ບໍ່ຄວນຄົບ ບໍ່ຄວນຖ້າ ໃຫ້ເສຍເວລາ ຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າໃນຕົວເຮົາ

ບໍ່ຄວນຄົບ ບໍ່ຄວນຖ້າ ໃຫ້ເສຍເວລາ ຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າໃນຕົວເຮົາ

ບໍ່ຄວນຄົບ ບໍ່ຄວນຖ້າ ໃຫ້ເສຍເວລາ ຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າໃນຕົວເຮົາ

ການຈະເລືອກໃຜຄົນໜື່ງຈະມາເປັນຄູ່ຊີວິດນັ້ນ ເຮົາບີ່ງວ່າຄົນນັ້ນພໍຈະສາມາດຝາກຊີວິດໄດ້ຫຼືບໍ່
ຄົນທີ່ເຈົ້າຊູ້ມັກເບີ່ງ ແລະ ລົມກັບຄົນອື່ນ

ມັກຈະບໍລິຫານສະເໜ່ໄປເລື້ອຍໆ ຄົນປະເພດນີ້ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຢ່າເອົາຊີວິດໄປຝາກກັບຄົນແບບນີ້ເດັດຂາດ

ຄົນທີ່ມັກຂີ້ຕົວະ ມັກເວົ້າບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງກັບເຮົາ ຄົນພວກນີ້ເຊື່ອໃຈບໍ່ໄດ້ ແຖມຍັງບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈ ຄົບໄປກໍມີຄວາມລະແວງ

ຄົນທີ່ມັກໃຊ້ອາລົມເຫດຜົນມັກບໍ່ຄ່ອຍມີ ເລັກນ້ອຍ ກໍຂື້ນສຽງ ຊວນຜິດຖຽງກັນຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າເຮັດໄດ້ ຖ້າຮູ້ແລ້ວ ຢູ່ຫ່າງໆກໍຈະດີຄົນແບບນີ້

ຄົນທີ່ເວລາບໍ່ພໍໃຈ ໃຊ້ອາລົມ ໃຊ້ກຳລັງເໜືອເຫດຜົນ ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຫຍາບຄາຍເກີນໄປ ເມື່ອຮູ້ຈັກແລ້ວ ຖ້າເຮັດໄດ້ຄວນຖອຍອອກຫ່າງ

ເຮົາກໍເປັນຄົນທີ່ມີຫົວໃຈ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ບໍ່ແມ່ນສີ່ງຂອງ ວັດຖຸ ເຖີງຈະຕ້ອງໄປທົນກັບຄົນແບບນັ້ນ ຄົນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ເຮົາບໍ່ຄວນຝາກຊີວິດນຳ

ເພາະເຂົາບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນໃນຊີວິດ ຄົບໄປກໍເສຍເວລາໄປລ້າໆ

ຄົນທີ່ຕິດອາບາຍຍະມຸກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫຼົ້າ ເບຍ ການພະນັນ ເກີນຂອບເຂດ ຈົນເດືອດຮ້ອນຄົນອື່ນ

ຄົນພວກນີ້ຕໍ່ໃຫ້ຫາເງິນມາໄດ້ຫຼາຍຊ່ຳໃດກໍບໍ່ມີເງິນເກັບ

ເມື່ອໄດ້ພົບຄົນແບບນີ້ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ເຂົາບໍ່ແຄເຈົ້າ ເຂົາເຮັດຫຍັງບໍ່ຄຳນືງເຖີງຄວາມຮູ້ສຶກເຈົ້າ

ຖ້າເຂົາທຳລາຍເຈົ້າຊ້ຳໆ ແຕ່ເຈົ້າຍັງທົນຕໍ່ໄປ ເຂົາບອກເວົ້າໃຫ້ຖ້າ ໃຫ້ອົດທົນນຳການກະທຳເຂົານັ້ນ ແນະນຳເລີຍ ຢ່າລໍຖ້າ ຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າໃນເຮົາ

ຖ້າເຂົາຮັກເຮົາແທ້ ເຂົາຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ໄດ້ສີ່ງໃດທີ່ເຮັດເຈົ້າບໍ່ສະບາຍໃຈ ເຮັດຫຍັງກໍນຶກເຖີງຄວາມຮູ້ສຶກເຈົ້າ ແຄເຈົ້າ ສະເໝີ ທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ.

 

ບັນເທີງ