ຄວາມເຊື່ອ

ບູຊາສານພະພູມ ແລະ ເຈົ້າທີ່ ຖືກວິທີໃຫ້ເກີດໂຊກລາບຂື້ນໃນຄອບຄົວບໍ່ເຊື່ອບໍ່ຕ້ອງຫຼົບຫຼູ່

ບູຊາສານພະພູມ ແລະ ເຈົ້າທີ່ ຖືກວິທີໃຫ້ເກີດໂຊກລາບຂື້ນໃນຄອບຄົວບໍ່ເຊື່ອບໍ່ຕ້ອງຫຼົບຫຼູ່

ຫຼາຍເຮືອນມີສານພະພູມແຕ່ບາງຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ການບູຊາໃຫ້ຖືກວິທີທີ່ຈະເຮັດຄອບຄົວຢູ່ເຢັນເປັນສຸກເກີດມີໂຊກລາບຂື້ນມາເຮົາມາອ່ານວິທີນຳກັນເລີຍເດີ່(ນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນກະລຸນາໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການຮັບຊົມດ້ວຍ)

+ໄຫ້ວສານພະພູມ ຕ້ອງໄຫ້ວສານພະພູມທຸກ ເຊົ້າກ່ອນຈະອອກຈາກບ້ານ ດ້ວຍການໄຕ້ທູບບູຊາ 5 ດອກ, ທຽນ, ດອກໄມ້ສົດ, ນໍ້າລ້າ, ອາ ຫານຫວານຄາວ ເຊິ່ງອາຫານ ຫວານຄາວ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນອາທິດລະ 1 ຄັ້ງ ຫຼື ເດືອນລະ2 ຄັ້ງ.

+ໄຫ້ວເຈົ້າທີ່: ການໄຫ້ວສານເຈົ້າທີ່ຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດທຸກໆເຊົ້າ ເຄື່ອງໄຫ້ວເຈົ້າທີ່ແມ່ນພວງມະໄລ, ດອກໄມ້ສົດ, ນໍ້າລ້າ, ມາກໄມ້ ແລະ ອາຫານຄາວຫວານຄວນຈູດທູບໄຫ້ວເຈົາທີ່ 5 ດອກ ພ້ອມກັບການກວ່າຄໍາໄຫ້ວຖ້າຈະໃຫ້ດີຄວນປ່ຽນຂອງໄຫ້ວທຸກໆມື້ຫ້າມລືມເຮັດຄວາມສະອາດເຈົ້າທີ່ຈຶ່ງໄດ້ຜົນດີ.

ການໄຫ້ວເຈົ້າທີ່ກາງ ແຈ້ງເຮັດແນວໃດ?? ສໍາລັບບ້ານໃດບໍ່ມີເຈົ້າທີ່ ແລະ ເຈົ້າຂອງບ້ານຕ້ອງການໄຫ້ວເຈົ້າທີ່ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສະບາຍໃຈກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ພ້ອມຂອງໄຫ້ວເພື່ອເຈົ້າທີ່ມາວາງໄວ້ເພື່ອສັກກາລະຂາບໄຫ້ວໃຫ້ທ່ານຮັກສາພື້ນທີ່ແຫ່ງນີ້

+ສານເຈົ້າທີ່ຕ້ອງຕັ້ງໃຫ້ຖຶກຕໍາແໜ່ງຖ້າຕັ້ງບໍ່ຖຶກກໍ່ອາດຈະເກີດຜົນຕາມມາຫຼືອາດຈະບໍ່ມີພື້ນທີ່ເໝາະສົມໃນການຕັ້ງສານກໍ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງໃຫ້ແກ້ດ້ວຍການໄຫ້ວເຈົ້າທີ່ກາງແຈ້ງສ່ວນຫຼັກການຕັ້ງສານກໍ່ມີຂໍ້ກໍານົດຄື:

ພື້ນທີ່ນັ້ນຕ້ອງສະອາດບໍ່ມີສິ່ງຂວາງດ້ານໜ້າສານ

ບໍ່ຄວນຕັງຫຼົບມຸມຈົນເບິ່ງບໍ່ເຫັນ

ຕັ້ງໃຫ້ກົງກັບປະຕູທາງເຂົ້າບ້ານ

ຫ້າມຫັນໜ້າຫຼືຕັ້ງໃກ້ ບໍລິເວນຫ້ອງນໍ້າ

ຫ້າມຕັ້ງໄວ້ເທິງຂັ້ນໄດ ເພາະເປັນພືນທີ່ບໍ່ສະຫງົບ

ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ລຸ່ມຄານເຮືອນບໍ່ ດັ່ງນັ້ນຄວາມສັກສິດຂອງເຈົ້າທີ່ຈະຫຼຸດລົງ

+ຕໍາແໜ່ງຕັ້ງສາພະພູມ ການຕັງສານພະພູມຕ້ອງ ຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບສາຍຕາ ຫຼືເໜືອຄິ້ວຂອງເຈົ້າ ຂອງບ້ານຄົນປັດຈຸບັນການຫັນໜ້າສານພະພູມຄວນ ຫັນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ

ທີ່ຕັ້ງສານຕ້ອງສະອາດບໍ່ຮົກເຮື້ອບໍ່ຫັນໜ້າ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຫ້ອງນໍ້າ

ຕັ້ງຢູ່ພື້ນດິນບ່ອນທີ່ບໍ່ຖຶກເງົາບ້ານທັບ,ຫ້າມຫັນໜ້າ ສານໃຫ້ຊື່ກັບປະຕູ້ບ້ານ,

ສານຕ້ອງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກ ກໍາແພງບ້ານປະມານ 1 ແມັດ ຍົກຖ້ານສານໃຫ້ສູງປະມານ 1 ຄືບ ການໄຫ້ວສານພະພູມ

+ມື້ນີ້ໄດ້ຮວບຮວມວິທີໄຫ້ວເຈົ້າທີ່ ແລະວິທີການຕັ້ງສານພະພູມ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນອາດຈະເຂົ້າໃຈຜິດວ່າສານເຈົ້າກັບສານພະພູມ ເປັນສານດຽວກັນຕະຫຼອດມາ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວທັງສອງສານນີ້ມີຄວາມ ແຕກຕ່າງກັນຄື ສານເຈົ້າກໍ່ຄືສານທີ່ອັນເຊີນວິນຍານເຈົ້າທີ່ເຈົ້າທາງເຊິ່ງ ເຄີຍເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ມີຄວາມຜູກພັນກັບພື້ນທີ່ນີ້

ເພື່ອມາຊ່ວຍເບິ່ງ ແຍງປົກປັກຮັກສາບ້ານເມືອງ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດເຊັ່ນ: ສານພະພູມ ກໍ່ຄືສານສໍາລັບມຸງຄຸນ ຫຼື ເທບທີ່ຄອຍປົກປັກ ຮັກສາເຮືອນຊານເຊິ່ງເຊື່ອກັນວ່າການຂາບໄຫ້ວບູຊາ ຈະເຮັດ ໃຫ້ບ້ານເຮືອນໄດ້ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ. ຈົບບໍລິບູນຊ່ວຍແຊເພື່ອຮັບໂຊກແນ່ເດີ່ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີແຕ່ໂຊກລາບເດີ່ບາດນີ້ນະ