ບັນເທີງ

ບໍ່ໄດ້ຢ້ານກັບການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ແຕ່ຢ້ານກັບການຈະຈົບແບບເກົ່າ ທີ່ຜ່ານມາຕ່າງຫາກ

ບໍ່ໄດ້ຢ້ານກັບການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ແຕ່ຢ້ານກັບການຈະຈົບແບບເກົ່າ ທີ່ຜ່ານມາຕ່າງຫາກ

ຫຼາຍໆຄົນລ້ວນແຕ່ມີອາດີດກັບເລື່ອງຄວາມຮັກ ທີ່ມັກຈະຈົບລົງບໍ່ສວຍງາມ ບໍ່ຄືຕອນເລີ່ມຕົ້ນມັນມັກຈະສວຍງາມ

ແນ່ນອນບາງຄົນ ບໍ່ກ້າເປີດໃຈຮັບໃຜເຂົ້າມາ ຫຼັງທີ່ເລີກລາກັບຄົນເກົ່າໄປແລ້ວ ໄດ້ໄລຍະໜື່ງ

ບໍ່ແມ່ນວ່າຢ້ານກັບການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ແຕ່ເພາະຢ້ານຈະຈົບແບບເກົ່າ ແບບບໍ່ສວຍງາມຄືກັບຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ຢ້ານເລືອກຄົນຜິດອີກຄັ້ງ

ເພາະການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໆ ບໍ່ວ່າອັນໃດ ຄັ້ງແລກ ມັນມັກຈະດີສະເໝີ ແຕ່ພໍເວລາຜ່ານໄປ ມັກຈະບໍ່ຄ່ອຍໂອເຄປານໃດ ກັບຫຼາຍໆເລື່ອງລາວ

ບາງຄົນຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ພະຍາຍາມເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ເພາະຄິດວ່າມັນຈະດີກວ່າທີ່ຜ່ານມາ ເລີ່ມໃໝ່ເລື້ອຍໆຄິດວ່າມື້ໜື່ງຈະໄດ້ພົບຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈິງ ແຕ່ສຸດທ້າຍຫຼາຍຄັ້ງມັນບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ ມັນມັກຈະຈົບແບບເກົ່າຕະຫຼອດສ່ວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເຈັບຊ້ຳໆ ກັບເລື່ອງລາວ ທີ່ຄ້າຍໆຄືເກົ່າ

ເວລາເປີດໃຈໃຫ້ໃຜ ບໍ່ແມ່ນວ່າເພາະເຮົາຢ້ານ ໃນສີ່ງທີ່ບໍ່ທັນເກີດ ຫຼື ເຮົາໄຮ້ເຫດຜົນດອກ ແຕ່ເຮົາເຄີຍຄິດທີ່ຈະເລີມຕົ້ນໃໝ່ມາກ່ອນ ແຕ່ສຸດທ້າຍຕອນຈົບ ກໍຄ້າຍຄືກັນເກືອບໝົດ ຄືເຮົາຕ້ອງເສຍໃຈຊ້ຳຊາກ

ບໍ່ວ່າໃຜໆ ກໍຢາກຈະເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທັງນັ້ນລະ ແຕ່ຖ້າຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ແລ້ວ ສຸດທ້າຍກໍກັບມາທີ່ເກົ່າ ຈົບຄ້າຍໆຄືເກົ່າ ຄື ມັນບໍ່ສວຍງາມ

ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງຊ້ຳແບບເກົ່າ ປະຫວັດຍີ່ງມາຊ້ຳຮອຍເລື້ອຍໆ ເມື່ອເປັນແບບນີ້ກໍບໍ່ຢາກປານໃດກັບການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ນັບໜື່ງອີກ

ເພາະວ່າມັນຈະເສຍເວລາ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກໄປລ້າໆ ບໍ່ມີໃຜດອກຈະໂອເຄ ຖ້າການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ແລ້ວສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງຈົບ ແລະ ເຈັບຊ້ຳຊາກໄປມາແບບເກົ່າ

ສະນັ້ນ ບາງຄັ້ງ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຢ້ານກັບການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ແຕ່ຢ້ານກັບການຈະຈົບແບບເກົ່າ ທີ່ຜ່ານມາອີກຕ່າງຫາກ