ບໍ່ຄວນຄາດຫວັງຫຼາຍກັບຄວາມຮັກ ຮັກໃຜຕ້ອງກຽມເພື່ອໃຈເອົາຈື່ງຈະບໍ່ເຈັບທີ່ຫຼັງຫຼາຍ

ບໍ່ຄວນຄາດຫວັງຫຼາຍກັບຄວາມຮັກ ຮັກໃຜຕ້ອງກຽມເພື່ອໃຈເອົາຈື່ງຈະບໍ່ເຈັບທີ່ຫຼັງຫຼາຍ

ບໍ່ຄວນຄາດຫວັງຫຼາຍກັບຄວາມຮັກ ຮັກໃຜຕ້ອງກຽມເພື່ອໃຈເອົາຈື່ງຈະບໍ່ເຈັບທີ່ຫຼັງຫຼາຍ

ເມື່ອເວົ້າເຖີງເລື່ອງຄວາມຮັກຫຼາຍຄົນກໍຢາກຈະມີເພື່ອເພີ່ມສີສັນໃຫ້ຊີວິດ ແລະ ມັນເປັນຄວາມສຸກແບບໜື່ງຂອງຊີວິດຂອງໃຜຄົນໜື່ງ.

ແຕ່ກ່ອນຈະມີຄວາມຮັກນັ້ນ ກໍຕ້ອງເລີ່ມຈາກການແອບມັກ ແລະ ລົມກັບ ຕໍ່ມາກໍລົງມືຈີບ ຫຼື ບາງຄົນຢາກທົດລອງລົມຊື່ໆ ລີຍຈີບຊື່ໆຈົນຈີບຕິດ ແລະ ຈົນໄດ້ເປັນແຟນກັນ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຕ້ອງມີອີກຝ່າຍທີ່ຈິງຈັງ ສ່ວນອີກຝ່າຍອາດບໍ່ຈີງຈັງກໍມີ ຫຼື ອີກກໍລະນີໜື່ງຈິງຈັງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ບໍ່ຈິງຈັງທັງສອງຝ່າຍ.

ແຕ່ນີ້ ເຮົາຈະມາເວົ້າໃນສ່ວນທີ່ຝ່າຍໜື່ງຈິງຈັງ ແລະ ອີກຝ່າຍບໍ່ຈິງຈັງ ເມຶ່ອທັງສອງຄົນໄດ້ເປັນແຟນກັນແລ້ວ ກໍຕ້ອງເຂົ້າມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງອີກຝ່າຍ ໃໝ່ໆອັນໃດອາດຈະດີ ພໍເວລາຜ່ານໄປໄລຍະໜື່ງ ອີກຝ່າຍກໍເລີ່ມທີ່ຈະປ່ຽນໄປ ເຊີ່ງກໍມີຫຼາຍສາເຫດ ອາດຈະເປັນເພາະ ເຂົາບໍ່ຕັ້ງໃຈຈິງຈັງແຕ່ທຳອິດ ຫຼື ເຂົາມີຄົນທີ່ເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ລາວ

ຫວັ່ນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນໄປ ເມື່ອອີກຝ່າຍປ່ຽນໄປແນ່ນອນອີກຝ່າຍກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າມັນບໍ່ຄືເກົ່າແລ້ວ ແລະ ເລີ່ມຖາມກັນ ບາງຄັ້ງກໍຈົນຜິດຖຽງກັນ ເພາະອີກຝ່າຍປ່ຽນໄປ ລົມກັນນ້ອຍລົງ ເສີຍຊາ ບໍ່ໃສ່ໃຈຄືແຕ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນ

ເຮັດໃຫ້ອີກຄົນຕ້ອງເຈັບແລະເສຍໃຈຫຼາຍ ເພາະກ່ອນຈະເປັນແຟນກັນ ຫຼື ຕອນເປັນແຟນໄດ້ມີຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ກັນ ແລະ ຄາດຫວັງ ກັບເຂົາຫຼາຍຈົນລືມເພື່ອໃຈໄວ້ ເມື່ອບໍ່ເປັນໄປຕາມທີທຄາດຫວັງກໍຕ້ອງເຈັບ ເເລະ ເສຍຄວາມຮູ້ສືກ ບາງຄົນເຖີງຂັ້ນຄິດສັ້ນ ແລະ ກໍຕັ້ງຄຳຖາມ ຍ້ອນຫຍັງ ເປັນຫຍັງ ເພາະເຫດໃດ ເຂົາຈຶ່ງເຮັດແນວນັ້ນ.

ແຕ່ບາງຄົນຮູ້ກົດຂອງຄວາມຮັກກໍເຂົ້າໃຈດີວ່າເມື່ອເວລາຜ່ານໄປທຸກຢ່າງຍອມມີການປ່ຽນແປງ ກໍທຳໃຈຍອມຮັບໄດ້ ແຕ່ກະເຈັບຢູ່ ແຕ່ເຂົ້າໃຈວ່າອີກຝ່າຍປ່ຽນໄປເພາະເວລາຜ່ານໄປ ເພາະນິໄສກັນ ແລະ ສີ່ງອື່ນໆທີ່ເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ລາວປ່ຽນ.

ສະນັ້ນການທີ່ຈະຮັກໃຜຄົນໜື່ງແລ້ວ ເຮົາຮັກໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດກໍໄດ້ ບໍ່ເພື່ອໃຈກະໄດ້ ແຕ່ຢ່າລືມຄຳນຶງວ່າ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປເຂົາປ່ຽນໄປເຂົາອາດບໍ່ຄືເກົ່າ ເມື່ອເຂົາປ່ຽນເຮົາກໍຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະ ທຳໃຈໄດ້.

ສູດທ້າຍນີ້ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ອ່ານຈົນຈົບກໍຫວັງວ່າຈະໄດ້ຂໍ້ຄິດດີໆກ່ຽສກັບຄວາມຮັກ ແລະ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງສົມຫວັງກັບຄວາມຮັກໃນປັດຈຸນບັນ ໃຜບໍ່ມີແຟນ ກໍຂໍໃຫ້ມີໄວໆ ແລະ ສົມຫວັງເດີ ສູ້ໆ.

 

ບັນເທີງ