະຊັດເຈນຂຶ້ນເອງ

ປ່ອຍໃຫ້ເວລາທຳໜ້າທີ່ຂອງມັນ ຖ້າເກີດມາຄູ່ກັນແທ້ ມື້ໜື່ງທຸກຢ່າງຈະຊັດເຈນຂຶ້ນເອງ

ບາງທິ່ຄວາມຮັກ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງເລັ່ງພ້າວມັນດອກ ປ່ອຍໃຫ້ເວລາເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນເອງຈະດີກວ່າ

ເພາະວ່າຖ້າເຮົາໄປເລັ່ງພ້າວອີຫຍັງຈົນຫຼາຍເກີນໄປ ຕອນສຸດທ້າຍມັນຈະມີຜົນຮ້າຍຕາມມາສະເໝິ

ຢ່າພະຍາຍາມເລັ່ງພ້າວ ຫຼື ຄາດຄັ້ນກັບຄວາມຮັກ ບາງທີ່ເຮົາຕ້ອງລໍຖ້າເວລາ ໃຫ້ມັນເໝາະ ພໍດີຈະດີກວ່າ

ຄວາມຮັກທີ່ໃຊ້ເວລາ ແບບບໍ່ດົນ ມັນມັກຈະເປັນຄວາມຮັກ ທີ່ສາບສວຍເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນ

ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າຄົນທີ່ຕົກລົງປົງໃຈກັນ ພຽງພົບກັນໄດ້ບໍ່ດົນເທົ່າໃດ ສຸດທ້າຍແລ້ວ ພວກເຂົາມັກຈະມີບັນຫາສະເໝີ

ໃຫ້ເຮົາໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆ ເບີ່ງກັນໃຫ້ດິໆ ເບີ່ງນິໄສໃຈຄໍກັນຄັກໆ ເພາະເຮົາຕ້ອງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງສຶກສາຕໍ່ກັນ

ຖ້າມື້ໜື່ງມັນບໍ່ແມ່ນ ຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍດາຍເວລາ ແລະ ເສຍດາຍຄວາມຮູ້ສຶກ

ແຕ່ຈົ່ງເຊື່ອວ່າ ຖ້າວ່າເຮົາຄູ່ກັນແທ້ ເຖີງຈະຈັ່ງໃດ ສຸດທ້າຍແລ້ວກໍຕ້ອງຄູ່ກັນຢູ່ດີ ພຽງແຕ່ເຮົາປ່ອຍໃຫ້ເວລາເຮັດໜ້າທິ່ຂອງມັນໄປ

ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງເລັ່ງພ້າວ ຫຼື ໂຫຍຫາມັນຈົນຫຼາຍເກີນໄປ.