ບູຮານສອນໄວ້ວ່າ ເບີ່ງຜູ້ຍິງໃຫ້ເບີ່ງຕອນລຳບາກ ເບີ່ງຜູ້ຊາຍໃຫ້ເບີ່ງຕອນສຸກສະບາຍ

ບູຮານສອນໄວ້ວ່າ ເບີ່ງຜູ້ຍິງໃຫ້ເບີ່ງຕອນລຳບາກ ເບີ່ງຜູ້ຊາຍໃຫ້ເບີ່ງຕອນສຸກສະບາຍ

ບູຮານສອນໄວ້ວ່າ ເບີ່ງຜູ້ຍິງໃຫ້ເບີ່ງຕອນລຳບາກ ເບີ່ງຜູ້ຊາຍໃຫ້ເບີ່ງຕອນສຸກສະບາຍ

ຄົນບູຮານສອນໄວ້ວ່າ :

+ ຖ້າຜູ້ຊາຍຈະເບີ່ງຜູ້ຍິງ ກໍໃຫ້ເບີ່ງຕອນທີ່ລຳບາກ ເພາະຕອນທີ່ເຮົາລຳບາກ ຜູ້ຍິງທີ່ຮັກເຮົາຈິງ ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາສະເໝີການທີ່ລາວຈະບໍ່ຖີ້ມເຮົາໄປໃສ ເຖີງວ່າລາວຈະມີທາງເລືອກຫຼາກຫຼາຍກໍຕາມ
ຕໍ່ໃຫ້ລາວໄດ້ພົບຜູ້ຊາຍທີ່ດີກວ່າ ພຽບພ້ອມກວ່າ ສາມາດດູແລລາວໄດ້ດີຄົນທີ່ຄົບກັນຢູ່ ແຕ່ລາວກໍຈະເລືອກທີ່ຈະຢູ່ກັບເຈົ້າສະເໝີ ເຖີງຈະລຳບາກກໍຕາມ
ລາວຈະຮ່ວມທຸກ ຮ່ວມສຸກ ກັບເຈົ້າ ສູ້ໄປນຳກັນກັບເຈົ້າ ຈະບໍ່ໜີໄປໃສແນ່ນອນ

+ ສ່ວນການເບີ່ງຜູ້ຊາຍ ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ຈະເບີ່ງຜູ້ຊາຍນັ້ນ ໃຫ້ເບີ່ງຕອນທີ່ຄວາມສຸກສະບາຍ ເພາະຕອນທີ່ເຂົາສຸກສະບາຍ ຜູ້ຊາຍເຂົາຈະມີທາງເລືອກຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລືອກຜູ້ຍິງທີ່ງາມກວ່າຄົນຄົບປັດຈຸບັນ ຫຼື ເມຍ ຫຸ່ນດີກວ່າ ຫຼື ລວຍຖານະດີກວ່າເມຍ

ເຊີ່ງຖ້າວ່າຜູ້ຊາຍເຂົາຈະຮັກເຈົ້າຈິງແລ້ວ ເຂົາກໍຈະເລືອກທີ່ຈະຢູ່ກັບເຈົ້າຄືເກົ່າ ຈະບໍ່ໄປຫຼົງ ໄປມົວເມົາ ໄປກັບສັງຄົມ ພາລືມຄອບຄົວ ນອກໃຈຄົນຮັກ ຫຼືເມຍ ເຮັດໃຫ້ເສຍອົກເສຍໃຈ

ຖ້າເຂົາເປັນຄົນມີສີນລະທຳ ເປັນຄົນຮູ້ຈັກພໍ ເຂົາຈະບໍ່ຖີ້ມກັນໄປໃສແນ່ນອນ ມີແຕ່ຈະຮ່ວມກັນພາສ້າງຄອບໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ຄວາມກ້າວໜ້າ ຄວາມເຂົ້າໃນຄອບຄົວຍີ່ງໆຂື້ນ

ສະນັ້ນສີ່ງທີ່ເຮົາຄວນຄຳນືງ ຄືການຢ່າລະຖີ້ມ ຄົນທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາໃນຍາມທີ່ລຳບາກເພາະຖ້າເຮົາຖີ້ມຄົນທີ່ເຄີຍຮ່ວມສູ້ກັບຄວາມລຳບາກມານຳກັນ ສຸດທ້າຍແລ້ວໃນຍາມທີ່ເຮົາລຳບາກອີກຄັ້ງ

ເຮົາບໍ່ສາມາດແນ່ໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ຄົນທີ່ຢູ່ກັບເຮົາໃນປັດຈຸບັນຈະຖີ້ມເຮົາໄປເມື່ອໃດ ແລະ ເມື່ອເຮົາບໍ່ເຫຼືອໃຜ

ຄົນທີ່ເຄີຍຄຽງຂ້າງເຮົາຢູ່ໃນອາດີດ ອາດບໍ່ໄດ້ພົບຄົນອື່ນທີ່ດີກວ່າ ເພາະບໍ່ມີໃຜທົນຢູ່ ຖ້າເຂົາຮູ້ວ່າເຈົ້າບໍ່ເຄີຍດີກັບຄອບຄົວ ກັບຜົວ ກັບເມຍ ມາກ່ອນ

ດັ່ງນັ່ນຄວນຮັກສາຄົນເຫຼົ່ານິ້ ໄວ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ກ່ອນທີ່ຈະຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງເຂົາໃນວັນທີ່ສາຍເກີນໄປ ດ່ຽວຈະເສຍໃຈທີ່ຫຼັງ ແລະ ຮູ້ສຶກຜິດສຸດໆທີ່ຫຼັງ ຮູ້ໄປມັນກໍສາຍເກີນໄປແລ້ວ.

 

ຂໍ້ຄິດ