ບີບຫົວໃຈຜູ້ເປັນແມ່ !! ພາລູກໄປໂຮງໝໍ ແຕ່ຖືກເວລາພັກທ່ຽງ ນັ່ງຖ້າ 1 ຊົ່ວໂມງເດັກເສຍຊີວິດ

ບີບຫົວໃຈຜູ້ເປັນແມ່ !! ພາລູກໄປໂຮງໝໍ ແຕ່ຖືກເວລາພັກທ່ຽງ ນັ່ງຖ້າ 1 ຊົ່ວໂມງເດັກເສຍຊີວິດ

ໜ້າເສົ້າໃຈ !! ພາລູກໄປໂຮງໝໍ ແຕ່ຖືກເວລາພັກທ່ຽງ ນັ່ງຖ້າ 1 ຊົ່ວໂມງເດັກເສຍຊີວິດ

ເລື່ອງລາວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ

” ອຸທາຫອນ ” ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ເດັກນອ້ຍເປັນໄຂ້ເເຕ່ຂີງບໍ່ຮອ້ນມີເເຕ່ຄາງໂອຍໆ ເເມ່ເລີຍພາລູກໄປໂຮງຫມໍ ຫມໍກວດຜົມເຫັນວ່າເດັກນອ້ຍເປັນກະເພາະອາຫນານ
🔥ຫມໍເລີຍຊິເອົາຂື້ນໄປຍັງຊັ້ນເທິງ

.ເເຕ່ບັງເອີນໃນເວລານັ້ນເປັນເວລາ ຫມໍພັກທ່ຽງ ຫມໍເລີຍໄຫ້ຢູ່ນໍາເເມ່ຖ້າ 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານໄປ ເດັກເລີຍໄດ້ສຽງຊີວິດກອ່ນ


ไม่มีหมวดหมู่