ບາບ 11 ຢ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຕົກຕ່ຳທຳມາຫາກິນບໍ່ຂື້ນ

ບາບ 11 ຢ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຕົກຕ່ຳທຳມາຫາກິນບໍ່ຂື້ນ

ບາບ 11 ຢ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຕົກຕ່ຳທຳມາຫາກິນບໍ່ຂື້ນ

ບາບຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເຈດຕະນາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຈດຕະນາ ເຊີ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງແບບໃດ ແນ່ນອນວ່າສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນຍ່ອມຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ບາບເປັນກຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຕົກຕໍ່າ ເປັນອຸປະສັກທີ່ຂວາງທຸກຄວາມສຳເລັດ ຢຸດທຸກບາບໄດ້ຊີວິດຈະດີຂື້ນ.
ການເກີດບາບເປັນໄປໄດ້ 3 ທາງຄື:

ທາງກາຍ, ວາຈາ ແລະ ໃຈ ໃນທາງທຳທີ່ມີກ່າວເຖິງ
ບາບ 11 ຢ່າງທີ່ເຮົາອາດຫຼົງເຮັດເພາະບໍ່ຮູ້ດັ່ງນີ້:

1. ການບໍ່ກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພໍ່ແມ່.

2. ການຂີ້ຕົວະຫຼອກລວງ ບໍ່ຮັກສາຄຳເວົ້າ.

3. ການເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານບໍ່ເອົາການເອົາງານ ບໍ່ດຸໜັ່ນທຳມາຫາກິນ.

4. ການຄົບຄົນພານ ບໍ່ຄົບບັນດິດ.

5. ຄວາມແຂງກະດ້າງ ບໍ່ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ.

6. ຄວາມຂີ້ຖີ່ ແລະ ເຫັນແກ່ຕົວ.

7. ການເມົາມົວໃນສິ່ງມືນເມົາຕ່າງໆ.

8. ບໍ່ຮູ້ຈັກປ່ອຍວາງໃນກາມ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກຍິນດີໃນພົມມະຈັນ.

9. ການບໍ່ຍິນດີສັນໂດດໃນຄູ່ຄອງຕົນເອງ ( ບໍ່ຮັກດຽວໃຈດຽວ ).

10. ການບໍ່ຮູ້ຈັກຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມຈິງຂອງຊີວິດ.

11. ຍ້ອງຍໍໃຫ້ກຽດຄົນບໍ່ດີ ໃຫ້ມີ.

ອຳນາດເໜືອຕົນເອງ ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມເສື່ອມ 11 ປະການນີ້ :

ພະພຸດທະເຈົ້າທ່ານເນັ້ນວ່າ : ເປັນທາງເສື່ອມສຸດທີ່ມະນຸດຄວນຫຼີກລ່ຽງ

ບາງຄັ້ງເຮົາອາດຫຼົງເຮັດລົງໄປ ແຕ່ກໍ່ຈະປິດທາງຈະເລີນທັ້ງປວງຢູ່ດີ ແລະ ດືງຊີວິດໃຫ້ຕົກຕ່ຳຢ່າງທີ່ສຸດ.

ປິດທຸກທາງບຸນ ຫາກລະບາບທັ້ງ 11 ປະການນີ້ໄດ້ ຍ່ອມເປັນການເປີດທາງບຸນຂຶ້ນ ເກີດບຸນໃຫຍ່ ເປີດທາງຈະເລີນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຕໍ່ໄປຂໍ້ໃຫ້ບຸນຮັກສາ.

 

ຄວາມເຊື່ອ