ບາງຄົນມີໄວ້ໃຫ້ເຮົາຮັກ ແລະ ຄິດຮອດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ໃຫ້ເຮົາຄອບຄອງເປັນເຈົ້າຂອງຫົວໃຈ

ບາງຄົນມີໄວ້ໃຫ້ເຮົາຮັກ ແລະ ຄິດຮອດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ໃຫ້ເຮົາຄອບຄອງເປັນເຈົ້າຂອງຫົວໃຈ

ບາງຄົນມີໄວ້ໃຫ້ເຮົາຮັກ ແລະ ຄິດຮອດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ໃຫ້ເຮົາຄອບຄອງເປັນເຈົ້າຂອງຫົວໃຈ

ເມື່ອເຮົາເກີດມາເຕີບໃຫຍ່ ເປັນບ່າວເປັນສາວແລ້ວ ເລີ່ມມີຄວາມຮູ້ສຶກ ມັກ ຮັກ ໃຜຄົນໜື່ງ ເຊີ່ງບາງຄົນກໍໄດ້ສົມຫວັງແລະຜິດຫວັງ

ສ່ວນຄົນທີ່ສົມຫວັງ ກໍໄດ້ລົມກັນ ຄົບຫາກັນ ເມື່ອມາຮອດຈຸດໜື່ງຄວາມສຳພັນ ຈຳເປັນຕ້ອງຢຸດຕິລົງ (ສະເພາະບາງຄົນ) ບາງຄົນກໍຄົບກັນຈົນໄດ້ແຕ່ງງານກໍມີ

ຄົນບາງຄົນນັ້ນມີໄວ້ໃຫ້ເຮົາຮັກ ແລະ ຄິດຮອດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນແອບມັກ ແລະ ຄົນທີ່ເຄີຍຄົບກັນທີ່ຜ່ານມາກໍຄທເເຟນເກົ່າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ໃຫ້ເຮົາຄອບຄອງ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງຫົວໃຈເຂົາ

ການຈະໄປຮັກຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນຮັກ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັກນັ້ນ ເບິ່ງຄືຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ  ບາງທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງທັງທາງຖານະແນວຄິດທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ

ຢ່າລືມວ່າມັນມີໂອກາດທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງເສຍໃຈສູງ
ບາງທີເຮົາກໍ່ເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ຄິດຮອດເຂົາເທົ່ານັ້ນລະ ບໍ່ມີສິດໄປຄອບຄອງຫຍັງໃນຕົວຂອງເຂົາເລີຍ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາຍອມຮັບຈຸດນີ້ໄດ້ເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ເປັນທຸກຫຼາຍໃນຊີວິດ

ຫາກເຮົາຄິດພຽງແຕ່ວ່າຄົນໆນັ້ນ ເຮົາເຮັດໄດ້ແຕ່ເບິ່ງເຂົາ ເຮົາກໍ່ຈະມີຄວາມສຸກ ແຕ່ຖ້າເຮົາໄປຄາດຫວັງຕ້ອງການຈະໄດ້ເຂົາມາຄອບຄອງທັ້ງໆທີ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ມັກແທບຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຄົນທີ່ຕ້ອງທຸກໃຈທີ່ສຸດຄືເຮົາເອງນີ້ລະ

ເພາະມັນມີເຫດຜົນບາງຢ່າງ ກໍຄືວ່ານັ້ນລະ ທັງຖານະ ຮູບຮ່າງໜ້າຕາ ແລະ ແນວຄິດຈິດໃຈອາດບໍ່ສາມາດເອື້ອອຳນວຍໄດ້ ໃຫ້ຄົນສອງຄົນສາມາດຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນໄດ້.

 

ບັນເທີງ