ຂໍ້ຄິດ

ບາງຄັ້ງ ເຈັບເພື່ອການຮຽນຮູ້ວ່າ ການທີ່ຈະມີຊີວິດຄູ່ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ງ່າຍເລີຍ

ບາງຄັ້ງ ເຈັບເພື່ອການຮຽນຮູ້ວ່າ ການທີ່ຈະມີຊີວິດຄູ່ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ງ່າຍເລີຍ

ຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນຂອງຄົນສອງຄົນ ບາງຄູ່ມາຮອດ ສານສຳພັນ ຈົນມາຮອດຈຸດທີ່ເອີ້ນວ່າ ຊີວິດຄູ່

ບາງທີຄູ່ຊີວິດນັ້ນ ມັນກໍຕ້ອງຜ່ານອີຫຍັງມາຫຼາຍພໍສົມຄວນ ບາງຄັ້ງກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງພົບເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບຊໍ້າເສຍໃຈ ແຕ່ກໍຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງຄູ່ຊີວິດ

ການຈະຮັກໃຜຈັກຄົນນັ້ນ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ງ່າຍເລີຍ ເພາະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ອີຫຍັງຫຼາຍໆຢ່າງໃນຊີວິດ ມີທັງສຸກ ແລະ ທຸກ ເສົ້າ ປະປົນກັນໄປ

ບາງຄັ້ງຄວາມເຈັບປວດມັນກໍເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາ ໄດ້ສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ ກັບຄວາມຮັກໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ

ເພາະຄວາມຮັກ ມັນມັກຈະມີສອງຢ່າງ ຄື ມີສົມຫວັງ ແລະ ຜິດຫວັງ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທຳມະດາຖ້າເຮົາຍອມຮັບໄດ້ແລະ ທຳໃຈໄດ້ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງ ມັນບໍ່ໄດ້ງ່າຍປານນັ້ນ

ແລະ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າຈະສົມຫວັງທຸກເລື່ອງໃນຊີວິດ ເພາະບາງຄັ້ງຄວາມເຈັບປວດມັນເປັນຄູຊັ້ນດີທີ່ສອນໃຫ້ເຮົາເຂັ້ມແຂງຂື້ນ ແລະ ສະຫຼາດຫຼາຍຂື້ນໃນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ກັບຄວາມຮັກ

ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ຄິດທີ່ຈະຄົບໃຜລົມໃຜ  ຄິດຈະມີຄວາມຮັກ ກໍຕ້ອງເຂົ້າໃຈສົມຫວັງ ຜິດຫວັງສະເໝີ ແລະ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຈັບປວດສະເໝີ

ຄົນສອງຄົບກັນກວ່າຈະມາຮອດຈຸດທີ່ເອີ້ນວ່າຄູ່ຊີວິດ ກໍຕ້ອງເຈັບເພື່ອການຮຽນຮູ້ວ່າ ການທີ່ຈະມີຊີວິດນັ້ນຄູ່ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ງ່າຍເລີຍ.