ບັນເທີງ

ບາງຄັ້ງ ເຮົາບໍ່ຄວນເອົາຄວາມດີ ຊື້ໃຈໃຜໃຫ້ເສຍເວລາ ຖ້າເຂົາບໍ່ເຫັນຄ່າ ເສຍເວລາ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກໄປລ້າໆ

ບາງຄັ້ງ ເຮົາບໍ່ຄວນເອົາຄວາມດີ ຊື້ໃຈໃຜໃຫ້ເສຍເວລາ ຖ້າເຂົາບໍ່ເຫັນຄ່າ ເສຍເວລາ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກໄປລ້າໆ

ເມື່ອໄດ້ຮັກໃຜຈັກຄົນແລ້ວ ຫຼາຍຄົນຍອມທຸ້ມເທ ຈົນສຸດຫົວໃຈ ເພື່ອຫວັງວ່າເຂົາຈະເຫັນຄ່າ

ຄົນຫຼາຍຄົນມັກຈະເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ບາງຄັ້ງ ການເຮັດຄວາມດີໃຫ້ເຂົາ ຈະສາມາດຊື້ໃຈ ຫຼື ຊື້ຄວາມຮັກຈາກເຂົາໄດ້

ເປັນເພາະເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າ ຄວາມດີ ຍອມຊະນະໄດ້ທຸກ ເຮັດດີ ຕ້ອງໄດ້ດີ ແຕ່ກັບຄວາມຮັກ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ແບບນັ້ນ ຖ້າເຮັດຜິດທີ່ຜິດເວລາ

ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວນັ້ນ ມັກກໍ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ບໍ່ຖືກໄປຈົນໝົດດອກ ເພາະບາງຄັ້ງການທີ່ໃຜຈັກຄົນຈະຮູ້ສຶກຮັກໃຜຈັກຄົນຂື້ນມານັ້ນ ມັນຕ້ອງມີຫຼາຍອົງປະກອບ

ແນ່ນອນວ່າ ຫາກເວລາມີໃຜມາເຮັດດີກັບເຮົາ ເຮົາກໍ່ມັກຈະຫວັ່ນໄຫວ ຫຼື ຮູ້ສຶກດີກັບເຂົາ ມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ແລະ ເຮົາຄິດວ່າເຮົາເຮັດດີກັບເຂົາເຂົາກໍຈະຮູ້ສຶກເຊັນກັນ

ແຕ່ບາງຄັ້ງມັນກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກອື່ນມາເປັນຕົວຊ່ວຍ ໃນການປະກອບການຕັດສິນໃຈນຳ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມດີຢ່າງດຽວກໍ່ຈະສາມາດເອົາຊະນະໃຈ ຫຼື ຊື້ໃຈໃຜໄດ້ ເພາະສອງຢ່າງນີ້ມັກຈະຄຽງຄູ່ກັນມາ

ເພາະຖ້າເຮົາບໍ່ແມ່ນສຳລັບເຂົາ ຕໍ່ໃຫ້ເຮົາພະຍາຍາມເຮັດດີກັບເຂົາປານໃດ ທຸ້ມເທ ທັງວັດຖຸ ແລະ ຄວາມໃຈ່ໃຈດູແລ ເທັກແຄເຂົາ ແຄເຂົາ ແຕ່ເຂົາກັບພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກດີກັບເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຮັກເຮົາດ້ວຍຊໍ້າ

ສະນັ້ນຈື່ງເວົ້າໄວ້ວ່າ ບາງຄັ້ງ ເຮົາບໍ່ຄວນເອົາຄວາມດີ ຊື້ໃຈໃຜໃຫ້ເສຍເວລາ ຖ້າເຂົາບໍ່ເຫັນຄ່າ ເສຍເວລາ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກໄປລ້າໆ.