ບໍ່ແມ່ນຕົວຈິງຕັ້ງແຕ່ທຳອິດສຳລັບເຂົາ ຈະມີສັນຍານບົ່ງບອກແບບນີ້?

ບໍ່ແມ່ນຕົວຈິງຕັ້ງແຕ່ທຳອິດສຳລັບເຂົາ ຈະມີສັນຍານບົ່ງບອກແບບນີ້?

ບໍ່ແມ່ນຕົວຈິງຕັ້ງແຕ່ທຳອິດສຳລັບເຂົາ ຈະມີສັນຍານບົ່ງບອກແບບນີ້?

ຫຼາຄົນຄົງເຄີຍສົງໃສວ່າເມື່ອເລີ່ມມີຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຄັ້ງນີ້ ຫຼື ຄົນທີ່ເຮົາຄົບນັ້ນ ຈະຈິງໃຈກັບເຮົາຫຼືບໍ່ ແລະ ເຮົານິ້ເປັນຕົວຈິງຂອງເຂົາຫຼືບໍ່ ຫຼື ພຽງເປັນຕົວສຳຮອງໃນຊີວິດເຂົາກັນແທ້ ດັ່ງນັ້ນຈະພາມາຮູ້ຈັກ ສັນຍານບົ່ງບອກວ່າ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຈິງຂອງເຂົາຕັ້ງແຕ່ທຳອິດຢູ່ແລ້ວ ວ່າແຕ່ຈະມີຫຍັງແນ່ນັ້ນເຮົາມາຮູ້ດັ່ງນີ້ :

1. ເຈົ້າເກືອບບໍ່ມີສິດຫຍັງເລີຍໃນຊີວິດເຂົາ : ການທີ່ເຈົ້າບໍ່ສິດເຂົ້າໄປຫຍຸ້ຝ ຫຼື ວຸ້ນວາຍໃນຊີວິດເຂົານັ້ນ ເປັນອີກໜື່ງເຫດຜົນ ຫຼື ສັນຍານບົ່ງບອກວ່າ ເຂົາຈົ່ງໃຈທີ່ຈະປິດບັງບາງຢ່າງບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮູ້ນຳ ມີຄວາມລັບ ບໍ່ບອກເຈົ້າ ມັນອາດບົ່ງບອກໄດ້ວ່າເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຕົວຈິງສຳລັບເຂົາ.

2. ປົກປິດສະຖານະຂອງເຈົ້າ : ຫາກເຈົ້າຮູ້ວ່າເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປິດສະຖານະຂອງເຈົ້າ ເຊັ່ນ ບໍ່ກ້າບອກວ່າເຈົ້າຄືແຟນ ບໍ່ກ້າບອກວ່າລົມກັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່ເຄີຍບອກໝູ່ຄູ່ລາວວ່າ ລົມກັບເຈົ້າເມື່ອໝູ່ລາວຖາມ ການທີ່ເຂົາພະຍາຍາມປົກປິດແບບນີ້ ກໍຊັດເຈນແລ້ວວ່າ ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຕົວຈິງຂອງເຂົາ.

3.ເຂົາມັກຈະມີຂໍ້ອ້າງສະເໝີ : ບໍ່ວ່າເຂົາຈະເຮັດຫຍັງເຂົາຈະບໍ່ສົນໃຈ ຈະບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຈົ້າເລີຍ ທຸກການກະທຳຂອງເຂົານັ້ນຈະມີຂໍ້ອ້າງສະເໝີ ໂດຍທີ່ເຂົາມັກຕົວະ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບໍ່ສະບາຍໃຈ ຫຼື ລະແວງຄິດໄປຕ່າງໆນາໆ ຈົນບາງຄັ້ງເຈົ້າຕ້ອງພະຍາຍາມຫາຄຳຕອບເອງ ສຸດທ້າຍກໍບໍ່ຊະເຂົາຢູ່ດີ.

4. ບໍ່ເຮັດຄືທີ່ເວົ້າໄວ້ : ຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ຈິງໃຈ ແລະ ບໍ່ຄິດຈິງຈັງຫຍັງກັບເຮົານັ້ນ ໃຫ້ສັງເກດງ່າຍໆ ຄືເຂົາຈະບໍ່ຮັກສາຄຳເວົ້າຫຼືຄຳສັນຍາ ໂດຍທີ່ເຂົາບໍ່ສົນບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຈົ້າ ນັ້ນກໍພຽງພໍແລ້ວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ວ່າສຳລັບເຂົາແລ້ວເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຈິງສຳລັບເຂົາ.

5. ເຂົາມັກຢາກຈະເອົາຊະເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ທຸກຢ່າງ : ຄົນເປັນແຟນກັນ ກໍປົກກະຕິທີ່ຈະບໍ່ພໍໃຈກັນ ຫຼື ຜິດກັນ ຖຽງກັບເລື່ອງບາງຢ່າງ ແຕ່ເຂົາບໍ່ຍອມເຈົ້າ ເຂົາຕ້ອງຊະນະທຸກຄັ້ງທຸກເລື່ອງ ຫຼື ບາງຄັ້ງເຂົາເປັນຝ່າຍຜິດແຕ່ເຂົາກໍຈະເຮັດແລະອ້າງວ່າເຂົາກຢູ່ດີ ບໍ່ມີທີ່ຈະຍອມເຈົ້າເລີຍ ເຈົ້າບໍ່ມີສິດຊະນະເຂົາ ນີ້ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າເປັນຕົວຈິງສຳລັບເຂົາ.

 

ບັນເທີງ